*

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

Видинска област

Община Белоградчик  

На 23.09.2015 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  с. Вещица, с. Върба, с. Сливовник, с. Струин дол, с. Ошане, с. Раяновци, с. Рабиша

На 23.09.2015 г. /09:30 - 10:00 ч./ -  с. Вещица, с. Върба, с. Сливовник, с. Струин дол, с. Ошане, с. Раяновци, с. Рабиша

На 23.09.2015 г. /10:00 - 15:30 ч./ - с. Ошане, с. Раяновци с. Рабиша; Втора: бл. Ресторант и Мотел; ул. "Двадесет и Втора" №№10, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 39, 4, 40, 7, 9; ул. "Двадесет и Пета" №№1, 2, 25; ул. "Двадесет и Първа" №№1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 19 А, 2, 20, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8; ул. "Двадесет и Седма" №1; ул. "Двадесет и Трета" №№1, 2, 2 А, 3, 4; ул. "Двадесет и Четвърта" №№1, 4; ул. "Двадесет и Шеста" №№2, 3; ул. "Двадесета" №№13, 15, 3; ул. " Десета" №16; ул. "Осемнадесета" №№2, 3, 4, 6, 6 А; ул. "Осма" №14; ул. "Пета" №№20, 22, 24 А, 26, 28, 28 А, 30, 32, 33, 34, 35, 35 А, 36, 36 А, 37, 38, 39, 43, 430, 47, 49, 51, 53, 55, 57; ул. "Първа" №№23 А, 42, 44, 46, 48, 50; ул. "Седемнадесета" №№10, 12, 14, 4, 6, 8; ул. "Четвърта" №26; ул. "Шеста" №№15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 40, 46, 46 А, 48, 50, 50 А, 52, 54, 54 А, 6

Община Видин    

На 23.09.2015 г. /13:45 - 15:15 ч./ - Видин Екзарх Йосиф I: 155; Запад: бл. Западна Складова База

На 23.09.2015 г. /13:00 - 13:45 ч./ - Видин Байкал: 104; Бдинци: 2; Безименна: бл. МТП Hово Гробище, бл. МТП Стара Планина /махалата/; Бонония: бл. 2; Екзарх Йосиф I: 155; Запад: бл. Западна Складова База; Иглика: 43, 51, 60, 66, 72, 76; Камелия: 3; Местност Алимана: бл. Училище; Местност Северна Промишлена зона: бл. Ремонтна Работилница; Незабравка: 13, 25, 26; Палма: 5, 6; Пчеларска: 2, 3, 4; Росица: 1; Седма: 15, 8; Синчец: 17, 19, 32, 34; Стара Планина: 60, 72, 75, 76, 82, 84, 87 А, 93, 95, 96

На 23.09.2015 г. /15:15 - 16:00 ч./ - Видин Байкал: 104; Бдинци: 2; Безименна: бл. МТП Hово Гробище, бл. МТП Стара Планина /махалата/; Бонония: бл. 2; Екзарх Йосиф I: 155; Запад: бл. Западна Складова База; Иглика: 43, 51, 60, 66, 72, 76; Камелия: 3; Местност Алимана: бл. Училище; Местност Северна Промишлена зона: бл. Ремонтна Работилница; Незабравка: 13, 25, 26; Палма: 5, 6; Пчеларска: 2, 3, 4; Росица: 1; Седма: 15, 8; Синчец: 17, 19, 32, 34; Стара Планина: 60, 72, 75, 76, 82, 84, 87 А, 93, 95, 96

На 23.09.2015 г. /09:45 - 10:45 ч./ - Генерал Мариново Втора: 1, 17, 2, 3, 4, 7, 8; Дванадесета: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Девета: 11, 15, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Десета: 3, 5; Осма: 1, 2, 4; Пета: 21; Първа: 1, 10, 12, 14, 144, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 46, 6, 8, 9, 1, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, бл. Ретранслатор, тп-1 Г. мариново, бл. Тп-2 Г. мариново; Седма: 1, 3; Трета: 1, 10, 14, 16, 18, 20, 25, 3, 5, 7, 2, 24, 26, 28, 30, 32, 7; Тринадесета: 2, 6; Четвърта: 4, 6; Шеста: 1, 10, 12, 14, 2, 6, 7, 8, 4; градец, Общ. Видин; Първа: 208; Долни Бошняк; Втора: 2, 5; Девета: 3, 7; Осма: 2; Първа: 10, 15, 16, 17, 28, 29, 30, 4, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 57, 66, 70, 9, бл. Тп-1 Долен Бошняк; Седма: 10, 3, 4, 5; Трета: 3; Тринадесета: 1; Шеста: 6; Дружба; Втора: 1, 3, 4, 9, 28, 30, 32; Двадесет и Втора: 1, 2, 3, 5, 1, 3, 5; Двадесет и Пета: 2; Двадесет и Първа: 1, 2, 3, 4, 5, 7; Двадесет и Трета: 3, 4, 6, 7, 4; Двадесет и Шеста: 2; Двадесета: 1, 2, 5; Дванадесета: 10, 2, 3, 6, 8; Девета: 3, 4; Деветнадесета: 1, 2, 3, 4, 6; Десета: 3, 7; Единадесета: 1, 3, 4; Осемнадесета: 1, 2, 4, 6. ; Осма: 10, 16, 18, 3, 32, 5, 6, 8, 18, 28, 30; Пета: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4; Петнадесета: 10, 2, 4, 6, 8; Първа: 10, 11, 16, 2, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, бл. Извън Регулация, бл. Тп-1 Дружба, бл. Тп-2 Дружба; Седма: 1, 10, 12, 2, 4, 5, 6, 8; Трета: 10, 12, 14, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 19; Тринадесета: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7; Четиринадесета: 1, 2, 3, 4, 6; Шеста: 1, 3, 5, 7, 3; Шестнадесета: 1, 2, 4; Каленик, Общ. Видин; Втора: 11, 13, 30, 32, 4, 6, 15, 21, 23, 27, 29, 33, 4, 40, 42; Двадесета: 15; Дванадесета: 1; Девета: 13, 2, 3; Деветнадесета: 1, 7; Десета: 15, 3, 4; Единадесета: 11, 3, 7; Осемнадесета: 1; Пета: 32, 7; Петнадесета: 1, 13, 2, 3, 7; Първа: 11, 11 А, 13, 15, 16, 2, 29, 31, 33, 35, 60, 7, 31, 32, 36, 37, 38, 41, 44, 49, 52, 53, 58, 6, 60, 61, 63, 66, 67, 73, бл. Тп-1 Каленик, бл. Тп-2 Каленик; Седемнадесета: 4; Седма: 1; Трета: 11, 13, 15, 17, 18, 19, 25, 9; Тринадесета: 1, 2; Четвърта: 11, 12, 13, 14, 19, 3; Четиринадесета: 1, 2, 6, 7, 3; Шеста: 2, 3; Шестнадесета: 2; Новоселци; Втора: 10, 16, 18, 2, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 56, 6, 7, 8, 9, 15, 9, 9; Двадесет и Втора: 10, 11, 12, 12. , 15, 17, 19, 25, 27, 29, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 19, 50; Двадесет и Пета: 11, 12, 14, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 9, 2; Двадесет и Първа: 1, 12а, 14, 18, 19, 2, 20, 20а, 21, 22, 25, 26, 29, 3, 30, 40, 9, 27, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 42, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 58, 61, 62, 64, 66, 71, 9; Двадесет и Трета: 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 46, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 5, 6, 8; Двадесет и Четвърта: 11, 12, 3, 18, 20, 3; Двадесет и Шеста: 12; Двадесета: 1, 2, 40; Дванадесета: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 19. , 2, 20, 26, 28, 3, 30, 32, 34. , 35, 36, 39, 5, 50, 6, 7, 9, 36, 38, 41, 42, 42; Девета: 1, 10, 14, 16, 2, 4, 4. , 6, 8, 7; Деветнадесета: 1, 2, 3, 4; Десета: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Единадесета: 47, 49; Осемнадесета: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 3, 5, 7, 8, 9; Осма: 10, 12, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 36, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 80, 1, 10. , 11, 12, 15, 16. , 18, 2, 20. , 21, 23, 25, 3, 33. , 35, 4, 5, 6, 8, 83, 9; Пета: 6; Петдесета: 6, 8; Петнадесета: 12, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 27, 29, 33; Първа: 1, 1, 10, 102, 104, 106, 22, 23, 24, 25, 3, 30, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 47, 49, 54, 55, 56, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65. , 66, 67, 68, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 81, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 1, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 40, 41, 42, 45, 46, 5, 52, 54, 56, 58, 58б, 6, 7, 76, 78, 79, 8, 9, 58a, бл. МТП-3 Новоселци-извод, бл. Тп-1 Новоселци, бл. Тп-2 Новоселци; Седемнадесета: 1, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Седма: 9; Трета: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 2, 4, 47, 6, 8, 9; Тридесет и Втора: 10, 11, 13, 2, 4, 6, 7, 8, 9; Тридесет и Пета: 1, 10; Тридесет и Първа: 1, 2, 25, 3, 4, 6; Тридесет и Трета: 14, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 6, 69; Тридесета: 16, 2; Тринадесета: 16, 9, 2, 6; Четвърта: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 23, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8; Четиридесет и Седма: 1, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20,

На 24.09.2015 г. /13:00 - 15:30 ч./ - Видин Акад. стефан Младенов: бл. Административна Сграда I Мерен; Княз Дондуков: 56, 77; Панония: 1, 17а; Теодосий Търновски: 3; Цар Иван Асен II: 15

На 24.09.2015 г. /09:00 - 10:00 ч./ - Видин Безименна: бл. ТП Тих; Цар Александър II: 100; Южна Пром. зона: бл. Бивше Поделение, бл. Кнауф, бл. Южна Промишлена зона

На 24.09.2015 г. /10:00 - 15:30 ч./ -  Видин

На 25.09.2015 г. /15:00 - 16:00 ч./ - Видин Безименна: бл. ТП Тих; Цар Александър II: 100; Южна Пром. зона: бл. Бивше Поделение, бл. Кнауф, бл. Южна Промишлена зона

На 25.09.2015 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Видин

Община Чупрене    

На 24.09.2015 г. /12:00 - 12:30 ч./ - Долни Лом Асен Живков: 1, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 6, 7, 8, 9; Васил Левски: 11, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 25; Десета Партизанска: 1, 5, 7, 9; Димитър Благоев: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 3, 41, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 5, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55; Еделвайс: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 20, 23, 25, 27, 3, 31, 33, 35, 4, 6, 7, 8; Лиляна Димитрова: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 3, 31, 35, 37, 4, 41, 43, 5, 8, 9, 20, 26, 28, 51, 59; Миджур: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 22, 27, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81; Петър Петров: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Плиска: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 9; Чайка: 10, 12, 14, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 26, 27, 3, 32, 33, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 5, 6, 7, 8; Шипка: 6

На 24.09.2015 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  с. Долни Лом

На 24.09.2015 г. /12:30 - 13:00 ч./ - Горни Лом Втора: 1, 5; Двадесет и Втора: 1, 2, 4, 5, 6; Двадесет и Пета: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 5, 6, 7, 8, 9; Двадесет и Първа: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 5, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 8, 1, 3; Двадесет и Трета: 1, 10, 10а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Двадесет и Четвърта: 1, 2, 4, 6; Двадесет и Шеста: 10, 16, 18, 24, 36, 38, 8; Двадесета: 1; Дванадесета: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 4, 6, 7, 9; Девета: 1, 2, 4, 6, 8; Деветнадесета: 2; Десета: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8; Единадесета: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 28, 3, 32, 5, 7; Осемнадесета: 1, 2, 3, 5; Осма: 1, 10, 11, 16, 2, 22, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 46, 6, 7, 8; Пета: 1, 3, 5; Петнадесета: 1, 2, 4, 6, 8, 8; Първа: 101, 103, 105, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118 Б, 119, 12, 120, 121, 123, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 148, 150, 152, 154, 156, 68, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 1, 100, 102, 104, 106, 108, 11, 110, 112, 116, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 9, 90, 92, 94, 96, 98; Седемнадесета: 1, 2, 3, 5, 6, 7; Седма: 1, 3, 4, 5, 6; Трета: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 4, 6, 8; Тринадесета: 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 47, 5, 6, 7, 8, 9, 41; Четвърта: 1, 3, 4, 5, 6, 9; Четиринадесета: 2; Шеста: 2; ул. „Шестнадесета“ № № 10, 2, 20, 22, 24, 3, 8.

 

Област Монтана

Община Берковица  

На 23.09.2015 г. /09:30 - 15:30 ч./ - гр. Берковица ул. 23 Септември: 1, 13, 5; ул. Александровска: 1, 15, 2, 58, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 88, 96, бл. ГазоСтанция, цех за Дограма; Извън Регулацията: бл. Дърводелна, пилетарник, бл. Цех за Дограма; ул. Казаните: бл. Административна Сграда; ул. Лечебница: 10, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 5, 6, 7, 8, бл. Пилетарник; ул. Раковица: бл. Гаражна Площадка, кафе Аператив; ул. Хаджи Петър Илиев: 1, 11, 15, бл. Бетонов Възел, топъл Гараж, цех за Стъклопакети, бл. Трафо Обора

На 24.09.2015 г. /08:30 - 13:00 ч./ - с. Берковица ул. Николаевска: 86, 96

На 25.09.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - с. Бързия асфалтова база

Община Бойчиновци  

На 23.09.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - с. Лехчево ул. Владимир Заимов: 10, 11, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 3, 4, 6, 8, 9; ул. Георги Димитров: 144, 145, 146, 152, 154; ул. Йордан Йовков: 1, 10, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Надежда: 5, 6; ул. Огоста: 1, 11, 3, 7, 8; ул. Панайот Хитов: 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 8; ул. Пейо Яворов: 16, 18; ул. Сан Стефано: 1, 10, 12, 13, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 7, 8, 9

На 23.09.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - с. Лехчево ул. Александър Стамболийски: 12, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40; ул. Антим Първи: 1, 11, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 5, 7, 9; ул. Васил Априлов: 26; ул. Васил Левски: 2; ул. Веселец: 2, 4; ул. Георги Димитров: 55, 57, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93; ул. Девети Септември: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 9; ул. Димитър Благоев: 11, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42; ул. Елин Пелин: 4; ул. Любен Каравелов: 11, 12, 18, 22, 24, 3, 6, 7, 8; ул. Никола Й. вапцаров: 29, 5; ул. Паисий Хилендарски: 18, 20, 29, 31; ул. Панайот Хитов: 4; ул. Тодор Семерджиев: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 2, 3, 5, 6, 8; ул. Христо Ботев: 1; ул. Христо Михайлов: 1, 2, 4, бл. 1, 2; ул. Цветко Терзийски: 10, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 8; ул. Юрий Гагарин: 1, 10, 11, 14, 17, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 23.09.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - с. Лехчево ул. Александър Стамболийски: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 59; ул. Антон Иванов: 1, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Васил Априлов: 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 6, 9; ул. Гаврил Генов: 4; ул. Георги Димитров: 127, 25; ул. Димитър Благоев: 11, 13, 15, 17, 21, 25, 29, 31, 44, 48, 50, 52; ул. Йордан Йовков: 2; ул. Климент Охридски: 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 9; ул. Крайселска: 10, 2, 3, 4, 6, 8; ул. Любен Каравелов: 18, 8; ул. Оборище: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 8, бл. ТП N5 УО; ул. Пенчо Славейков: 5; ул. Петър Берон: 1, 11, 2, 3, 5, 7, 9; ул. Тодор Семерджиев: 18; ул. Хаджи Димитър: 20, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81; ул. Христо Михайлов: 18; ул. Христо Смирненски: 15, 19, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 56, 58; ул. Цветко Терзийски: 12, 22, 24, 31, 33, 37

На 25.09.2015 г. /09:30 - 11:00 ч./ - с. Ерден ул. Втора: 11, 2, 4, 6, 8; ул. Двадесет: 14; ул. Двадесет и Две: 5; ул. Двадесет и Осем: 21; ул. Двадесет и Пет: 10, 4, 8; ул. Дванадесет: 7; ул. Осма: 1; ул. Пета: 1, 2, 3, 6; ул. Първа: 1, 10, 102, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 38 А, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 50 А, 52, 54, 56, 6, 66, 7, 71, 73, 79, 8А, 9, 96, бл. ТП-2 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ; ул. Седма: 11, 13, 3, 7; ул. Тридесет и Девет: 5; ул. Тринадесет: 15, 7; ул. Четиридесет и Две: 3, 3 А, 5 А, 7; ул. Четиридесет и Едно: 5-Б; ул. Шеста: 1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 7

Община Вълчедръм  

На 24.09.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Бъзовец, Общ. Вълчедръм Александър Стамболийски: 1, 11, 13, 15, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27. , 29, 3, 31, 33, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83; Васил Воденичарски: 1, 11, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 3, 4, 7, 9; Васил Левски: 2, 6, 8; Гео Милев: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8; Георги Димитров: 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 33, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 64, 66, 68, 7, 72, 74, 76, 8, 80, 9; Димитър Благоев: 1, 2, 3, 5, 7; Иван Вазов: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Игрище: 2; Лиляна Димитрова: 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 3, 4, 6, 8, 9; Ломска: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 31, 3, 30, 32, 34, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 33, 35, 37, 39, 43, 49, 55, 57, 9; Любен Каравелов: 1, 2, 4; Местност Ткзс: бл. Пс; Покрайна: 1, 3, 5; Септемврийска: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 8, 9; Септемврийци, Общ. Вълчедръм; 22 Септември(8-ми Септемв: 11, 14, 16, 5, 7, 9; Александър Стамболийски: 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 1, 10, 13, 14, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 7, 8, 9, 18, 20, 22, 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67; Асен Златаров: 2, 6, 8; Балканска(т. костов): 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Бачо Киро: 1, 2, 3, 4, 5; Бенковски: 1, 2, 3, 4, 5, 7; Васил Левски: 10, 14, 3; Волга: 1, 3; Възрожденска(в. коларов): 1, 18, 2, 32, 34, 4, 6, 15, 19, 21, 36, 38, 40, 46, 48, 31, 35, 37; Генерал Скобелев(волгогра: 1, 10, 12, 14, 16, 3, 4, 6, 8; Гео Милев: 1, 3, 5, 6, 8, 2; ГроБарска: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Добри Чинтулов: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8; Добруджа(г-л Заимов): 2, 6, 9; Дунав: 1, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 2, 8, 9, 19, 20; Егея: 12, 2, 4, 6; Елин Пелин: 1, 3, 5, 7, 9; Захари Стоянов: 1, 2; Златия(катюша): 1, 2, 4, 6, 8; Климент Охридски(г. кирков: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Любен Каравелов: 1, 3, 5; Марица: 1, 10, 12, 3, 4, 6, 8; Местност Вадището: бл. Пс; Мизия(зоя): 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Морава(д. Благоев): 101, 103, 105, 107, 28, 30, 34, 99, 10, 11, 12, 13, 17, 2, 25, 3, 31, 33, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 6, 7, 8, 9, 1, 14, 16, 20, 22, 24, 57, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 97; Мърчево: 1; Мътница: 3, 7, 5; Никола Й. вапцаров: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Николай Петриний: 10, 12, 22, 23, 24, 4, 40, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52; Общинска: 1, 2, 3, 5, 7, 4, 9; Огоста: 1; Опълченска(с. Трънски): 1, 2, 4, 6; Паисий(ц. драгойчева): 2; Патриарх Евтимий(ф. козов): 1, 3, 4, 5; Пейо Яворов: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 2, 20, 24, 3, 4, 6, 8; Петър Берон: 2, 4; Пловдив: 10, 11, 12, 13, 16, 3, 5, 9, 1, 6, 8, 2, 4; Райко Даскалов: 100, 102, 104, 108, 45, 47, 49, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 1, 10, 12, 18, 2, 20, 22, 24, 5, 7, 8, 9, 1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 52, 54, 56, 58, 62, 68; Самуил(московска): 10, 12, 2, 3, 8; Свобода(г. димитров): 10, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 116, 117, 120, 121, 123, 125, 18, 45, 49, 51, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 87, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 1, 10, 100, 109, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 73, 74, 76, 78, 8, 80, 84, 86, 87, 88, 90, 92, 1, 120, 122, 124а, 127, 128, 132, 133, 139, 140, 145, 147, 151, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 173, 93; Сергей Румянцев: 12, 14, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 8; Синчец(т. павлов): 1, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Славянска(а. Балкански): 10, 12, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4; Стара Планина: 13, 15, 17, 19, 3, 5, 21, 23, 25; Тито: 2, 3; Тодор Каблешков(и. николов: 1, 10, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 72, 9; Тракия(хр. михайлов): 3, 5; Училищна: 1, 3, 5; Хаджи Димитър: 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 3, 5, 6; Христо Ботев: 1, 12, 2, 20, 28, 4, 5, 50, 8; Христо Смирненски: 1, 2, 3, 4, 7; Цанко Бакалов: 1, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7; Цар Калоян(е. ангелов): 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Янтра: 4, 8

Община Вършец    

На 23.09.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - с. Черкаски ул. Акация (21): 1; ул. Вароша (първа А): 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 5, 8; ул. Върбица (дванадесета): 1; ул. Гурнов (трета): 1, 3; ул. Игрище (25): 10, 5, 8; ул. Изгрев (деветнадесет): 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 52; ул. Ком (втора): 2, 4; ул. Липа (29): 1; ул. Речна (27 ): 1, 11, 13, 15, 3, 5, 5 А, 7, 9; ул. Ружа (27 А): 1; ул. Хризантема (26): 1, 10, 4, 6, 8; ул. Христо Ботев (първа): 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 4, 5, 6, 8

На 23.09.2015 г. /13:00 - 16:00 ч./ - гр. Вършец ул. Ботуня(9-ти Септември): 1, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9; ул. България(в. коларов): 2; ул. Васил Левски: 16; ул. Георги Бенковски(11 Септ): 2, 4, 6; ул. Република(г. димитров): 14, 75, 77, 79, 81, бл. Балкан; ул. Стефан Стамболов(г. моцов): 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Четвърта: 6; ул. Шипка: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

На 23.09.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - с. Черкаски ул. Акация (21): 1; ул. Бозаджийска (дванадесет): 1, 12, 14, 14А; ул. Бор (единадесет): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Върбица (дванадесета): 1, 10, 2, 3, 4, 5; ул. Гавгалия (шестнадесет): 1, 3, 5; ул. Дребако (четиринадесет): 1, 3, 4, 5, 7; ул. Иглика (тринадесет Б): 1, 2, 3, 4; ул. Извора: 4; ул. Казанджийска (девета А): 5; ул. Кестените (осма): 1, 2, 3, 4, 5; ул. Крайна (седемнадесет): 1, 3; ул. Перуника (петнадесет): 2, 4, 8; ул. Синчец (десет): 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; ул. Стубла (десета): 1, 2, 4; ул. Христо Ботев (първа): 1, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 134, 136, 53, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98; ул. Църковна (седма): 1, 10, 14, 16, 6, 8; ул. Червен Брег (тринадесет): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Ямачо (тринадесета): 1, 2, 4, 6

На 23.09.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - с. Черкаски ул. Акация (21): 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Божур (25 А): 1, 2; ул. Бреза (двадесет): 2; ул. Бряг (22 В): 1; ул. Върха (24): 2; ул. Еделвайс (23): 1, 3, 4, 8; ул. Ела (четвърта): 1, 2; ул. Игрище (25): 2, 4, 6; ул. Изгрев (деветнадесет): 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Казанджийска (девета А): 1, 3; ул. Калина (двадесет и Втора): 2, 3, 4, 5, 7; ул. Корийски Дол (22 Б): 1, 3; ул. Корията (двадесет и Втора А: 1, 11, 2, 4, 7, 9; ул. Липа (29): 2; ул. Метохска (девета): 10, 12, 6, 8; ул. Роза (пета): 3; ул. Теменуга (28 ): 2; ул. Христо Ботев (първа): 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 74; ул. Църковна (седма): 3, 5

На 23.09.2015 г. /09:30 - 13:00 ч./ - гр. Вършец ул. Ботуня(9-ти Септември): 13, 22; ул. Васил Левски: 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39; ул. Република(г. димитров): 2; ул. Стефан Стамболов(г. моцов): 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 23, 25

На 24.09.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - с. Черкаски ул. Акация (21): 1; ул. Бозаджийска (дванадесет): 1, 12, 14, 14А; ул. Бор (единадесет): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Върбица (дванадесета): 1, 10, 2, 3, 4, 5; ул. Гавгалия (шестнадесет): 1, 3, 5; ул. Дребако (четиринадесет): 1, 3, 4, 5, 7; ул. Иглика (тринадесет Б): 1, 2, 3, 4; ул. Извора: 4; ул. Казанджийска (девета А): 5; ул. Кестените (осма): 1, 2, 3, 4, 5; ул. Крайна (седемнадесет): 1, 3; ул. Перуника (петнадесет): 2, 4, 8; ул. Синчец (десет): 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; ул. Стубла (десета): 1, 2, 4; ул. Христо Ботев (първа): 1, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 134, 136, 53, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98; ул. Църковна (седма): 1, 10, 14, 16, 6, 8; ул. Червен Брег (тринадесет): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Ямачо (тринадесета): 1, 2, 4, 6

На 24.09.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - с. Черкаски ул. Акация (21): 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Божур (25 А): 1, 2; ул. Бреза (двадесет): 2; ул. Бряг (22 В): 1; ул. Върха (24): 2; ул. Еделвайс (23): 1, 3, 4, 8; ул. Ела (четвърта): 1, 2; ул. Игрище (25): 2, 4, 6; ул. Изгрев (деветнадесет): 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Казанджийска (девета А): 1, 3; ул. Калина (двадесет и Втора): 2, 3, 4, 5, 7; ул. Корийски Дол (22 Б): 1, 3; ул. Корията (двадесет и Втора А: 1, 11, 2, 4, 7, 9; ул. Липа (29): 2; ул. Метохска (девета): 10, 12, 6, 8; ул. Роза (пета): 3; ул. Теменуга (28 ): 2; ул. Христо Ботев (първа): 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 74; ул. Църковна (седма): 3, 5

На 24.09.2015 г. /13:00 - 16:00 ч./ - гр. Вършец ул. Александър Стамболийски: 37; ул. Аспарух: 13, 15, 16; ул. Климент Охридски(и. манк. ): 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 36; ул. Княз Борис I-ви(г. бобенк): 2, 4; ул. Тодорини Кукли: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75; ул. Христо Смирненски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Цар Иван Асен II-ри(и. бог: 17; ул. Цар Калоян(г. яничков): 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 4, 5, 8, 9; ул. Цар Симеон(околовръстна): 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 40, 42, 5, 6, 8; ул. Янко Сакъзов(строителна): 22

На 24.09.2015 г. /09:30 - 13:00 ч./ - гр. Вършец ул. Алеко Константинов: 1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Александър Стамболийски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 6, 60, 62, 7, 8, 9; ул. Иван Вазов: 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41; ул. Цар Иван Асен II-ри(и. бог: 16, 17, 22, 24

На 24.09.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - с. Черкаски ул. Акация (21): 1; ул. Вароша (първа А): 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 5, 8; ул. Върбица (дванадесета): 1; ул. Гурнов (трета): 1, 3; ул. Игрище (25): 10, 5, 8; ул. Изгрев (деветнадесет): 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 52; ул. Ком (втора): 2, 4; ул. Липа (29): 1; ул. Речна (27 ): 1, 11, 13, 15, 3, 5, 5 А, 7, 9; ул. Ружа (27 А): 1; ул. Хризантема (26): 1, 10, 4, 6, 8; ул. Христо Ботев (първа): 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 4, 5, 6, 8

На 25.09.2015 г. /13:00 - 16:00 ч./ - гр. Вършец ул. Борова Гора: 1, 3, 5, 7; ул. Васил Левски: 34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65; ул. Георги Бенковски(11 Септ): 12, 14, 16, 18, 20, 3, 8; ул. Никола Й. вапцаров: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 25.09.2015 г. /09:30 - 13:00 ч./ - гр. Вършец ул. Васил Априлов: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Васил Левски: 39, 55; ул. Климент Охридски(и. манк. ): 12; ул. Местност Милкина Ливада: бл. СГР; ул. Никола Й. вапцаров: 11, 12, 13, 14; ул. Раковска: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 35, 37, 4, 41, 43, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; ул. ул. Република(г. димитров): 192; ул. Трети Март(братя Леон): 2, 3, 4, 5; ул. Хисаря: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Цар Калоян(г. яничков): 15; ул. Червени Камък: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 25.09.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - с. Черкаски ул. Акация (21): 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Божур (25 А): 1, 2; ул. Бреза (двадесет): 2; ул. Бряг (22 В): 1; ул. Върха (24): 2; ул. Еделвайс (23): 1, 3, 4, 8; ул. Ела (четвърта): 1, 2; ул. Игрище (25): 2, 4, 6; ул. Изгрев (деветнадесет): 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Казанджийска (девета А): 1, 3; ул. Калина (двадесет и Втора): 2, 3, 4, 5, 7; ул. Корийски Дол (22 Б): 1, 3; ул. Корията (двадесет и Втора А: 1, 11, 2, 4, 7, 9; ул. Липа (29): 2; ул. Метохска (девета): 10, 12, 6, 8; ул. Роза (пета): 3; ул. Теменуга (28 ): 2; ул. Христо Ботев (първа): 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 74; ул. Църковна (седма): 3, 5

На 25.09.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - с. Черкаски ул. Акация (21): 1; ул. Вароша (първа А): 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 5, 8; ул. Върбица (дванадесета): 1; ул. Гурнов (трета): 1, 3; ул. Игрище (25): 10, 5, 8; ул. Изгрев (деветнадесет): 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 52; ул. Ком (втора): 2, 4; ул. Липа (29): 1; ул. Речна (27 ): 1, 11, 13, 15, 3, 5, 5 А, 7, 9; ул. Ружа (27 А): 1; ул. Хризантема (26): 1, 10, 4, 6, 8; ул. Христо Ботев (първа): 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 4, 5, 6, 8

На 25.09.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - с. Черкаски ул. Акация (21): 1; ул. Бозаджийска (дванадесет): 1, 12, 14, 14А; ул. Бор (единадесет): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Върбица (дванадесета): 1, 10, 2, 3, 4, 5; ул. Гавгалия (шестнадесет): 1, 3, 5; ул. Дребако (четиринадесет): 1, 3, 4, 5, 7; ул. Иглика (тринадесет Б): 1, 2, 3, 4; ул. Извора: 4; ул. Казанджийска (девета А): 5; ул. Кестените (осма): 1, 2, 3, 4, 5; ул. Крайна (седемнадесет): 1, 3; ул. Перуника (петнадесет): 2, 4, 8; ул. Синчец (десет): 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; ул. Стубла (десета): 1, 2, 4; ул. Христо Ботев (първа): 1, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 134, 136, 53, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98; ул. Църковна (седма): 1, 10, 14, 16, 6, 8; ул. Червен Брег (тринадесет): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Ямачо (тринадесета): 1, 2, 4, 6

Община Лом    

На 23.09.2015 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Лом Белоградчишко Шосе(г. мос): 13; Вакумна Фабрика: 10, 101, 103, 11, 112, 113, 114, 115, 119, 12, 123, 126, 128, 13, 130, 131, 132, 133, 136, 138, 139, 141, 144, 146, 148, 15, 19, 2, 22, 25, 27, 28, 3, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 4, 40, 45, 47, 48, 49, 5, 52, 57, 61, 66, 67, 72, 8, 85, 86, 96; Горанова Чешма: 19, 21, 23, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; Гредовете: 12, 14, 16, 5; Девичи Бряг: 1, 10, 11, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дългошевско Шосе: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 34, 35, 36, 4, 42, 44, 46, 5, 56, 6, 7, 9, 1, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69; Индустриална: 76; Йолова Чешма: 1, 2, 4, 6, 8; Крайна: 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лястовичка: 1, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Младеново/пейо Яворов: 2, бл. Уо; Сергей Румянцев: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Софийска: 61; Страхил Войвода: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 6, 8; Трифон Панов(марин Цеков): 1, 117, 126, 132, 24, 27, 47, 53, 54, 68; Христо Ясенов: 10

На 24.09.2015 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Лом Акациева: 1, 4; Александър Ликов: 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; Възраждане(2-ма Партизани: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, бл. Къща; Въстаническа: 1, 2, 3, 4, 5; Клокотница(ср. гора-мл. ): 1, 10, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Ковачишка: 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 61, 63, 65, 69; Лозарска: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Младеново/пейо Яворов: 1; Мусала: 1, 11, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пчела: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Раковска: 8; Садовете: 1; Спартак: 1, 2, 3, 4, 5, 8; Ястреб: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 9

На 25.09.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Лом Белоградчишко Шосе(г. мос): 13; Вакумна Фабрика: 10, 101, 103, 11, 112, 113, 114, 115, 119, 12, 123, 126, 128, 13, 130, 131, 132, 133, 136, 138, 139, 141, 144, 146, 148, 15, 19, 2, 22, 25, 27, 28, 3, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 4, 40, 45, 47, 48, 49, 5, 52, 57, 61, 66, 67, 72, 8, 85, 86, 96; Горанова Чешма: 19, 21, 23, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; Гредовете: 12, 14, 16, 5; Девичи Бряг: 1, 10, 11, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дългошевско Шосе: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 34, 35, 36, 4, 42, 44, 46, 5, 56, 6, 7, 9, 1, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69; Индустриална: 76; Йолова Чешма: 1, 2, 4, 6, 8; Крайна: 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лястовичка: 1, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Младеново/пейо Яворов: 2, бл. Уо; Сергей Румянцев: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Софийска: 61; Страхил Войвода: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 6, 8; Трифон Панов(марин Цеков): 1, 117, 126, 132, 24, 27, 47, 53, 54, 68; Христо Ясенов: 10

Община Монтана    

На 23.09.2015 г. /09:00 - 13:30 ч./ - гр. Монтана местност Расника

На 23.09.2015 г. /09:00 - 15:00 ч./ - гр. Монтана ул. Александър Стамболийски: 15, 17, 19, 23, 24, 30, 33, 34, 36, 38; ул. Георги С. раковски: 21, 26, 28, 30; ул. Граф Игнатиев(в. коларов): 5; ул. Св. св. кирил и Методий: 32, 34; ул. Хаджи Димитър: 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 51; ул. Хан Аспарух: 15, 17, 21, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 42; ул. Христо Ботев: 33, 37

На 24.09.2015 г. /09:45 - 15:00 ч./ - гр. Монтана жк. Младост: 2, бл. 40, 42, 43

На 24.09.2015 г. /09:15 - 18:00 ч./ - с. Главановци, Общ. Георги Дамяново ул. Баба Тонка: 1, 6; ул. Вапцаров: 10, 6, 8; ул. Васил Левски: 12, 2, 4, 8; ул. Генерал Гурко: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 2 А, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 3 А, 4, 7, 8, 9; ул. Димитър Благоев: 1, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 6, 60, 62, 66, 7, 8, 9; ул. Иван Вазов: 1, 3; ул. Извън Регулацията: 1, 2, 3; ул. Искър: 1, 3; ул. Калафат: 12, 3; ул. Нов Живот: 1, 2, 3, 4; ул. Огоста: 1, 11, 13, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; ул. Петко Белчев: 1, 10, 11, 15, 2, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Първи Май: 2; ул. Тимок: 1, 10, 2, 3, 3 А, 4, 5, 6, 6 А, 7, 8; ул. Черковна: 1; ул. Черни Връх: 2, 3, 5; ; с. Копиловци, Общ. Георги Дамяново; ул. Ал. Стамболийски: 1, 12, 13, 15, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15; ул. Априлов: 2, 4, 6, 8; ул. Бор: 2, 3, 5; ул. Васил Левски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Видин Дол: 1, 2, 3, 4; ул. Волов: 1, 2; ул. Гагарин: 2, 7; ул. Георги Бенковски: 1, 2, 4, 6; ул. Георги Дамянов: 17, 19; ул. Георги Димитров: 1, 2, 5, 3, 4, 41, 97, 99, бл. Туристическо Дружество; ул. Гоце Делчев: 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16; ул. Двадесет и Трети Септември: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 6, 7, 9; ул. Друмев: 1, 2, 3, 4; ул. Здравченица: 13, 3, 5; ул. Иван Алексов: 1, 3, 5, 7; ул. Иван Вазов: 1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Извън Регулацията: бл. Казан, бл. Почивна Станция, бл. Тепавица; ул. Камен Луков: 2, 4; ул. Кирил и Методи: 1, 2; ул. Ком: 1, 2, 3, 4, 6; ул. Копрен: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; ул. Лакатник: 1, 2; ул. Латинска: 11, 15, 5, 9, 19, 24, 26; ул. Маргарита Бибич: 1, 2, 3, 4, 7; ул. Марица: 10, 8; ул. Московска: 1, 2, 3, 4, 6, 2; ул. Никола Качамачков: 1, 10, 2, 4, 6, 8, бл. Дърводелски Цех; ул. Огоста: 11, 14, 15, 2, 9, 12, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 18, 20, 29, 2, 26, 28, 31; ул. Парчевич: 1, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Планинец: 1, 2; ул. Победа: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. Пролетарска: 1, 3, 5, 6, 7; ул. Първи Май: 10, 10, 2, 4, 6, 8; ул. Раковска: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. река Лева: 6, 8; ул. Септември: 10, 17, 1, 2, 3; ул. Стара Планина: 10, 12, 2, 3, 7, 8; ул. Тодор Игнатов: 1, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Хаджи Димитър: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 5, 56, 6, 8, 9; ул. Хан Крум: 100, 101, 102, 105, 107, 111, 113, 48, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 7, 8, 15, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63а, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 89, 91, 95, 16, 18, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 22, 28а, 30, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 53, 55; ул. Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 22, 3, 7, 1, 2, 5; ул. Червен Брег: 1, 13, 19, 2, 3, 5, 6, 7; ул. Шипка: 1, 2, 3, ; хижа Копрен

На 24.09.2015 г. /09:00 - 15:00 ч./ - с. Георги Дамяново Извън Регулацията: бл. Лопушански Манастир; Местност Помеждинска Бара: бл. Детски Дом; Местност При Манастира: бл. Пс; ул. Четвърта: 4; с. Главановци, Общ. Георги Дамяново; ул. Баба Тонка: 1, 6; ул. Вапцаров: 10, 6, 8; ул. Васил Левски: 12, 2, 4, 8; ул. Генерал Гурко: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 2 А, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 3 А, 4, 7, 8, 9; ул. Димитър Благоев: 1, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 6, 60, 62, 66, 7, 8, 9; Иван Вазов: 1, 3; Извън Регулацията: 1, 2, 3; Искър: 1, 3; Калафат: 12, 3; Нов Живот: 1, 2, 3, 4; Огоста: 1, 11, 13, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Петко Белчев: 1, 10, 11, 15, 2, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Първи Май: 2; Тимок: 1, 10, 2, 3, 3 А, 4, 5, 6, 6 А, 7, 8; Черковна: 1; Черни Връх: 2, 3, 5; Говежда; Втора: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 3, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 6, 83, 9, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 48, 50, 52, 54, 56, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86; Двадесет: 1, 2, 3, 4, 6, 4, 5; Двадесет и Две: 2, 4, 6; Двадесет и Девет: 1, 2, 3, 5, 7; Двадесет и Едно: 2, 4, 6, 8, 9; Двадесет и Осем: 1, 10, 11, 12, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19; Двадесет и Пет: 2, 4; Двадесет и Седем: 10, 11, 13, 14, 16, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 6; Двадесет и Три: 1, 4, 6; Двадесет и Четири: 3, 4, 5; Двадесет и Шест: 1, 2, 3, 4; Девета: 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Деветнадесет: 11, 15, 5, 6, 1, 2, 3; Десета: 1, 3, 5, 7, 8; Единадесет: 1, 2, 3, 4, 6; Извън Регулацията: 2, 3, бл. Буков Брод, бл. Попов Мост, бл. Спортна Зала; Осемнадесет: 1, 2, 4; Осма: 1, 2, 6, 8; Пета: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Първа: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 36, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 60; Седемнадесет: 1, 10, 2, 4, 6, 1, 13, 16; Седма: 1, 2, 3, 4, 5, 7; Трета: 1, 2, 5; Тридесет: 1, 15, 3, 5, 9, 17, 19, 21, 23, 25; Тридесет и Шест: 1, 2, 5, 7; Тридесет и Две: 17, 2, 4, 5, 7, 9; Тридесет и Девет: 1, 2; Тридесет и Едно: 9; Тридесет и Осем: 1, 2, 6, 7; Тридесет и Пет: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Тридесет и Седем: 1, 2, 4; Тридесет и Три: 1, 2, 3, 4; Тридесет и Четири: 1, 4; Тринадесет: 2, 4, 5, 7; Четвърта: 1, 4, 6; Четиринадесет: 1, 2, 3, 4; Шеста: 1, 10, 4, 5, 6, 8, 2; Шестнадесет: 1, 2; Дива Слатина; Втора: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 2, 20, 22, 26, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 22; Главна: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 3, 6, 7, 9, 1, 12, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 8, бл. Казан, бл. Кооперативан Дом; Девета: 2, 6, 8; Десета: 1, 3, 5, 7; Единадесета: 1, 2, 3, 4, 6, 8; Осма: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7; Пета: 1, 2, 3, 5; Петнадесета: 1, 3; Седма: 1, 2, 4; Трета: 1; Тринадесета: 2, 3; Четвърта: 1, 2; Четиринадесета: 1; Шеста: 2, 4; Шестнадесета: 2; Дълги Дел; Втора: 1, 10, 11, 13, 17, 19, 2, 21, 23, 4, 6, 7, 8, 9, 15; Девета: 1, 4, 6; Десета: 1, 11, 13, 2, 3, 5, 7; Извън Регулация: 1, 2, 1, 2, 3, 4; Осма: 1, 2, 3, 45, 5, 7, 8; Пета: 1, 10, 12, 18, 2, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Първа: 100, 102, 104, 108, 110, 112, 116, 120, 121, 122, 124, 47, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 98, 99, 1, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 7, 9, 121, 51, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94; Седма: 10, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 4, 6, 8, 1, 12, 3, 34, 40, 44, 46, 5, 7; Трета: 1, 10, 11, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9; Четвърта: 1, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шеста: 1, 2; Еловица, Общ. Георги Дамяново; Втора: 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 9; Девета: 1, 2; Десета: 2, 4, 6, 8; Извън Регулацията: бл. Краварник; Осма: 1, 11, 17; Първа: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 38, 4, 40, 6, 7, 8, 9; Седма: 2, 4; Трета: 1, 11, 12, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Четвърта: 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Копиловци, Общ. Георги Дамяново; Ал. Стамболийски: 1, 12, 13, 15, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15; Априлов: 2, 4, 6, 8; Бор: 2, 3, 5; Васил Левски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Видин Дол: 1, 2, 3, 4; Волов: 1, 2; Гагарин: 2, 7; Георги Бенковски: 1, 2, 4, 6; Георги Дамянов: 17, 19; Георги Димитров

На 25.09.2015 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Монтана Вардар: 4; Княз Александър Батенберг: 38, 40, 53, 55, 65; Неофит Рилски: 47; Парта: 11, 15, 19, 21, 23, 25, 27; Стефан Стамболов(заводска: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59; Трети Март(г. димитров): 100, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 143; Тунджа: 11, 13, 16, 18, 20, 22, 7, 9

На 25.09.2015 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Монтана Върбан Пенов: 1; Димитър Подвързачов(ж. кр: 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 4, 5, 6; Пъстрина: бл. 31, ; Христо Смирненски: 24, 26.

На 25.09.2015 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Монтана Андрей Попов(й. николова): 1, 10, 11, 12, 13, 3, 5, 6, 8, 9; Болярска(г. батора): 1, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 31, 37, 38, 4, 6, 6 А, 8, 9; Васил Петлешков: 11, 13, 5, 7, 8, 9; Детелина: 14; Еделвайс М Кутловица: 1, 2, 4; Елтепе: 3; Захари Зограф: 14; Здравец: 4; Кочо Честименски: 3; Никола Вапцаров: 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 162, 164, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 214, 217, 219, 221, 26, 78, ; Стара Планина: 24, 26, 29, 31; Тодорини Кукли: 10, 4, 6; Чайка: 14

На 25.09.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - гр. Монтана ул. Велико Търново(ил. царев): 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 60; ул. Д-р Стамен Илиев: 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 45; ул. Марица: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Мария Димова(б. стоилов): 20; ул. Морава: 1, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 26, 29, 3, 4, 43, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Свети Климент Охридски(г. : 18; ул. Трети Март(г. димитров): 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 146, 150; ул. Тунджа: 1; ул. Христо Ботев: 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 139, 141, 66, 75, 77, 79, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, бл. ГАРОВ РАЙОН, ПРАРКИНГ; ул. Цар Иван Шишман(цар Шишма: 1, 10, 11, 13, 2, 3, 5, 7, 8, 9; ул. Цар Калоян: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Янтра: 14, 14А, 21, 22, 23

На 25.09.2015 г. /09:15 - 18:00 ч./ - с. Главановци, Общ. Георги Дамяново ул. Баба Тонка: 1, 6; ул. Вапцаров: 10, 6, 8; ул. Васил Левски: 12, 2, 4, 8; ул. Генерал Гурко: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 2 А, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 3 А, 4, 7, 8, 9; ул. Димитър Благоев: 1, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 6, 60, 62, 66, 7, 8, 9; ул. Иван Вазов: 1, 3; ул. Извън Регулацията: 1, 2, 3; ул. Искър: 1, 3; ул. Калафат: 12, 3; ул. Нов Живот: 1, 2, 3, 4; ул. Огоста: 1, 11, 13, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; ул. Петко Белчев: 1, 10, 11, 15, 2, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Първи Май: 2; ул. Тимок: 1, 10, 2, 3, 3 А, 4, 5, 6, 6 А, 7, 8; ул. Черковна: 1; ул. Черни Връх: 2, 3, 5; ; с. Копиловци, Общ. Георги Дамяново; ул. Ал. Стамболийски: 1, 12, 13, 15, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15; ул. Априлов: 2, 4, 6, 8; ул. Бор: 2, 3, 5; ул. Васил Левски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Видин Дол: 1, 2, 3, 4; ул. Волов: 1, 2; ул. Гагарин: 2, 7; ул. Георги Бенковски: 1, 2, 4, 6; ул. Георги Дамянов: 17, 19; ул. Георги Димитров: 1, 2, 5, 3, 4, 41, 97, 99, бл. Туристическо Дружество; ул. Гоце Делчев: 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16; ул. Двадесет и Трети Септември: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 6, 7, 9; ул. Друмев: 1, 2, 3, 4; ул. Здравченица: 13, 3, 5; ул. Иван Алексов: 1, 3, 5, 7; ул. Иван Вазов: 1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Извън Регулацията: бл. Казан, бл. Почивна Станция, бл. Тепавица; ул. Камен Луков: 2, 4; ул. Кирил и Методи: 1, 2; ул. Ком: 1, 2, 3, 4, 6; ул. Копрен: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; ул. Лакатник: 1, 2; ул. Латинска: 11, 15, 5, 9, 19, 24, 26; ул. Маргарита Бибич: 1, 2, 3, 4, 7; ул. Марица: 10, 8; ул. Московска: 1, 2, 3, 4, 6, 2; ул. Никола Качамачков: 1, 10, 2, 4, 6, 8, бл. Дърводелски Цех; ул. Огоста: 11, 14, 15, 2, 9, 12, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 18, 20, 29, 2, 26, 28, 31; ул. Парчевич: 1, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Планинец: 1, 2; ул. Победа: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. Пролетарска: 1, 3, 5, 6, 7; ул. Първи Май: 10, 10, 2, 4, 6, 8; ул. Раковска: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. река Лева: 6, 8; ул. Септември: 10, 17, 1, 2, 3; ул. Стара Планина: 10, 12, 2, 3, 7, 8; ул. Тодор Игнатов: 1, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Хаджи Димитър: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 5, 56, 6, 8, 9; ул. Хан Крум: 100, 101, 102, 105, 107, 111, 113, 48, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 7, 8, 15, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63а, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 89, 91, 95, 16, 18, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 22, 28а, 30, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 53, 55; ул. Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 22, 3, 7, 1, 2, 5; ул. Червен Брег: 1, 13, 19, 2, 3, 5, 6, 7; ул. Шипка: 1, 2, 3, ; хижа Копрен

На 25.09.2015 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Монтана Вит(георги Бонев): 1, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Екзарх Йосиф: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42; Неофит Рилски: 34, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60; Никола Войновски(и. бекир): 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Панайот Хитов: 60, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Парта: 29, 31, 33, 35, 37, 37 А; Поп Харитон(д. вълков): 1, 11, 3, 3 А, 3А, 4, 5, 6, 7, 9; Стефан Савов(м. пенов): 29; Стоян Марков(г. бонков): 1; Странджа: 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; Тунджа: 34, 36, 38, 40, 42, 44

На 25.09.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - гр. Монтана ул. Д-р Стамен Илиев: 16, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 87; ул. Парта: 7; ул. Тунджа: 8; ул. „Янтра“ № № 16, 18, 20, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41.

 

Област Враца

Община Враца    

На 23.09.2015 г. /12:00 - 13:00 ч./ - Враца Ген. Скобелев: 10, бл. Гараж; Георги Бързашки: 16; Кръстьо Българията: 54

На 23.09.2015 г. /12:30 - 16:00 ч./ - Враца Васил Кънчов: 80, 98, бл. Гараж, Гараж 4; Екзарх Йосиф: 48; Зорница: 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 4, 5, 7, 9; Козлодуйски Бряг: 11, 13, 15, 36, 38, 40, 44, 7, 9; Кокиче: 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 9; Милин Камък: 1, 2, 4, 6, 8; Минзухар: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 А, 16А, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26; Неофит Бозвели: 2, 3, 4, 5, 6, 8; Самуил: 4; Цар Обединител: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 9

Община Криводол  

На 24.09.2015 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Баница Никола Марков-колката: 4; Галатин; Аврора: 10, 28, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 7, 8, 9; Байкал: 1, 4, 7, . 7, 10, 11, 12, 4, 6, 8; Бор: 1, 10, 12, 5, 6, 7, 8; Васил Левски: 1, 12, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Вежен:. 1, . 3, . 7, 2, 4, 5, . 22; Венче: 3, 4; Веслец:. 13, . 20, . 7, 10. , 11. , 15, 18, 2, 20. , 22. , 4, 6. , 7. , 8, 9. ; Вихрен: 10, 2, 4, 4. , 5. , 6, 8; Волга:. 1, 2, 4, 6; Георги Димитров: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20 А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34. , 36, 36. , 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 60, 6


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар