*

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

 

Видинска област

Община Белоградчик

На 09.09.2015 /09:15 - 16:00 ч./ -  с. Граничак, с. Салаш, с. Дъбравка

На 10.09.2015 /09:00 - 16:00 ч./ -  с. Граничак, с. Салаш, с. Дъбравка

На 11.09.2015 /09:15 - 16:00 ч./ -  с. Граничак, с. Салаш, с. Дъбравка

На 12.09.2015 /09:15 - 16:00 ч./ -  с. Граничак, с. Салаш, с. Дъбравка

Община Видин

На 07.09.2015 /09:00 - 11:00 ч./ - Видин Дунавска: 1; Местност Северна Промишлена Зона: бл. Ро-ро Терминал и КТП; Неуточнен Адрес: бл. Ферибот

На 07.09.2015 /08:30 - 11:15 ч./ -  Видин

На 11.09.2015 /09:00 - 11:00 ч./ - Капитановци Дванадесета: 11; Десета: 1, 2, 3, 5, 6; Единадесета: 4, бл. ТП-5 Капитановци; Осма: 7; Пета: 1, 10, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Първа: бл. Извън Регулация, упи 2-849 Кв. 51; Трета: 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, бл. Извън Регулация; Четвърта: 12, 21, 23, 30, 4, 43, 6; Четиринадесета: 11; Шеста: 1, 11, 2, 4, 5, 6

Община Димово

На 07.09.2015 /15:00 - 15:30 ч./ - с. Воднянци ул. "Втора" № 1; ул. "Десета" № № 2, 4; ул. "Единадесета" № 3; ул. "Осма" № № 1, 3, 5; ул. "Петнадесета" № № 1, 2, 3; ул. "Първа" № № 24, 26, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79; ул. "Седемнадесета" № 2; ул. "Седма" № № 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9; ул. "Трета" № 1; ул. "Тринадесета" № № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. "Четиринадесета" № № 1, 2, 4; ул. "Шеста" № № 11, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 9; с. Септемврийци, с. Ярловица - по искане на "ЕСО"ЕАД.

На 07.09.2015 /09:15 - 15:00 ч./ -  с. Септемврийци, с. Добри дол - Помпена Станция Пчелина - по искане на "ЕСО"ЕАД.

За периода 07-08.09.2015 /08:45 - 09:15 ч./ - с. Воднянци ул. "Втора" № 1; ул. "Десета" № № 2, 4; ул. "Единадесета" № 3; ул. "Осма" № № 1, 3, 5; ул. "Петнадесета" № № 1, 2, 3; ул. "Първа" № № 24, 26, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79; ул. "Седемнадесета" № 2; ул. "Седма" № № 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9; ул. "Трета" № 1; ул. "Тринадесета" № № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. "Четиринадесета" № № 1, 2, 4; ул. "Шеста" № № 11, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 9; с. Септемврийци, с. Ярловица - по искане на "ЕСО"ЕАД.

На 08.09.2015 /15:00 - 15:30 ч./ -  с. Медовница, с. Карбинци, с. Воднянци, с. Дреновец, с. Динково, с. Тополовец - по искане на "ЕСО"ЕАД.

На 08.09.2015 /08:45 - 09:15 ч./ -  с. Медовница, с. Карбинци, с. Воднянци, с. Дреновец, с. Динково, с. Тополовец - по искане на "ЕСО"ЕАД.

На 08.09.2015 /09:15 - 15:00 ч./ -  с. Динково - по искане на "ЕСО"ЕАД.

На 11.09.2015 /10:00 - 13:30 ч./ - Арчар Археологическа: 3; Арчарица: 1, 10, 11, 13, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 2, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 44, 48, 2, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 73, 91, 95, 73, бл. Упи V-403 Кв. 26; Бдин: 5; Бързарци: 10, 2, 4, 6, 8, 76; Бързица: 3, 4, 7; Валентина Терешкова: 1, 12, 13, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 4, 43, 55, 6, 7; Васил Левски: 10, 102, 110, 112, 122, 124, 126, 130, 138, 148, 61, 63, 71, 91, 11, 20, 27, 32, 37, 40, 43, 47, 49, 12, 2, 5, 7, 8, 6; Вида: 1; Вилна Зона Рациария: 1, 10, 12, 13, 15, 16а, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Вит: 10, 2, 8, 14, 2; Витоша: 1, 10, 2, 3, 6, 7, 8, 9; Волга: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Георги Бенковски: 10, 5, 5; Добрич: 15, 5, 9; Дузлука: 1, 12, 16, 17, 24, 29, 30, 33, 45, 5, 57, 67, 8, 65; Дунав: 12, 16, 18, 19, 2, 23, 26, 3, 32, 37, 4, 44, 46, 51, 53, 54, 55, 56, 61, 69, 8, 40; Дъб: 13, 8; Елада: 1, 19, 4, 6, 8; Захари Стоянов: 1, 2, 3, 4, 7; Иван Вазов: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 26, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 7, 8; Искър: 5, 5, 7; Калето: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 37, 4, 7, 8, 9; Кирил и Методий: 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 22, 61, 63, 7, 80, 98, 99, 16, 21, 30, 34, 39, 40, 48, 58, 7, 8; Кокиче: 11, 12, 18, 8; Крайбрежна: 3; Марица: 13, 14, 3, 4, 9; Осъм: 1, 10, 18, 8а; Отец Паисий: 10, 9, 35; Панайот Волов: 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 32, 35, 38, 4, 9; Петър Берон: 13, 14, 16; Пирин: 1, 10, 11, 14, 16, 2, 20, 25, 3, 31, 33, 35, 37, 33; Разлог: 17; Райна Княгиня: 11, 23, 24, 25, 27, 29, 40, 7, 8, 1, 13, 9, 3, 54, 61, 75, 77, 81; Рациария: 10, 13, 14, 15, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 6, 61, 68, 72, 78, 86, 9, 1, 10, 13, 18, 18-6, 19, 21, 3, 5.; РиБарска: 1, 11, 12, 23, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Рила: 11, 13, 15, 3, 5, 6, 7, 9; Спортист: 11, 13, 17, 3; Тинтява: 26, 3, 32, 9; Тодор Каблешков: 12, 2, 9, 9; Търлите: 1, 13, 15, 19, 21, 7; Хемус: 13, 14, 19, 28, 3, 4, 6; Христо Ботев: 1, 12, 2, 4, 5, 6, 8; Христо Смирненски: 15, 2, 6; Цар Калоян: 3; Цар Шишман: 1, 14, 27, 29, 7, 25; Черковна: 14, 2, 20, 24, 5, 7, 16, 28а, 5; Ботево, Общ. Видин; Втора: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 5, 7, 8, 9; Пета: 1, 2, 3, 4, 5; Първа: 1, 11, 13, 15, 152, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 3, 33, 4, 41, 5, 7, 9, бл. ТП-1 Ботево; Трета: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 8, 9; Четвърта: 1, 2, 3, 4, 6; Шеста: 4; Владиченци; Втора: 1, 2, 4, 6; Пета: 15, 16, 17, 19, 2, 20, 6, 9; Първа: 12, 14, 17, 19, 2, 21, 23, 27, 29, 5, 7; Трета: 3, 32, 6, 7; Четвърта: 10, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 3, 4, 6, 9; Държаница; Втора: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 6, 8, 9; Девета: 2, 3; Десета: 2, 4, 5; Единадесета: 2, 4; Осма: 1, 14, 15, 19, 2, 3, 6, 7, 8, 9; Пета: 1, 3, 4, 6; Петнадесета: 1, 11, 13, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Първа: 1, 10, 12, 13, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 27, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 6, 8, 9, 16; Седма: 31, 33, 35; Трета: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 20, 22, 24, 25, 5, 6, 8, 9; Тринадесета: 1, 2; Четвърта: 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Четиринадесета: 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5; Шеста: 1, 3, 4, 5, 6; Шестнадесета: 1, 2, 3, 4, 5, 5а; Извор, Общ. Димово; Вельо Бурдашки: 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 129, 13, 131, 31, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 6, 63, 7, 8, 9; Втора: 1, 3, 5, 7, 9; Двадесет и Втора: 1, 2, 3; Двадесет и Девета: 1, 2, 4; Двадесет и Осма: 1, 2; Двадесет и Пета: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 4, 45, 6, 8, 2, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 94; Двадесет и Първа: 1, 3, 5; Двадесет и Седма: 1, 2; Двадесет и Трета: 1, 3; Двадесет и Шеста: 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 4, 5, 7, 9; Дванадесета: 1, 2, 3, 5; Девета: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 8, 20; Деветнадесета: 2; Десета: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Единадесета: 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 3, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 49, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2; Осемнадесета: 1, 2, 6, 8; Осма: 2, 23, 25, 27, 29; Пета: 3, 5; Петнадесета: 1, 2, 4, 6; Първа: 1; Седемнадесета: 1; Седма: 10, 11, 12, 13, 15, 2, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 4, 42, 44, 7, 8, 9; Трета

На 11.09.2015 /09:45 - 13:30 ч./ -  с. Арчар, с. Ботево, с. Симеоново, с. Държаница, с. Владиченци, с. Мали Дреновец, с. Извор, с. Лагошевци, с. Шипот

Община Кула

На 08.09.2015 /14:45 - 15:00 ч./ - Подгоре Александър Стамболийски: 1, 13, 15, 16, 21, 26, 32, 4, 5, 7; Антон Страшимиров: 1, 14, 18, 3, 4, 8; Бдин: 1, 2; Боян Чонос: 10, 4; Бузлуджа: 4, 5, 7, 8; Васил Коларов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 7, 8, 9; Васил Левски: 4, 5, 6, 7, 8, 9; Видин: 1, 17, 2, 3, 7, 9; Вит: 1, 3, 4, 5; Георги Бенковски: 10, 13, 3, 5, 6, 7, 8; Георги Димитров: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 64, 66, 7, 9, 34, 49; Георги Кирков: 1, 27; Георги С. Раковски: 10, 13, 14, 16, 19, 24, 26, 28, 3, 30, 5, 7, 9, 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6; Иван Вазов: 11, 13, 14, 2, 4, 5, 6, 7; Искър: 10, 8, 1, 12, 3, 5, 6, 7; Йоло Гергов: 1, 12, 14, 3, 6, 7, 8, 9, 18, 26, 3, 30, 36, 38, 40; Йосиф В. сталин: 10, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 13, 3, 5, 7, 25; Ленин: 1, 11, 16, 19, 23, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Любен Каравелов: 10, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Марица: 1; Михаил Здравков: 11, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 32, 34, 5, 7, 9; Огоста: 1, 3; Осъм: 1, 3, 4, 5; Пейо К. яворов: 1, 9, 9; Перчо Йорданов: 1, 34, 4, 7, 8; Пирин: 1, 1, 2, 3, 2; Рила: 2, 4, 6, 8; Седемнадесет Партизани: 1, 17, 2, 20, 21, 22, 35, 4, 40, 6, 8, 8а, 8; Стара Планина: 2, 4; Стопански Двор: 1; Стоян Милков: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 6; Тодор Петров: 12, 2, 3, 4, 8; Христо Ботев: 16, 17, 19, 2, 21, 3, 5, 6, 7; ЦареВЕЦ: 1; Черно Море: 10, 12, 16, 20, 21, 3, 30, 32, 34, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Юрий Гагарин: 4, 5; Раковица; Втора: 1, 10, 12, 18, 2, 3, 4, 54, 6, 8; Двадесет и Девета: 1, 2, 3; Двадесет и Осма: 1, 11, 3, 4, 7, 8, 9; Двадесет и Пета: 14, 4, 6; Двадесет и Първа: 11, 3, 5, 9, 21; Двадесет и Седма: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Двадесет и Шеста: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Дванадесета: 1, 1, 11, 26, 34, 36, 4, 5, 8, 26, 36; Девета: 1, 2, 4; Деветнадесета: 1, 2, 3, 5; Десета: 1; Единадесета: 1, 17, 2, 3, 4, 5; Осемдесет и Девета: 4, 6; Осемдесет и Осма: 1, 2, 5; Осемдесет и Трета: 2; Осемнадесета: 11, 13, 19, 2, 4, 5, 9; Осма: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 22, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 18, 20, 22, 26, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 49; Пета: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 5, 7, 8, 3, 6; Петдесет и Втора: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Петдесет и Девета: 1, 2; Петдесет и Осма: 11, 2, 3, 7, 9; Петдесет и Първа: 2; Петдесет и Седма: 2, 4, 7; Петдесет и Трета: 1, 2, 4; Петдесет и Шеста: 1, 2, 3, 4; Петдесета: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 26, 28, 3, 30, 4, 40, 5, 6, 7, 8; Петнадесета: 15, 16, 5, 6, 8, 9; Първа: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 27, 28, 3, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 23, 24, 26, 31, 39, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 65, 67, 69, 73, 77; Седемдесет и Втора: 2; Седемдесет и Пета: 6; Седемдесет и Трета: 1; Седемдесет и Шеста: 6; Седемдесета: 1, 4; Седемнадесета: 10, 11, 12, 4, 6, 8; Седма: 1, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 7, 9, 22, 24, 27; Трета: 1, 2, 3, 4, 6; Тридесет и Втора: 2, 4, 6; Тридесет и Девета: 10, 2, 6, 8; Тридесет и Осма: 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Тридесет и Пета: 1, 2, 4, 6, 8; Тридесет и Първа: 2; Тридесет и Седма: 1; Тридесет и Трета: 2, 4, 5; Тридесет и Четвърта: 10, 12, 14, 16, 4, 6, 9; Тридесет и Шеста: 1; Тридесета: 1, 6; Тринадесета: 1, 2; Четвърта: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 9; Четиридесет и Втора: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Четиридесет и Девета: 1, 3, 5, 7, 9, 9; Четиридесет и Осма: 10, 2, 1, 11, 12, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Четиридесет и Пета: 1, 4; Четиридесет и Първа: 10, 2, 4, 6; Четиридесет и Седма: 1, 13, 3, 7; Четиридесет и Трета: 1, 10, 11, 12, 16, 2, 3, 5, 7, 8, 9; Четиридесет и Четвърта: 1, 3, 4, 6, 8; Четиридесет и Шеста: 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9; Четиридесета: 4; Четиринадесета: 1, 10, 12, 2, 27, 3, 4, 5, 6, 8; Шеста: 3, 4, 5, 6, 7, 8; Шестдесет и Втора: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 3, 30, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7; Шестдесет и Девета: 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; Шестдесет и Осма: 1, 2; Шестдесет и Пета: 1, 3; Шестдесет и Първа: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 6, 8; Шестдесет и Седма: 4, 5, 7, 9; Шестдесет и Трета: 14, 3, 6, 9, 4; Шестдесет и Шеста: 11, 1, 11; Шестдесета: 1, 12, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Шестнадесета: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 3, 30, 31,

На 08.09.2015 /09:45 - 10:00 ч./ - Подгоре Александър Стамболийски: 1, 13, 15, 16, 21, 26, 32, 4, 5, 7; Антон Страшимиров: 1, 14, 18, 3, 4, 8; Бдин: 1, 2; Боян Чонос: 10, 4; Бузлуджа: 4, 5, 7, 8; Васил Коларов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 7, 8, 9; Васил Левски: 4, 5, 6, 7, 8, 9; Видин: 1, 17, 2, 3, 7, 9; Вит: 1, 3, 4, 5; Георги Бенковски: 10, 13, 3, 5, 6, 7, 8; Георги Димитров: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 64, 66, 7, 9, 34, 49; Георги Кирков: 1, 27; Георги С. Раковски: 10, 13, 14, 16, 19, 24, 26, 28, 3, 30, 5, 7, 9, 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6; Иван Вазов: 11, 13, 14, 2, 4, 5, 6, 7; Искър: 10, 8, 1, 12, 3, 5, 6, 7; Йоло Гергов: 1, 12, 14, 3, 6, 7, 8, 9, 18, 26, 3, 30, 36, 38, 40; Йосиф В. сталин: 10, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 13, 3, 5, 7, 25; Ленин: 1, 11, 16, 19, 23, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Любен Каравелов: 10, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Марица: 1; Михаил Здравков: 11, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 32, 34, 5, 7, 9; Огоста: 1, 3; Осъм: 1, 3, 4, 5; Пейо К. яворов: 1, 9, 9; Перчо Йорданов: 1, 34, 4, 7, 8; Пирин: 1, 1, 2, 3, 2; Рила: 2, 4, 6, 8; Седемнадесет Партизани: 1, 17, 2, 20, 21, 22, 35, 4, 40, 6, 8, 8а, 8; Стара Планина: 2, 4; Стопански Двор: 1; Стоян Милков: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 6; Тодор Петров: 12, 2, 3, 4, 8; Христо Ботев: 16, 17, 19, 2, 21, 3, 5, 6, 7; ЦареВЕЦ: 1; Черно Море: 10, 12, 16, 20, 21, 3, 30, 32, 34, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Юрий Гагарин: 4, 5; Раковица; Втора: 1, 10, 12, 18, 2, 3, 4, 54, 6, 8; Двадесет и Девета: 1, 2, 3; Двадесет и Осма: 1, 11, 3, 4, 7, 8, 9; Двадесет и Пета: 14, 4, 6; Двадесет и Първа: 11, 3, 5, 9, 21; Двадесет и Седма: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Двадесет и Шеста: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Дванадесета: 1, 1, 11, 26, 34, 36, 4, 5, 8, 26, 36; Девета: 1, 2, 4; Деветнадесета: 1, 2, 3, 5; Десета: 1; Единадесета: 1, 17, 2, 3, 4, 5; Осемдесет и Девета: 4, 6; Осемдесет и Осма: 1, 2, 5; Осемдесет и Трета: 2; Осемнадесета: 11, 13, 19, 2, 4, 5, 9; Осма: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 22, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 18, 20, 22, 26, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 49; Пета: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 5, 7, 8, 3, 6; Петдесет и Втора: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Петдесет и Девета: 1, 2; Петдесет и Осма: 11, 2, 3, 7, 9; Петдесет и Първа: 2; Петдесет и Седма: 2, 4, 7; Петдесет и Трета: 1, 2, 4; Петдесет и Шеста: 1, 2, 3, 4; Петдесета: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 26, 28, 3, 30, 4, 40, 5, 6, 7, 8; Петнадесета: 15, 16, 5, 6, 8, 9; Първа: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 27, 28, 3, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 23, 24, 26, 31, 39, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 65, 67, 69, 73, 77; Седемдесет и Втора: 2; Седемдесет и Пета: 6; Седемдесет и Трета: 1; Седемдесет и Шеста: 6; Седемдесета: 1, 4; Седемнадесета: 10, 11, 12, 4, 6, 8; Седма: 1, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 7, 9, 22, 24, 27; Трета: 1, 2, 3, 4, 6; Тридесет и Втора: 2, 4, 6; Тридесет и Девета: 10, 2, 6, 8; Тридесет и Осма: 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Тридесет и Пета: 1, 2, 4, 6, 8; Тридесет и Първа: 2; Тридесет и Седма: 1; Тридесет и Трета: 2, 4, 5; Тридесет и Четвърта: 10, 12, 14, 16, 4, 6, 9; Тридесет и Шеста: 1; Тридесета: 1, 6; Тринадесета: 1, 2; Четвърта: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 9; Четиридесет и Втора: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Четиридесет и Девета: 1, 3, 5, 7, 9, 9; Четиридесет и Осма: 10, 2, 1, 11, 12, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Четиридесет и Пета: 1, 4; Четиридесет и Първа: 10, 2, 4, 6; Четиридесет и Седма: 1, 13, 3, 7; Четиридесет и Трета: 1, 10, 11, 12, 16, 2, 3, 5, 7, 8, 9; Четиридесет и Четвърта: 1, 3, 4, 6, 8; Четиридесет и Шеста: 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9; Четиридесета: 4; Четиринадесета: 1, 10, 12, 2, 27, 3, 4, 5, 6, 8; Шеста: 3, 4, 5, 6, 7, 8; Шестдесет и Втора: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 3, 30, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7; Шестдесет и Девета: 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; Шестдесет и Осма: 1, 2; Шестдесет и Пета: 1, 3; Шестдесет и Първа: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 6, 8; Шестдесет и Седма: 4, 5, 7, 9; Шестдесет и Трета: 14, 3, 6, 9, 4; Шестдесет и Шеста: 11, 1, 11; Шестдесета: 1, 12, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Шестнадесета: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 3, 30, 31,

На 08.09.2015 /15:15 - 16:00 ч./ - Големаново Втора: 1, 3, 6, 38; Двадесет и Втора: 1, 2, 3, 5, 6, 8; Двадесет и Девета: 11, 12, 13, 18, 20; Двадесет и Първа: 2, 6; Двадесет и Седма: 6; Двадесет и Трета: 2, 8; Двадесет и Четвърта: 1, 2, 4; Двадесет и Шеста: 15, 16, 4, 7, 8, 9; Двадесета: 3; Девета: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 7, 31, 4; Деветнадесета: 1, 10, 15, 2, 3, 7; Десета: 10; Единадесета: 3; Осемнадесета: 1, 10, 12, 14, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Осма: 1, 2, 3, 4, 6; Пета: 10, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Петдесет и Втора: 11, 3, 4, 7; Петдесета: 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Петнадесета: 5; Първа: 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 7, 8, 9; Седемнадесета: 2, 3, 4; Седма: 1, 2, 6; Трета: 1, 2, 4; Тридесет и Втора: 1, 4; Тридесет и Девета: 1, 2, 3, 6, 5, 7; Тридесет и Осма: 2; Тридесет и Пета: 2, 4; Тридесет и Първа: 11, 2, 32, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 3, 32, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 50, 52, 6, 7; Тридесет и Седма: 1, 3; Тридесет и Трета: 3, 4, 5, 8; Тридесет и Четвърта: 1, 2; Тридесет и Шеста: 3; Тридесета: 1, 4, 6, 8; Тринадесета: 2, 3, 4, 5, 6; Четвърта: 28, 3; Четиридесет и Втора: 11, 12, 17, 19, 2, 23, 24, 25, 27, 3, 44, 5, 6; Четиридесет и Девета: 2, 42, 3; Четиридесет и Осма: 1, 14, 16, 2, 4, 7; Четиридесет и Пета: 1; Четиридесет и Първа: 4; Четиридесет и Седма: 1, 6; Четиридесет и Четвърта: 2, 4, 6, 7; Четиридесет и Шеста: 1, 10, 2, 4, 6, 7, 8; Четиридесета: 19, 2, 2; Четиринадесета: 3; Шеста: 1; Шестнадесета: 10, 4, 5, 8; Извор Махала; Втора: 1, 10, 11, 13, 5, 7; Главна: 11, 117, 123, 16, 18, 2, 21, 25, 26, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 42, 44, 6, 7, 8, 9; Двадесет и Втора: 1; Двадесет и Първа: 1, 5, 6, 7, 8, 9; Двадесета: 1; Дванадесета: 2; Десета: 11, 14, 16, 2, 4, 6; Единадесета: 17, 19, 26, 28, 7; Пета: 14, 15, 3; Петнадесета: 11, 12, 16, 17, 18, 19, 34, 4, 6; Първа: 1; Седемнадесета: 10, 11, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Седма: 1, 11, 17, 20, 21, 22, 27, 3, 4, 6, 7; Трета: 11, 13, 15, 9; Тринадесета: 6; Четвърта: 23; Четиринадесета: 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Шестнадесета: 1; Киреево; Втора: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 3, 4, 40, 5, 6, 9, 14, 19, 21, 24, 26, 29, 3, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53; Двадесет и Първа: 1, 10, 2, 3; Двадесета: 6; Дванадесета: 1, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Девета: 2, 4, 4; Деветнадесета: 1, 10, 12, 2, 3, 6, 9, 3; Десета: 1, 3, 4, 7, 9; Единадесета: 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 28, 4, 5, 8, 9, 4; Осемнадесета: 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Осма: 11, 4, 7; Пета: 10, 11, 13, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 6, 8, 9; Петнадесета: 10, 3, 5, 6, 8; Първа: 1, 10, 2, 22, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 8; Седемнадесета: 3, 5; Седма: 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Трета: 1, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 5, 8; Тринадесета: 1, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14; Четвърта: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9; Четиринадесета: 1, 2, 3, 4; Шеста: 11, 12, 17, 25, 33, 4, 7, 13; Шестнадесета: 11, 2, 4, 5, 7, 9; Кула; Никола Петков: 24; Раковица; Осемдесет и Втора: 1, 12, 2, 5, 6, 7, 9; Осемдесет и Пета: 12; Осемдесет и Първа: 1, 10, 12, 2, 3, 5, 8, 9; Осемдесет и Седма: 6; Осемдесет и Трета: 1, 11, 2, 7; Осемдесет и Четвърта: 3, 5, 7; Осемдесет и Шеста: 1, 2, 4, 5; Осемдесета: 11, 13, 15, 17, 2, 3, 9; Пета: 25; Петдесет и Втора: 3, 4; Петдесета: 25, 27, 29, 31, 33, 46, 48, 50, 52, 56; Седемдесет и Втора: 1, 3, 4, 5, 8; Седемдесет и Девета: 1, 2, 4; Седемдесет и Осма: 2, 5, 6; Седемдесет и Пета: 3, 4; Седемдесет и Първа: 1; Седемдесет и Седма: 1, 11, 12, 2, 3, 6, 8, 9; Седемдесет и Трета: 1, 2, 3, 4; Седемдесет и Четвърта: 1, 2, 3, 5; Седемдесет и Шеста: 1, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 8; Четвърта: 5; Шестдесет и Втора: 32, 34, 36, 38, 41; Шестдесет и Девета: 2

На 08.09.2015 /10:00 - 15:15 ч./ - Големаново Втора: 1, 3, 6, 38; Двадесет и Втора: 1, 2, 3, 5, 6, 8; Двадесет и Девета: 11, 12, 13, 18, 20; Двадесет и Първа: 2, 6; Двадесет и Седма: 6; Двадесет и Трета: 2, 8; Двадесет и Четвърта: 1, 2, 4; Двадесет и Шеста: 15, 16, 4, 7, 8, 9; Двадесета: 3; Девета: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 7, 31, 4; Деветнадесета: 1, 10, 15, 2, 3, 7; Десета: 10; Единадесета: 3; Осемнадесета: 1, 10, 12, 14, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Осма: 1, 2, 3, 4, 6; Пета: 10, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Петдесет и Втора: 11, 3, 4, 7; Петдесета: 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Петнадесета: 5; Първа: 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 7, 8, 9; Седемнадесета: 2, 3, 4; Седма: 1, 2, 6; Трета: 1, 2, 4; Тридесет и Втора: 1, 4; Тридесет и Девета: 1, 2, 3, 6, 5, 7; Тридесет и Осма: 2; Тридесет и Пета: 2, 4; Тридесет и Първа: 11, 2, 32, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 3, 32, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 50, 52, 6, 7; Тридесет и Седма: 1, 3; Тридесет и Трета: 3, 4, 5, 8; Тридесет и Четвърта: 1, 2; Тридесет и Шеста: 3; Тридесета: 1, 4, 6, 8; Тринадесета: 2, 3, 4, 5, 6; Четвърта: 28, 3; Четиридесет и Втора: 11, 12, 17, 19, 2, 23, 24, 25, 27, 3, 44, 5, 6; Четиридесет и Девета: 2, 42, 3; Четиридесет и Осма: 1, 14, 16, 2, 4, 7; Четиридесет и Пета: 1; Четиридесет и Първа: 4; Четиридесет и Седма: 1, 6; Четиридесет и Четвърта: 2, 4, 6, 7; Четиридесет и Шеста: 1, 10, 2, 4, 6, 7, 8; Четиридесета: 19, 2, 2; Четиринадесета: 3; Шеста: 1; Шестнадесета: 10, 4, 5, 8

На 08.09.2015 /09:00 - 09:45 ч./ - Големаново Втора: 1, 3, 6, 38; Двадесет и Втора: 1, 2, 3, 5, 6, 8; Двадесет и Девета: 11, 12, 13, 18, 20; Двадесет и Първа: 2, 6; Двадесет и Седма: 6; Двадесет и Трета: 2, 8; Двадесет и Четвърта: 1, 2, 4; Двадесет и Шеста: 15, 16, 4, 7, 8, 9; Двадесета: 3; Девета: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 7, 31, 4; Деветнадесета: 1, 10, 15, 2, 3, 7; Десета: 10; Единадесета: 3; Осемнадесета: 1, 10, 12, 14, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Осма: 1, 2, 3, 4, 6; Пета: 10, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Петдесет и Втора: 11, 3, 4, 7; Петдесета: 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Петнадесета: 5; Първа: 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 7, 8, 9; Седемнадесета: 2, 3, 4; Седма: 1, 2, 6; Трета: 1, 2, 4; Тридесет и Втора: 1, 4; Тридесет и Девета: 1, 2, 3, 6, 5, 7; Тридесет и Осма: 2; Тридесет и Пета: 2, 4; Тридесет и Първа: 11, 2, 32, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 3, 32, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 50, 52, 6, 7; Тридесет и Седма: 1, 3; Тридесет и Трета: 3, 4, 5, 8; Тридесет и Четвърта: 1, 2; Тридесет и Шеста: 3; Тридесета: 1, 4, 6, 8; Тринадесета: 2, 3, 4, 5, 6; Четвърта: 28, 3; Четиридесет и Втора: 11, 12, 17, 19, 2, 23, 24, 25, 27, 3, 44, 5, 6; Четиридесет и Девета: 2, 42, 3; Четиридесет и Осма: 1, 14, 16, 2, 4, 7; Четиридесет и Пета: 1; Четиридесет и Първа: 4; Четиридесет и Седма: 1, 6; Четиридесет и Четвърта: 2, 4, 6, 7; Четиридесет и Шеста: 1, 10, 2, 4, 6, 7, 8; Четиридесета: 19, 2, 2; Четиринадесета: 3; Шеста: 1; Шестнадесета: 10, 4, 5, 8; Извор Махала; Втора: 1, 10, 11, 13, 5, 7; Главна: 11, 117, 123, 16, 18, 2, 21, 25, 26, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 42, 44, 6, 7, 8, 9; Двадесет и Втора: 1; Двадесет и Първа: 1, 5, 6, 7, 8, 9; Двадесета: 1; Дванадесета: 2; Десета: 11, 14, 16, 2, 4, 6; Единадесета: 17, 19, 26, 28, 7; Пета: 14, 15, 3; Петнадесета: 11, 12, 16, 17, 18, 19, 34, 4, 6; Първа: 1; Седемнадесета: 10, 11, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Седма: 1, 11, 17, 20, 21, 22, 27, 3, 4, 6, 7; Трета: 11, 13, 15, 9; Тринадесета: 6; Четвърта: 23; Четиринадесета: 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Шестнадесета: 1; Киреево; Втора: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 3, 4, 40, 5, 6, 9, 14, 19, 21, 24, 26, 29, 3, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53; Двадесет и Първа: 1, 10, 2, 3; Двадесета: 6; Дванадесета: 1, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Девета: 2, 4, 4; Деветнадесета: 1, 10, 12, 2, 3, 6, 9, 3; Десета: 1, 3, 4, 7, 9; Единадесета: 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 28, 4, 5, 8, 9, 4; Осемнадесета: 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Осма: 11, 4, 7; Пета: 10, 11, 13, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 6, 8, 9; Петнадесета: 10, 3, 5, 6, 8; Първа: 1, 10, 2, 22, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 8; Седемнадесета: 3, 5; Седма: 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Трета: 1, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 5, 8; Тринадесета: 1, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14; Четвърта: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9; Четиринадесета: 1, 2, 3, 4; Шеста: 11, 12, 17, 25, 33, 4, 7, 13; Шестнадесета: 11, 2, 4, 5, 7, 9; Кула; Никола Петков: 24; Раковица; Осемдесет и Втора: 1, 12, 2, 5, 6, 7, 9; Осемдесет и Пета: 12; Осемдесет и Първа: 1, 10, 12, 2, 3, 5, 8, 9; Осемдесет и Седма: 6; Осемдесет и Трета: 1, 11, 2, 7; Осемдесет и Четвърта: 3, 5, 7; Осемдесет и Шеста: 1, 2, 4, 5; Осемдесета: 11, 13, 15, 17, 2, 3, 9; Пета: 25; Петдесет и Втора: 3, 4; Петдесета: 25, 27, 29, 31, 33, 46, 48, 50, 52, 56; Седемдесет и Втора: 1, 3, 4, 5, 8; Седемдесет и Девета: 1, 2, 4; Седемдесет и Осма: 2, 5, 6; Седемдесет и Пета: 3, 4; Седемдесет и Първа: 1; Седемдесет и Седма: 1, 11, 12, 2, 3, 6, 8, 9; Седемдесет и Трета: 1, 2, 3, 4; Седемдесет и Четвърта: 1, 2, 3, 5; Седемдесет и Шеста: 1, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 8; Четвърта: 5; Шестдесет и Втора: 32, 34, 36, 38, 41; Шестдесет и Девета: 2

Община Чупрене

На 10.09.2015 /09:30 - 15:30 ч./ - с. Боровица, с. Търговище с. Яньовец; Махала Фалковец: 1, бл. Къща.

 

Област Монтана

Община Берковица

На 07.09.2015 /09:00 - 12:30 ч./ - гр. Берковица ул. Антим I: 2; ул. Георги Сава Раковски: 21; ул. Д-р Иван Панов: 1, 11; ул. Д-р Иван Панов(9 Септември): 1, 10; ул. Екзарх Йосиф: 1, 3; ул. Звезда: 2, 3, 4, 6, 7, 8; ул. Здравченица: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 9; ул. Кестенарска: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Кирил и Методи: 10, 12, 4, 5, 6, 8, 9; ул. Ком: 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 4, 9; ул. Отец Паисий: 1, 2, 3; ул. Петър Берон: 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Професор Петко Наумов: 1, 2, 3, 5, 6; ул. Тодорини Кукли: 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. Христо Ботев: 1, 11, 3, 4, 5; ул. Черковна: 1, 3, 9; ул. Шипка: 1, 2, 3, 8, 9

На 07.09.2015 /13:00 - 16:00 ч./ - гр. Берковица ул. 23 Септември: 1, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55; ул. Антон Страшимиров: 18, 20, 22, 24, 26; ул. Генерал Гурко: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40; ул. Генерал Скобелев: 31; ул. Звезда: 19; ул. Зора: 48; ул. Калиманица: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Марин Дринов: 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48; ул. Радецки: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 5, 7, 9; ул. Солунска: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 9

На 08.09.2015 /09:15 - 16:00 ч./ - с. Мездрея ул. Втора: 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7; ул. Главна: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 53 А, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 90, 92, 94, 96; ул. Извън Регулацията: бл. Вила, бл. Масивни Сгради, пилетарник, бл. Цех за Дограма; ул. Пета: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Първа: 1, 3, 4; ул. Седма: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Трета: 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 21; ул. Тринадесета: 1, 3; ул. Четвърта: 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Шеста: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8; с. Песочница; ул. Втора: 10, 2, 5, 8; ул. Девета: 2, 5; ул. Десета: 1, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 49, 5, 53, 58, 60, 62, 64, 72, 74, 78, 80, 84, 9; ул. Единадесета: 3; ул. Осма: 1, 3, 4, 6, 7, 8; ул. Пета: 16, 42, 5, 6, 8; ул. Първа: 3, 6, 8; ул. Седма: 2, 4; ул. Трета: 1, 14, 3, 4, 5, 7, 8; ул. Тринадесета: 1, 13, 2; ул. Четвърта: 1, 10, 12, 2, 4, 8; ул. Шеста: 1, 19, 2, 25, 4, 8

На 09.09.2015 /09:30 - 16:00 ч./ - с. Цветкова Бара ул. Главна: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 4, 45, 47, 49, 5, 50, 6, 7, 8, 9; ул. Гороница: 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 7, 8; ул. Черемошница: 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8

На 11.09.2015 /09:30 - 16:00 ч./ - с. Мездрея ул. Втора: 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7; ул. Главна: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 53 А, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 90, 92, 94, 96; ул. Извън Регулацията: бл. Вила, бл. Масивни Сгради, пилетарник, бл. Цех за Дограма; ул. Пета: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Първа: 1, 3, 4; ул. Седма: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Трета: 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 21; ул. Тринадесета: 1, 3; ул. Четвърта: 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Шеста: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8; с. Песочница; ул. Втора: 10, 2, 5, 8; ул. Девета: 2, 5; ул. Десета: 1, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 49, 5, 53, 58, 60, 62, 64, 72, 74, 78, 80, 84, 9; ул. Единадесета: 3; ул. Осма: 1, 3, 4, 6, 7, 8; ул. Пета: 16, 42, 5, 6, 8; ул. Първа: 3, 6, 8; ул. Седма: 2, 4; ул. Трета: 1, 14, 3, 4, 5, 7, 8; ул. Тринадесета: 1, 13, 2; ул. Четвърта: 1, 10, 12, 2, 4, 8; ул. Шеста: 1, 19, 2, 25, 4, 8

Община Брусарци

На 07.09.2015 /08:45 - 15:00 ч./ - Брусарци 23-ти Септември: 33, 35, 37, 4, 40, 41, 42; Ал. стамболийски: 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 6, 8, 20, 22, 5, 7, 9; Бенковска: 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 6, 8; Георги Димитров: 100, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 102, 104, 106, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 140; Дунав: 2, 3, 4, 5, 6, 8; Заводска: 1, 3; Иван Бобанов: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов: 1, 35, 39, 43, 44, 45, 46; Иван Козарев: 2, 4; Извън Регулацията: 1; Искър: 7; Карл Маркс: 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Кремиковска: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ленин: 1, 10, 11, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15; Мересиев: 1, 16, 2; Митко Палаузов: 10, 12, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6; Московска: 1, 2, 4, 6; Никола Й. Вапцаров: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Падинска: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 5, 7, 9; Пирин: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Пролет: 1, 10, 2, 4, 6, 8; Стадион: 1, 2, 3, 4, 7; Стара Планина: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 23; Тодор Кънчев: 10, 12, 14, 16, 2, 22, 24, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Дъбова Махала; Александър Стамболийски: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Левски: 2, 4; Волга: 1; Гео Милев: 4; Георги Димитров: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 7, 8, 9; Георги Трайков: 1, 2, 3; Добруджа: 1; Иван Вазов: 3, 4, 5; Каравелов: 1, 3, 4, 5; Комсомолска: 2, 4; Ленин: 11, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Методи Григоров: 1; Методи Маджаров: 1, 2, 3, 4, 6, 8; Никола Й. Вапцаров: 1; Христо Ботев: 1, 10, 12, 14, 2, 4; Чешмата: 2; Киселево; Александър Стамболийски: 2, 6; Борис горанов: 1, 2, 3, 4, 5; Ботев: 1, 14, 4, 6, 8; Бузлуджа: 1; Валентина Терешкова: 1, 12, 3, 5, 6, 8; Васил Коларов: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 33, 40, 44, 46, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 33; Георги Димитров: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 5, 50, 57, 6, 63, 7, 8, 9, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83; Димитър Костов: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 2, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов: 1; Илия Луканов: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Левски: 1, 2, 3, 4, 5; Ленин: 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 3, 5, 6, 9; Любен Каравелов: 4; Мито Цоцин: 1, 13; Михаил Илиев: 1, 11, 16, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Й. Вапцаров: 1; Симеон Тошев: 1; Трайко Кънев: 1, 2, 3, 8; Трифон Павлов: 2, 5; Юрий Гагарин: 1, 10, 2, 3; Княжева Махала; Васил Левски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 5, 6, 7, 9; Вела Пеева: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Бенковски: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Димитров: 1, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Кочо Честименски: 3, 5, 7; Н. й. Вапцаров: 1, 2, 3, 5, 7; Панайот Волов: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 4, 6, 8, 9.; Тодор Каблешков: 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 29, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Крива Бара, Общ. Брусарци; Георги Димитров: 35, 53, 60, бл. 0889255176; Георги Кирков: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Тодорин: 5; Извън Регулацията: 1, 5, бл. Кравеферма; Кокиче: 1, 2, 4; Минзухар: 1; Никола Йонков Вапцаров: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Панайот Волов: 1, 10, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 8; Петко Напетов: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пирин: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 5, 7, 8; РиБарска: 1, 2; Станке Димитров: 12, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Тимок: 1, 2, 3, 4, 6; Хан Аспарух: 1, 10, 11, 12, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев: 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Лом; Липа: 36 - по искане на "ЕСО"ЕАД.

Община Вършец

На 07.09.2015 /09:00 - 16:00 ч./ - с. Черкаски ул. Акация (21): 1; ул. Бозаджийска (дванадесет): 1, 12, 14, 14А; ул. Бор (единадесет): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Върбица (дванадесета): 1, 10, 2, 3, 4, 5; ул. Гавгалия (шестнадесет): 1, 3, 5; ул. Дребако (четиринадесет): 1, 3, 4, 5, 7; ул. Иглика (тринадесет Б): 1, 2, 3, 4; ул. Извора: 4; ул. Казанджийска (девета А): 5; ул. Кестените (осма): 1, 2, 3, 4, 5; ул. Крайна (седемнадесет): 1, 3; ул. Перуника (петнадесет): 2, 4, 8; ул. Синчец (десет): 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; ул. Стубла (десета): 1, 2, 4; ул. Христо Ботев (първа): 1, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 134, 136, 53, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98; ул. Църковна (седма): 1, 10, 14, 16, 6, 8; ул. Червен Брег (тринадесет): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; улямачо (тринадесета): 1, 2, 4, 6

На 07.09.2015 /09:00 - 16:30 ч./ - с. Черкаски ул. Акация (21): 1; ул. Вароша (първа А): 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 5, 8; ул. Върбица (дванадесета): 1; ул. Гурнов (трета): 1, 3; ул. Игрище (25): 10, 5, 8; ул. Изгрев (деветнадесет): 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 52; ул. Ком (втора): 2, 4; ул. Липа (29): 1; ул. Речна (27 ): 1, 11, 13, 15, 3, 5, 5 А, 7, 9; ул. Ружа (27 А): 1; ул. Хризантема (26): 1, 10, 4, 6, 8; ул. Христо Ботев (първа): 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 4, 5, 6, 8

На 07.09.2015 /09:00 - 16:00 ч./ - с. Черкаски ул. Акация (21): 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Божур (25 А): 1, 2; ул. Бреза (двадесет): 2; ул. Бряг (22 В): 1; ул. Върха (24): 2; ул. Еделвайс (23): 1, 3, 4, 8; ул. Ела (четвърта): 1, 2; ул. Игрище (25): 2, 4, 6; ул. Изгрев (деветнадесет): 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Казанджийска (девета А): 1, 3; ул. Калина (двадесет и Втора): 2, 3, 4, 5, 7; ул. Корийски Дол (22 Б): 1, 3; ул. Корията (двадесет и Втора А: 1, 11, 2, 4, 7, 9; ул. Липа (29): 2; ул. Метохска (девета): 10, 12, 6, 8; ул. Роза (пета): 3; ул. Теменуга (28 ): 2; ул. Христо Ботев (първа): 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 74; ул. Църковна (седма): 3, 5

На 08.09.2015 /09:00 - 16:00 ч./ - с. Черкаски ул. Акация (21): 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Божур (25 А): 1, 2; ул. Бреза (двадесет): 2; ул. Бряг (22 В): 1; ул. Върха (24): 2; ул. Еделвайс (23): 1, 3, 4, 8; ул. Ела (четвърта): 1, 2; ул. Игрище (25): 2, 4, 6; ул. Изгрев (деветнадесет): 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Казанджийска (девета А): 1, 3; ул. Калина (двадесет и Втора): 2, 3, 4, 5, 7; ул. Корийски Дол (22 Б): 1, 3; ул. Корията (двадесет и Втора А: 1, 11, 2, 4, 7, 9; ул. Липа (29): 2; ул. Метохска (девета): 10, 12, 6, 8; ул. Роза (пета): 3; ул. Теменуга (28 ): 2; ул. Христо Ботев (първа): 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 74; ул. Църковна (седма): 3, 5

На 08.09.2015 /09:00 - 16:00 ч./ - с. Черкаски ул. Акация (21): 1; ул. Вароша (първа А): 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 5, 8; ул. Върбица (дванадесета): 1; ул. Гурнов (трета): 1, 3; ул. Игрище (25): 10, 5, 8; ул. Изгрев (деветнадесет): 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 52; ул. Ком (втора): 2, 4; ул. Липа (29): 1; ул. Речна (27 ): 1, 11, 13, 15, 3, 5, 5 А, 7, 9; ул. Ружа (27 А): 1; ул. Хризантема (26): 1, 10, 4, 6, 8; ул. Христо Ботев (първа): 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 4, 5, 6, 8

На 08.09.2015 /09:30 - 16:00 ч./ - гр. Вършец ул. Алеко Константинов: 10, 6, 7, 8, 9; ул. Александър Стамболийски: 2; ул. Архитект Нешев: 6; ул. България(в. коларов): 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29; ул. Дончо Станчев: 42; ул. Д-р Дамян Иванов: 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8; ул. Д-р Елена Теодосиева(л. с): 2, 2А, 3, 4, 7, бл. 14; ул. Иван Вазов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Любен Герасимов(б. бивол. ): 1, 3, бл. 2; ул. Любен Каравелов(л. ванков): 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Република(г. димитров): 100, 102, 86, 94, 98, бл. 1; ул. Серафим Георгиев(г. генов): 1, 10, 2, 4, 6, 8

На 08.09.2015 /09:00 - 16:00 ч./ - с. Черкаски ул. Акация (21): 1; ул. Бозаджийска (дванадесет): 1, 12, 14, 14А; ул. Бор (единадесет): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Върбица (дванадесета): 1, 10, 2, 3, 4, 5; ул. Гавгалия (шестнадесет): 1, 3, 5; ул. Дребако (четиринадесет): 1, 3, 4, 5, 7; ул. Иглика (тринадесет Б): 1, 2, 3, 4; ул. Извора: 4; ул. Казанджийска (девета А): 5; ул. Кестените (осма): 1, 2, 3, 4, 5; ул. Крайна (седемнадесет): 1, 3; ул. Перуника (петнадесет): 2, 4, 8; ул. Синчец (десет): 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; ул. Стубла (десета): 1, 2, 4; ул. Христо Ботев (първа): 1, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 134, 136, 53, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98; ул. Църковна (седма): 1, 10, 14, 16, 6, 8; ул. Червен Брег (тринадесет): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; улямачо (тринадесета): 1, 2, 4, 6

На 09.09.2015 /09:00 - 16:00 ч./ - с. Черкаски ул. Акация (21): 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Божур (25 А): 1, 2; ул. Бреза (двадесет): 2; ул. Бряг (22 В): 1; ул. Върха (24): 2; ул. Еделвайс (23): 1, 3, 4, 8; ул. Ела (четвърта): 1, 2; ул. Игрище (25): 2, 4, 6; ул. Изгрев (деветнадесет): 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Казанджийска (девета А): 1, 3; ул. Калина (двадесет и Втора): 2, 3, 4, 5, 7; ул. Корийски Дол (22 Б): 1, 3; ул. Корията (двадесет и Втора А: 1, 11, 2, 4, 7, 9; ул. Липа (29): 2; ул. Метохска (девета): 10, 12, 6, 8; ул. Роза (пета): 3; ул. Теменуга (28 ): 2; ул. Христо Ботев (първа): 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 74; ул. Църковна (седма): 3, 5

На 09.09.2015 /09:00 - 16:00 ч./ - с. Черкаски ул. Акация (21): 1; ул. Бозаджийска (дванадесет): 1, 12, 14, 14А; ул. Бор (единадесет): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Върбица (дванадесета): 1, 10, 2, 3, 4, 5; ул. Гавгалия (шестнадесет): 1, 3, 5; ул. Дребако (четиринадесет): 1, 3, 4, 5, 7; ул. Иглика (тринадесет Б): 1, 2, 3, 4; ул. Извора: 4; ул. Казанджийска (девета А): 5; ул. Кестените (осма): 1, 2, 3, 4, 5; ул. Крайна (седемнадесет): 1, 3; ул. Перуника (петнадесет): 2, 4, 8; ул. Синчец (десет): 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; ул. Стубла (десета): 1, 2, 4; ул. Христо Ботев (първа): 1, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 134, 136, 53, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98; ул. Църковна (седма): 1, 10, 14, 16, 6, 8; ул. Червен Брег (тринадесет): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; улямачо (тринадесета): 1, 2, 4, 6

На 09.09.2015 /09:00 - 16:00 ч./ - с. Черкаски ул. Акация (21): 1; ул. Вароша (първа А): 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 5, 8; ул. Върбица (дванадесета): 1; ул. Гурнов (трета): 1, 3; ул. Игрище (25): 10, 5, 8; ул. Изгрев (деветнадесет): 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 52; ул. Ком (втора): 2, 4; ул. Липа (29): 1; ул. Речна (27 ): 1, 11, 13, 15, 3, 5, 5 А, 7, 9; ул. Ружа (27 А): 1; ул. Хризантема (26): 1, 10, 4, 6, 8; ул. Христо Ботев (първа): 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 4, 5, 6, 8

На 10.09.2015 /09:00 - 16:00 ч./ - с. Черкаски ул. Акация (21): 1; ул. Бозаджийска (дванадесет): 1, 12, 14, 14А; ул. Бор (единадесет): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Върбица (дванадесета): 1, 10, 2, 3, 4, 5; ул. Гавгалия (шестнадесет): 1, 3, 5; ул. Дребако (четиринадесет): 1, 3, 4, 5, 7; ул. Иглика (тринадесет Б): 1, 2, 3, 4; ул. Извора: 4; ул. Казанджийска (девета А): 5; ул. Кестените (осма): 1, 2, 3, 4, 5; ул. Крайна (седемнадесет): 1, 3; ул. Перуника (петнадесет): 2, 4, 8; ул. Синчец (десет): 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; ул. Стубла (десета): 1, 2, 4; ул. Христо Ботев (първа): 1, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 134, 136, 53, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98; ул. Църковна (седма): 1, 10, 14, 16, 6, 8; ул. Червен Брег (тринадесет): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; улямачо (тринадесета): 1, 2, 4, 6

На 10.09.2015 /09:00 - 16:00 ч./ - с. Черкаски ул. Акация (21): 1; ул. Вароша (първа А): 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 5, 8; ул. Върбица (дванадесета): 1; ул. Гурнов (трета): 1, 3; ул. Игрище (25): 10, 5, 8; ул. Изгрев (деветнадесет): 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 52; ул. Ком (втора): 2, 4; ул. Липа (29): 1; ул. Речна (27 ): 1, 11, 13, 15, 3, 5, 5 А, 7, 9; ул. Ружа (27 А): 1; ул. Хризантема (26): 1, 10, 4, 6, 8; ул. Христо Ботев (първа): 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 4, 5, 6, 8

На 10.09.2015 /13:00 - 16:00 ч./ - гр. Вършец ул. Ботуня(9-ти Септември): 1, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9; ул. България(в. коларов): 2; ул. Васил Левски: 16; ул. Георги Бенковски(11 Септ): 2, 4, 6; ул. Република(г. димитров): 14, 75, 77, 79, 81, бл. БАЛКАН; ул. Стефан Стамболов(г. моцов): 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Четвърта: 6; ул. Шипка: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

На 10.09.2015 /09:30 - 13:00 ч./ - гр. Вършец ул. Ботуня(9-ти Септември): 13, 22; ул. Васил Левски: 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39; ул. Република(г. димитров): 2; ул. Стефан Стамболов(г. моцов): 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 23, 25

На 10.09.2015 /09:00 - 16:00 ч./ - с. Черкаски ул. Акация (21): 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Божур (25 А): 1, 2; ул. Бреза (двадесет): 2; ул. Бряг (22 В): 1; ул. Върха (24): 2; ул. Еделвайс (23): 1, 3, 4, 8; ул. Ела (четвърта): 1, 2; ул. Игрище (25): 2, 4, 6; ул. Изгрев (деветнадесет): 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Казанджийска (девета А): 1, 3; ул. Калина (двадесет и Втора): 2, 3, 4, 5, 7; ул. Корийски Дол (22 Б): 1, 3; ул. Корията (двадесет и Втора А: 1, 11, 2, 4, 7, 9; ул. Липа (29): 2; ул. Метохска (девета): 10, 12, 6, 8; ул. Роза (пета): 3; ул. Теменуга (28 ): 2; ул. Христо Ботев (първа): 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 74; ул. Църковна (седма): 3, 5

На 11.09.2015 /09:30 - 13:00 ч./ - гр. Вършец ул. Алеко Константинов: 1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Александър Стамболийски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 6, 60, 62, 7, 8, 9; ул. Иван Вазов: 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41; ул. Цар Иван Асен Ii-ри(и. бог: 16, 17, 22, 24

На 11.09.2015 /13:00 - 16:00 ч./ - гр. Вършец ул. Александър Стамболийски: 37; ул. Аспарух: 13, 15, 16; ул. Климент Охридски(и. манк. ): 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 36; ул. Княз Борис I-ви(г. бобенк): 2, 4; ул. Тодорини Кукли: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75; ул. Христо Смирненски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Цар Иван Асен Ii-ри(и. бог: 17; ул. Цар Калоян(г. яничков): 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 4, 5, 8, 9; ул. Цар Симеон(околовръстна): 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 40, 42, 5, 6, 8; улянко Сакъзов(строителна): 22

На 11.09.2015 /09:00 - 16:00 ч./ - с. Черкаски ул. Акация (21): 1; ул. Вароша (първа А): 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 5, 8; ул. Върбица (дванадесета): 1; ул. Гурнов (трета): 1, 3; ул. Игрище (25): 10, 5, 8; ул. Изгрев (деветнадесет): 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 52; ул. Ком (втора): 2, 4; ул. Липа (29): 1; ул. Речна (27 ): 1, 11, 13, 15, 3, 5, 5 А, 7, 9; ул. Ружа (27 А): 1; ул. Хризантема (26): 1, 10, 4, 6, 8; ул. Христо Ботев (първа): 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 4, 5, 6, 8

На 11.09.2015 /09:00 - 16:00 ч./ - с. Черкаски ул. Акация (21): 1; ул. Бозаджийска (дванадесет): 1, 12, 14, 14А; ул. Бор (единадесет): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Върбица (дванадесета): 1, 10, 2, 3, 4, 5; ул. Гавгалия (шестнадесет): 1, 3, 5; ул. Дребако (четиринадесет): 1, 3, 4, 5, 7; ул. Иглика (тринадесет Б): 1, 2, 3, 4; ул. Извора:


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар