*

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

 

Видинска област

Община Белоградчик  

На 27.07.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - гр. Белоградчик ул. "Втора" № № 1, 19, 2, 21, 23, 4, 5; ул. "Георги С. Раковски" № № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4, 6, 8, 9; ул. "Здравец" № № 1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; ул. "Карловица" № № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 4, 46, 5, 53, 6, 7, 8, 9; ул. "Трета" № 7; ул. "Трети Март" № № 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 8, 81, 82, 84, 86, 87, 90 В Инвестиционна програма

На 28.07.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - гр. Белоградчик ул. "Втора" № № 1, 19, 2, 21, 23, 4, 5; ул. "Георги С. Раковски" № № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4, 6, 8, 9; ул. "Здравец" № № 1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; ул. "Карловица" № № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 4, 46, 5, 53, 6, 7, 8, 9; ул. "Трета" № 7; ул. "Трети Март" № № 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 8, 81, 82, 84, 86, 87, 90 В Инвестиционна програма

На 29.07.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - гр. Белоградчик ул. "Втора" № № 1, 19, 2, 21, 23, 4, 5; ул. "Георги С. Раковски" № № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4, 6, 8, 9; ул. "Здравец" № № 1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; ул. "Карловица" № № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 4, 46, 5, 53, 6, 7, 8, 9; ул. "Трета" № 7; ул. "Трети Март" № № 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 8, 81, 82, 84, 86, 87, 90 В Инвестиционна програма

На 29.07.2015 г. /15:00 - 15:30 ч./ -  с. Вещица, с. Върба, с. Сливовник, с. Струин дол, с. Ошане, с. Раяновци, с. Рабиша Профилактика на съоръжения СрН

На 29.07.2015 г. /10:00 - 15:00 ч./ -  с. Ошане, с. Раяновци Профилактика на съоръжения СрН

На 29.07.2015 г. /09:30 - 10:00 ч./ -  с. Вещица, с. Върба, с. Сливовник, с. Струин дол, с. Ошане, с. Раяновци, с. Рабиша Профилактика на съоръжения СрН

На 30.07.2015 г. /09:30 - 16:30 ч./ - гр. Белоградчик ул. "Втора" № № 1, 19, 2, 21, 23, 4, 5; ул. "Георги С. Раковски" № № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4, 6, 8, 9; ул. "Здравец" № № 1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; ул. "Карловица" № № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 4, 46, 5, 53, 6, 7, 8, 9; ул. "Трета" № 7; ул. "Трети Март" № № 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 8, 81, 82, 84, 86, 87, 90 В Инвестиционна програма

На 31.07.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - гр. Белоградчик ул. "Втора" № № 1, 19, 2, 21, 23, 4, 5; ул. "Георги С. Раковски" № № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4, 6, 8, 9; ул. "Здравец" № № 1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; ул. "Карловица" № № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 4, 46, 5, 53, 6, 7, 8, 9; ул. "Трета" № 7; ул. "Трети Март" № № 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 8, 81, 82, 84, 86, 87, 90 В Инвестиционна програма

Община Видин  

На 27.07.2015 г. /15:45 - 16:30 ч./ - Гъмзово Асен Балкански: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 45, 46, 5, 7, 8, 9; Борис Бенчев: 1, 10, 3, 5, 8; Борис Попарданов: 1, 2, 4, 2; Боян Чонос: 1, 12, 13, 15, 2, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 31, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 5, 6, 7, 9; Братя Миладинови: 1, 2, 3, 5, 6; Васил Коларов: 2, 3, 4, 5, 6; Васил Левски: 3; Вела Пеева: 29, 4, 5, 7, 9; Владимир Заимов: 10, 2, 4, 6, 2, 5, 7; Гаврил Генов: 3; Георги Димитров: 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 5, 6, 8, 2, 25, 27, 32, 35, 36; Гоце Делчев: 1, 10, 13, 4, 6, 8; Граф Игнатиев: 1, 5, 7; Иван Вазов: 1, 5, 7; Ленин: 10, 18, 6; Мадара: 4; Мико Нинов: 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Никола Й. Вапцаров: 1, 1, 10, 11, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петко Д. петков: 1; Сергей Румянцев: 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 5, 6, 8, 29; Тимок: 2, 2, 4, 6; Тодор Петров: 10, 12, 13, 15, 6, 8; Толбухин: 1, 10, 12, 15, 2, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13; Хан Аспарух: 2, 4; Цанко Церковски: 10, 11, 12, 13, 15, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 4; Шипка: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 5, 7; Иново; 290: 45; Бдин: 10, 1, 11, 2, 28, 3, 32, 5, 7, 16, 20, 28, 5, 6; Битоля: 11, 14, 16, 3, 5, 6, 7; Бяло Море: 1, 16, 26, 5, 7, 8, 20; Валентина Терешкова: 1, 11, 2, 21, 3; Васил Левски: 10, 14, 10, 2, 4, 8, 9; Втора: 2, 4, бл. Тп-2 Иново; Георги Димитров: 13, 5, 7, 14, 2, 4, 43, 47, 5; Димитровски Завет: 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 24, 36, 54, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 79, 8, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 10, 11, 12, 13, 14а, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 5, 9, 92, 1, 15, 28, 30, 32, 34, 39, 40, 47, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 65, 69, 73, 75, 3; Добруджа: 11, 14, 16, 25, 1, 2, 3, 18, 19, 22, 24, 28, 30, 39, 43, 47, бл. Тп-1 Иново; Еделвайс: 10, 18, 19, 25, 33, 35, 14, 5, 8, 9; Индже Войвода: 10, 14, 20, 24, 26, 29, 30, 32, 4, 6, 8, 18, 36, 38, 40, 5, 5а, 6, 7; Иновото: 1, 2, 2; Лозенград: 11, 13, 14, 18, 5, 6, 8, 18, 24, 25, 33; Лозенец: 9; Македония: 2, 23, 6, бл. Помпа; Мангалия: 11, 17, 3, 4, 7, 8; Мизия: 1, 10, 4, 5; Михалаки Георгиев: 10, 1, 11, 2, 4, 5; Осма: 2, 3, 4, 5, 5; Охрид: 1, 10, 2, 3, 4, 5; Пета: 3, 4; Пирин: 10, 12, 14, 18, 22, 4, 5, 6, 8, 6; Първа: 1, 38, 2, 56, 6, бл. Тп-1 Иново; Рила: 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 3, 30, 6, 8, 9, 1, 2, 6; Седма: 1, 2, 7, 25; Скопие: 1, 11, 13, 7, 9; Славянска: 3, 4, 6; Сливница: 1, 4; Смърданска Битка: 11, 13, 3, 4, 5; Солун: 10, 11, 13, 15, 19, 21, 3, 6, 2; Тимок: 11, 1, 10, 11, 12, 5, 52, 6, 9; Тракия: 1, 12, 2, 3, 4; Трета: 1, 13, 7, 9, бл. Тп-3 Иново; Христо Ботев: 1, 5; Черно Море: 2, 4, 5, 9; Четвърта: бл. Мтп-4 Иново; Шеста: 10, 2, 3, 4, 7, 12, 99, 23; Майор Узуново; Втора: 10, 11, 12, 14, 15, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 37, 39, 4, 9; Дванадесета: 1, 3, 5; Девета: 1, 4, 6, 5; Десета: 1; Единадесета: 1, 10, 11, 13, 3, 4, 5, 8, 9; Пета: 1, 15, 2, 3, 1, 23, 25, 27, 29, 3; Петнадесета: 3, 4, 5, 6; Първа: 1, 11, 14, 17, 18, 19, 26, 29, 3, 6, 7, 9, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 49, бл. Тп-1 М. узуново, бл. Тп-2 М. узуново; Седемнадесета: 1, 4, 2, 63; Седма: 10, 11, 12, 15, 2, 3, 7, 8, 9; Трета: 14, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 3; Тринадесета: 3, 6, 7, 8; Четвърта: 1, 15, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27; Четиринадесета: 1, 5, 6, 7, 8; Шеста: 1, 11, 13, 15, 17, 29, 3, 4, 5, 7, 9; Шестнадесета: 1, 10, 11, 31, 5, 8, 9, 2, 31 Работа по съоръжения чужда собственост

На 27.07.2015 г. /08:30 - 09:15 ч./ - Гъмзово Асен Балкански: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 45, 46, 5, 7, 8, 9; Борис Бенчев: 1, 10, 3, 5, 8; Борис Попарданов: 1, 2, 4, 2; Боян Чонос: 1, 12, 13, 15, 2, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 31, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 5, 6, 7, 9; Братя Миладинови: 1, 2, 3, 5, 6; Васил Коларов: 2, 3, 4, 5, 6; Васил Левски: 3; Вела Пеева: 29, 4, 5, 7, 9; Владимир Заимов: 10, 2, 4, 6, 2, 5, 7; Гаврил Генов: 3; Георги Димитров: 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 5, 6, 8, 2, 25, 27, 32, 35, 36; Гоце Делчев: 1, 10, 13, 4, 6, 8; Граф Игнатиев: 1, 5, 7; Иван Вазов: 1, 5, 7; Ленин: 10, 18, 6; Мадара: 4; Мико Нинов: 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Никола Й. Вапцаров: 1, 1, 10, 11, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петко Д. петков: 1; Сергей Румянцев: 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 5, 6, 8, 29; Тимок: 2, 2, 4, 6; Тодор Петров: 10, 12, 13, 15, 6, 8; Толбухин: 1, 10, 12, 15, 2, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13; Хан Аспарух: 2, 4; Цанко Церковски: 10, 11, 12, 13, 15, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 4; Шипка: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 5, 7; Иново; 290: 45; Бдин: 10, 1, 11, 2, 28, 3, 32, 5, 7, 16, 20, 28, 5, 6; Битоля: 11, 14, 16, 3, 5, 6, 7; Бяло Море: 1, 16, 26, 5, 7, 8, 20; Валентина Терешкова: 1, 11, 2, 21, 3; Васил Левски: 10, 14, 10, 2, 4, 8, 9; Втора: 2, 4, бл. Тп-2 Иново; Георги Димитров: 13, 5, 7, 14, 2, 4, 43, 47, 5; Димитровски Завет: 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 24, 36, 54, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 79, 8, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 10, 11, 12, 13, 14а, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 5, 9, 92, 1, 15, 28, 30, 32, 34, 39, 40, 47, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 65, 69, 73, 75, 3; Добруджа: 11, 14, 16, 25, 1, 2, 3, 18, 19, 22, 24, 28, 30, 39, 43, 47, бл. Тп-1 Иново; Еделвайс: 10, 18, 19, 25, 33, 35, 14, 5, 8, 9; Индже Войвода: 10, 14, 20, 24, 26, 29, 30, 32, 4, 6, 8, 18, 36, 38, 40, 5, 5а, 6, 7; Иновото: 1, 2, 2; Лозенград: 11, 13, 14, 18, 5, 6, 8, 18, 24, 25, 33; Лозенец: 9; Македония: 2, 23, 6, бл. Помпа; Мангалия: 11, 17, 3, 4, 7, 8; Мизия: 1, 10, 4, 5; Михалаки Георгиев: 10, 1, 11, 2, 4, 5; Осма: 2, 3, 4, 5, 5; Охрид: 1, 10, 2, 3, 4, 5; Пета: 3, 4; Пирин: 10, 12, 14, 18, 22, 4, 5, 6, 8, 6; Първа: 1, 38, 2, 56, 6, бл. Тп-1 Иново; Рила: 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 3, 30, 6, 8, 9, 1, 2, 6; Седма: 1, 2, 7, 25; Скопие: 1, 11, 13, 7, 9; Славянска: 3, 4, 6; Сливница: 1, 4; Смърданска Битка: 11, 13, 3, 4, 5; Солун: 10, 11, 13, 15, 19, 21, 3, 6, 2; Тимок: 11, 1, 10, 11, 12, 5, 52, 6, 9; Тракия: 1, 12, 2, 3, 4; Трета: 1, 13, 7, 9, бл. Тп-3 Иново; Христо Ботев: 1, 5; Черно Море: 2, 4, 5, 9; Четвърта: бл. Мтп-4 Иново; Шеста: 10, 2, 3, 4, 7, 12, 99, 23; Майор Узуново; Втора: 10, 11, 12, 14, 15, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 37, 39, 4, 9; Дванадесета: 1, 3, 5; Девета: 1, 4, 6, 5; Десета: 1; Единадесета: 1, 10, 11, 13, 3, 4, 5, 8, 9; Пета: 1, 15, 2, 3, 1, 23, 25, 27, 29, 3; Петнадесета: 3, 4, 5, 6; Първа: 1, 11, 14, 17, 18, 19, 26, 29, 3, 6, 7, 9, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 49, бл. Тп-1 М. узуново, бл. Тп-2 М. узуново; Седемнадесета: 1, 4, 2, 63; Седма: 10, 11, 12, 15, 2, 3, 7, 8, 9; Трета: 14, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 3; Тринадесета: 3, 6, 7, 8; Четвърта: 1, 15, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27; Четиринадесета: 1, 5, 6, 7, 8; Шеста: 1, 11, 13, 15, 17, 29, 3, 4, 5, 7, 9; Шестнадесета: 1, 10, 11, 31, 5, 8, 9, 2, 31 Работа по съоръжения чужда собственост

На 27.07.2015 г. /08:45 - 15:45 ч./ -  ВИДИН Работа по съоръжения чужда собственост

Община Димово  

На 27.07.2015 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  с. Дълго поле, с. Скомля, с. Костичовци Профилактика на съоръжения СрН

На 27.07.2015 г. /09:15 - 09:45 ч./ -  с. Дълго поле, с. Скомля, с. Костичовци Профилактика на съоръжения СрН

На 28.07.2015 г. /09:15 - 15:30 ч./ -  с. Дълго поле, с. Скомля, с. Костичовци Профилактика на съоръжения СрН

На 28.07.2015 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  гр. Димово Профилактика на съоръжения СрН

На 29.07.2015 г. /09:15 - 15:30 ч./ -  с. Дълго поле, с. Скомля, с. Костичовци Профилактика на съоръжения СрН

Община Кула  

На 28.07.2015 г. /13:00 - 15:30 ч./ - Кула Александър Стамболийски: 10, 11, 13, 15, 17, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Възраждане: 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, бл. 1; Генерал Гурко: 10; Генерал Скобелев: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, бл. Скобелев; Георги Димитров: 1, бл. Вход Видин; Марица: 16, 5, 8; Сливница: 1, 2, 4; Толбухин: 5; Тунджа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев: 1, 11, 11 А, 13, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 9 Профилактика на съоръжения СрН

На 29.07.2015 г. /13:00 - 15:30 ч./ - Кула Възраждане: 21, 23, 27, 29, 30, 34, 40, 42, 46 Профилактика на съоръжения СрН

На 30.07.2015 г. /13:00 - 15:30 ч./ - Кула Антим Първи: 7; Бабин Нос: 1, 11, 13, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Възраждане: 39; Искър: 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 3, 31, 4, 5, 7, 9; Капитан Калитин: 1, 2, 5, 8; Неофит Рилски: 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Петков: 1, 10, 16, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Отец Паисий: 1, 10, 12, 14, 4, 6, 8, 9; Стефан Караджа: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 4, 6, 8, 9; Стоян Михайловски: 1, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 7, 8, 9; Черно Море: 1, 10, 2, 4, 5, 8 Профилактика на съоръжения СрН

На 30.07.2015 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Кула Възраждане: 28, 31, 38, бл. 1, 2; Георги С. Раковски: 15; Иван Кръстев: 2, 28, 4, бл. 1, 2 Профилактика на съоръжения СрН

На 31.07.2015 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Кула Арда: 12, 4, 6, 8; Аспарухова: 1, 2, 3, 5; Бдин: 11, 13, 2, 3, 4, 7; Бузлуджа: 1, 2, 4, 5, 6, 8; Бяло Море: 1, 10, 12, 2, 3, 3 А, 4, 5, 6, 8; Възраждане: 44, 46, 50, 52, 54, 54а, 56, 60, бл. 21, синчец; Гено Цанов: 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30; Георги Градинаров: 5; Георги Димитров: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, бл. Загоре, Младост; Дунав: 1, 13, 14, 15, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Иван Вазов: 2, 4; Клокотница: 1, 10, 2, 3, 5, 7; Средна Гора: 18; Хаджи Димитър: 1, 10, 12, 13, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Профилактика на съоръжения СрН

На 31.07.2015 г. /13:00 - 15:30 ч./ - Кула Антим Първи: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Аспарухова: 6, 7, 8; Бузлуджа: 12, 14, 16, 18, 20, 7, 9; Възраждане: 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98; Генерал Гурко: 1; Гено Цанов: 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46; Георги Димитров: 3; Добруджа: 1, 6; Иван Рилски: 1, 15, 2, 4, 5, 6, 7; Искър: 4; Кирил и Методий: 1; „Стара планина“ № № 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; „Стефан Караджа“ № 8; „Цар Симеон“ № № 11, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 79 - профилактика на съоръжения СрН.

 

Област Монтана

Община Берковица  

На 27.07.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - гр. Берковица ул. Варна: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Васил Друмев: 12; ул. Живовци: 1, 21, 23, 25, бл. 10, 11, 25, 9, бл. Детелина; ул. Здравец: 5; ул. Кочо Честименски: 27, 27, 31; ул. Любен Каравелов: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Малинарка: 13; ул. Одеса: 1, 10, 11, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Панайот Волов: 1, 2; кв. Стара планина: бл. Блок Пирин-Гараж; кв. .Ст. планина бл. Албена 3: бл. 2, бл. албена 3; кв. .Ст. планина бл. Албена 4: бл. 4; кв. .Ст. планина бл. Детелина: 1, бл. Детелина; кв. .Ст. планина бл. Здравец 5: 1, бл. 3, 5; кв. .Ст. планина бл. Здравец 9: бл. 9; кв. .Ст. планина бл. Люлин: 1, бл. Блок Люлин; кв. .Ст. планина бл. Малина: 1, бл. 10; кв. .Ст. планина бл. Пирин: 1, бл. Блок Пирин; Ст. планина бл. Пролет: бл. Блок Пролет; кв. Ст. планина бл. Синчец: 1; кв. Ст. планина бл. Славянка: бл. 2, блок Славянка; кв. Ст. планина бл. Христо Бот: бл. Блок Христо Ботев Профилактика на съоръжения СрН

На 28.07.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Берковица 23 Септември: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Акация: 1; Антим Крунев: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8; Асен Златарев: 10, 5, 6, 7, 8, 9; Ашиклар: 13, 15, 17, 18, 19, 20; Вяра: 2; Генерал Скобелев: 27, 29, 40, 42, 44, 46; Живовци: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, бл. 11; Заряница: 35, бл. 12; Извън Регулацията: бл. Вила; Кочо Честименски: 17; Панайот Волов: 3, 5, 7; Панорама: 2, 4, 6; Патриарх Евтимий: 3; Поручик Савойски: 1, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сливница: 7; Стефан Стамболов: 1, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 8, 32; Страцимировска: 10; Тракия: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Профилактика на съоръжения СрН

На 29.07.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Берковица Беговица: бл. Хлораторно; Извън Регулацията: бл. кв. беговица, профилакториум, бл. Нова Хижа Ком, полигон, ски Влек, бл. Овчарници Профилактика на съоръжения СрН

На 30.07.2015 г. /08:30 - 08:45 ч./ - Драганица Втора: 10, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 5, 6, 7, 8, 9; Двадесет: 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; Двадесет и Две: 2, 4; Двадесет и Едно: 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9; Дванадесет: 1, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Девета: 2, 4, 6, 8; Деветнадесет: 2, 4; Десета: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 2, 6, 8; Единадесет: 1, 2, 3, 6; Осемнадесет: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Осма: 1, 2, 4, 6; Пета: 1, 2, 3; Петнадесет: 1, 11, 12, 14, 2, 3, 5, 6, 8, 9; Първа: 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 1, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 7, 71, 73, бл. Тп-3 Улично; Седемнадесет: 1, 2, 4, 5, 7; Седма: 1, 2, 3, 5, 7, 9; Трета: 2, 4; Тринадесет: 1, 2, 4, 5; Четвърта: 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 8; Четиринадесет: 1, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6; Шеста: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Пърличево; 9-ти Септември: 1, 10, 3, 5, 6; Ал Стамболийски: 26, 29; Бор: 1, 3, 5, 7; Васил Левски: 1, 14, 16, 18, 6, 7, 9; Витоша: 10, 11 А, 12, 14, 15, 7, 8; Г Димитров: 10, 11, 2, 3, 3 А, 4, 5, 6, 6 А, 7, 9; ГроБарска: 1, 3, 5, 7; Димитър Благоев: 1, 1 А, 3, 4; Дружба: 2; Замфир Попов: 10, 10 А, 11, 12, 13, 14, 18, 2, 4, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов: 10, 10 А, 5, 5 А, 7, 9; Любен Каравелов: 1, 3, 5; Македония: 35, 37, 39, 41, 44, 46; Морава: 7; Пирин: 2, 4, 5, 7; Раковски: 1, 2; Рила: 1, 1 А, 3, 5; Средец: 2; Стефан Караджа: 2; Странджа: 10, 2, 4, 5, 9; Хаджи Димитър: 2, 3; Христо Ботев: 1, 10, 11, 11 А, 12, 13, 2, 3, 3 А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Явор: 16, 17; Слатина, Общ. Берковица; Васил Левски: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 26, 27; Георги Димитров: 1, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 34, 37, 38, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 6, 61, 63, 8, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 85, 89, 91, 97, 99; Девети Септември: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 25, 27, 29, 7; Димитър Благоев: 10, 19, 3, 32, 34, 36, 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 30, 32, 5, 6, 8, 9; Иван Вазов: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Местност Стопански Двор: бл. Сп. кран, хидровъзел; Н. Й. Вапцаров: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 34, 35, 4, 5, 7; Цветкова Бара; Главна: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 4, 45, 47, 49, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Гороница: 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 7, 8; Извън Регулация: бл. Клисурски Манастир; Черемошница: 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; Черкаски; Акация (21): 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Божур (25 А): 1, 2; Бозаджийска (дванадесет): 1, 12, 14, 14а; Бор (единадесет): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Бреза (двадесет): 2; Бряг (22 В): 1; Вароша (първа А): 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 5, 8; Върбица (дванадесета): 1, 1, 10, 2, 3, 4, 5; Върха (24): 2; Гавгалия (шестнадесет): 1, 3, 5; Гурнов (трета): 1, 3; Дребако (четиринадесет): 1, 3, 4, 5, 7; Еделвайс (23): 1, 3, 4, 8; Ела (четвърта): 1, 2; Иглика (тринадесет Б): 1, 2, 3, 4; Игрище (25): 10, 5, 8, 2, 4, 6; Извора: 4; Изгрев (деветнадесет): 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 52, 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Казанджийска (девета А): 1, 3, 5; Калина (двадесет и Втора): 2, 3, 4, 5, 7; Кестените (осма): 1, 2, 3, 4, 5; Ком (втора): 2, 4; Корийски Дол (22 Б): 1, 3; Корията (двадесет и Втора А: 1, 11, 2, 4, 7, 9; Крайна (седемнадесет): 1, 3; Липа (29): 1, 2; Метохска (девета): 10, 12, 6, 8; Перуника (петнадесет): 2, 4, 8; Речна (27 ): 1, 11, 13, 15, 3, 5, 5 А, 7, 9; Роза (пета): 3; Ружа (27 А): 1; Синчец (десет): 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; Стубла (десета): 1, 2, 4; Теменуга (28 ): 2; Хризантема (26): 1, 10, 4, 6, 8; Христо Ботев (първа): 1, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 134, 136, 53, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 4, 5, 6, 8, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 74; Църковна (седма): 1, 10, 14, 16, 6, 8, 3, 5; Червен Брег (тринадесет): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ямачо (т Профилактика на съоръжения СрН

На 31.07.2015 г. /08:00 - 09:00 ч./ - Мездрея ул. Втора: 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7; ул. Главна: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 53 А, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 90, 92, 94, 96; ул. Извън Регулацията: бл. Вила, бл. Масивни Сгради, пилетарник, бл. Цех за Дограма; ул. Пета: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Първа: 1, 3, 4; ул. Седма: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Трета: 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 21; ул. Тринадесета: 1, 3; ул. Четвърта: 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Шеста: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Песочница; ул. Втора: 10, 2, 5, 8; ул. Девета: 2, 5; ул. Десета: 1, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 49, 5, 53, 58, 60, 62, 64, 72, 74, 78, 80, 84, 9; ул. Единадесета: 3; ул. Осма: 1, 3, 4, 6, 7, 8; ул. Пета: 16, 42, 5, 6, 8; ул. Първа: 3, 6, 8; ул. Седма: 2, 4; ул. Трета: 1, 14, 3, 4, 5, 7, 8; ул. Тринадесета: 1, 13, 2; ул. Четвърта: 1, 10, 12, 2, 4, 8; ул. Шеста: 1, 19, 2, 25, 4, 8 Профилактика на съоръжения СрН

На 31.07.2015 г. /16:15 - 17:00 ч./ - Мездрея ул. Втора: 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7; ул. Главна: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 53 А, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 90, 92, 94, 96; ул. Извън Регулацията: бл. Вила, бл. Масивни Сгради, пилетарник, бл. Цех за Дограма; ул. Пета: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Първа: 1, 3, 4; ул. Седма: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Трета: 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 21; ул. Тринадесета: 1, 3; ул. Четвърта: 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Шеста: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Песочница; ул. Втора: 10, 2, 5, 8; ул. Девета: 2, 5; ул. Десета: 1, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 49, 5, 53, 58, 60, 62, 64, 72, 74, 78, 80, 84, 9; ул. Единадесета: 3; ул. Осма: 1, 3, 4, 6, 7, 8; ул. Пета: 16, 42, 5, 6, 8; ул. Първа: 3, 6, 8; ул. Седма: 2, 4; ул. Трета: 1, 14, 3, 4, 5, 7, 8; ул. Тринадесета: 1, 13, 2; ул. Четвърта: 1, 10, 12, 2, 4, 8; ул. Шеста: 1, 19, 2, 25, 4, 8 Профилактика на съоръжения СрН

На 31.07.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Берковица Беговица: бл. Хлораторно; Извън Регулацията: бл. кв. беговица, профилакториум, бл. Нова Хижа Ком, полигон, ски Влек, бл. Овчарници Профилактика на съоръжения СрН

Община Бойчиновци  

На 29.07.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Палилула ул. Втора: 0, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 6; ул. Десета: 1, 2, 3, 6; ул. Осма: 8; ул. Пета: 8; ул. Първа: 1, 10, 14, 2, 30, 4, 6, 8, бл. ТП 1 Улично осветление; ул. Седма: 2, 4, 5, 6; ул. Трета: 1, 2, 3, 5 Работа по съоръжения НН

На 29.07.2015 г. /09:15 - 16:15 ч./ - Палилула ул. Втора: 12, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 7, бл. ТП 2 Улично осветление; ул. Пета: 1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Първа: 18, 28, 30, 32, 34, 4; ул. Четвърта: 1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Шеста: 1, 10, 12, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 8, 9 Работа по съоръжения НН

На 30.07.2015 г. /09:30 - 10:10 ч./ - Безденица Васил Левски: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 4, 6, 8, 9; Гаврил Генов: 10, 12, 2, 4, 6; Георги Бенковски: 1, 10, 11, 2, 29, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 4; Георги Димитров: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, бл. Тп-1 Улично осветление, тп-2 Улично осветление; Дара Михайлова: 1, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7; Двадесет и Трети Септемвр: 1, 3, 5; Замфир Попов: 1, 2, 3, 4, 6; Иван Каменов: 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Иван Костадинов: 1, 10, 12, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 7; Иван Михайлов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 4, 5, 6, 7, 3; Извън Регулацията: 1, 3, бл. Пс; Йосин Връх: 1, 3, 5, 7; Кирил и Методий: 1, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Кооперативна: 1, 11, 2, 3, 4, 5; Крайна: 2, 4, 6; Мито Веренишки: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Панайот Хитов: 1, 2; Паркова: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 22, 24, 4, 6, 8; Пенков Вир: 1, 2, 3, 4, 6, 6; Розова Долина: 1, 3, 13, 17, 19, 2, 21; Спортист: 2, 4, 6; Христо Ботев: 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 3, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 52, 54, 58, 6, 7, 8, 9, 2, 4; Цибрица: 1, 4, 5; Вирове; Александър Стамболийски: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Бор: 1; Васил Коларов: 1, 10, 12, 12a, 16, 18, 2, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 8; Васил Левски: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Габровска: 1, 11, 2, 3, 5, 9; Гаврил Генов: 1, 10, 11, 13, 17, 2, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 9; Гео Милев: 2, 4, 5, 6, 7; Георги Димитров: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 46, 8, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, бл. Тп-1 Улично осветление, бл. Тп-2 Улично осветление; Граф Игнатиев: 1, 10, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов: 10, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 6; Иглика: 13, 7, 9; Китката: 1, 2, 4; Крушака: 2, 4, бл. Пилетари; Ломска: 10, 3, 4, 6, 7, 9, бл. Стопански Двор; Марица: 2, 4; Минзухар: 2, 4, 6, 8; Никола Йонков Вапцаров: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 4, 6; Пеньо Пенев: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ручей: 2, 4, 4а, 6, 8; Септемврийци: 1, 2, 4, 6, 8; Украйна: 2, 4, 6, 8; Христо Ботев: 1, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 3, 5, 7, 8, 9; Христо Смирненски: 1, 10, 14, 16, 17, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Чавдар: 1, 2; Шипка: 1, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Габровница, Общ. Монтана; Алеко Константинов: 1, 2, 3, 7, 9; Александър Стамболийски: 13, 18, 4, 2, 3, 4, 6; Анастас Цанков: 1, 2, 3, 5; Асен Беломелски: 1, 2, 4, 8, 9, 6, 7; Борис Киров: 2, 4, 8; Васил Априлов: 10, 14, 16, 18, 7, 8, 20, 22, 24, 26, 28, 36; Васил Коларов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12; Васил Левски: 1, 3, 4, 5, 6; Гаврил Генов: 10, 11, 14, 2, 27, 3, 5; Гарата: 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Гео Милев: 1, 10, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 2; Георги Бенковски: 2, 3, 6, 7, 8; Георги Дамянов: 1, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 8; Георги Димитров: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 5, 52, 54, 56, 58, 6, 61, 65, 7, 8, 9, 1, 22, 3, 9, 5, бл. Тп-3 Улично Осветелние, тп-4 Улично осветление; Георги Цаков: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 7, 8, 9, бл. Тп-2 Улично осветление; ГроБарска: 14, 1, 6, 7, 9; Двадесет и Трети Септемвр: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Янкин: 1, 10, 11, 12, 14, 3, 4, 8, 9; Д-р Петър Берон: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Захари Тошев: 10, 12, 14, 2, 6, 7, 8, 9; Ивайло: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9; Иван Асен : 1, 10, 4, 6, 8; Иван Беломелски: 10, 12, 16, 18, 22, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 1, 11, 12, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 4, 7, 8, 9, 3; Иван Вазов: 10, 12, 14, 2, 6, 8; Иван Калиманишки: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Иван Михайлов: 10, 11, 12, 13, 16, 2; Извън Регулация: бл. Стопански Двор, хамБар-телчарник; Илия Стоянов: 11, 2, 4, 9, 1, 3, 5; Индустриална: 1, 3, 3, 5, бл. ХамБар-стопански Двор; Йордан Йовков: 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8; Йордан Къшльов: 2, 3; Качо Първанов: 1, 3; Кирил Целков: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 23а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 42, 44, 46, 5, 6, 8, 9; Китката: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 4, 6; Местност Стублата: бл. Пс; Мильо Мильов: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 4, 6, 7, 8, 9, 3,  Инвестиционна програма

На 30.07.2015 г. /15:00 - 16:00 ч./ - Безденица Васил Левски: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 4, 6, 8, 9; Гаврил Генов: 10, 12, 2, 4, 6; Георги Бенковски: 1, 10, 11, 2, 29, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 4; Георги Димитров: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, бл. Тп-1 Улично осветление, тп-2 Улично осветление; Дара Михайлова: 1, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7; Двадесет и Трети Септемвр: 1, 3, 5; Замфир Попов: 1, 2, 3, 4, 6; Иван Каменов: 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Иван Костадинов: 1, 10, 12, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 7; Иван Михайлов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 4, 5, 6, 7, 3; Извън Регулацията: 1, 3, бл. Пс; Йосин Връх: 1, 3, 5, 7; Кирил и Методий: 1, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Кооперативна: 1, 11, 2, 3, 4, 5; Крайна: 2, 4, 6; Мито Веренишки: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Панайот Хитов: 1, 2; Паркова: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 22, 24, 4, 6, 8; Пенков Вир: 1, 2, 3, 4, 6, 6; Розова Долина: 1, 3, 13, 17, 19, 2, 21; Спортист: 2, 4, 6; Христо Ботев: 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 3, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 52, 54, 58, 6, 7, 8, 9, 2, 4; Цибрица: 1, 4, 5; Вирове; Александър Стамболийски: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Бор: 1; Васил Коларов: 1, 10, 12, 12a, 16, 18, 2, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 8; Васил Левски: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Габровска: 1, 11, 2, 3, 5, 9; Гаврил Генов: 1, 10, 11, 13, 17, 2, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 9; Гео Милев: 2, 4, 5, 6, 7; Георги Димитров: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 46, 8, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, бл. Тп-1 Улично осветление, бл. Тп-2 Улично осветление; Граф Игнатиев: 1, 10, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов: 10, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 6; Иглика: 13, 7, 9; Китката: 1, 2, 4; Крушака: 2, 4, бл. Пилетари; Ломска: 10, 3, 4, 6, 7, 9, бл. Стопански Двор; Марица: 2, 4; Минзухар: 2, 4, 6, 8; Никола Йонков Вапцаров: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 4, 6; Пеньо Пенев: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ручей: 2, 4, 4а, 6, 8; Септемврийци: 1, 2, 4, 6, 8; Украйна: 2, 4, 6, 8; Христо Ботев: 1, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 3, 5, 7, 8, 9; Христо Смирненски: 1, 10, 14, 16, 17, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Чавдар: 1, 2; Шипка: 1, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Габровница, Общ. Монтана; Алеко Константинов: 1, 2, 3, 7, 9; Александър Стамболийски: 13, 18, 4, 2, 3, 4, 6; Анастас Цанков: 1, 2, 3, 5; Асен Беломелски: 1, 2, 4, 8, 9, 6, 7; Борис Киров: 2, 4, 8; Васил Априлов: 10, 14, 16, 18, 7, 8, 20, 22, 24, 26, 28, 36; Васил Коларов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12; Васил Левски: 1, 3, 4, 5, 6; Гаврил Генов: 10, 11, 14, 2, 27, 3, 5; Гарата: 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Гео Милев: 1, 10, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 2; Георги Бенковски: 2, 3, 6, 7, 8; Георги Дамянов: 1, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 8; Георги Димитров: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 5, 52, 54, 56, 58, 6, 61, 65, 7, 8, 9, 1, 22, 3, 9, 5, бл. Тп-3 Улично Осветелние, тп-4 Улично осветление; Георги Цаков: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 7, 8, 9, бл. Тп-2 Улично осветление; ГроБарска: 14, 1, 6, 7, 9; Двадесет и Трети Септемвр: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Янкин: 1, 10, 11, 12, 14, 3, 4, 8, 9; Д-р Петър Берон: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Захари Тошев: 10, 12, 14, 2, 6, 7, 8, 9; Ивайло: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9; Иван Асен : 1, 10, 4, 6, 8; Иван Беломелски: 10, 12, 16, 18, 22, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 1, 11, 12, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 4, 7, 8, 9, 3; Иван Вазов: 10, 12, 14, 2, 6, 8; Иван Калиманишки: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Иван Михайлов: 10, 11, 12, 13, 16, 2; Извън Регулация: бл. Стопански Двор, хамБар-телчарник; Илия Стоянов: 11, 2, 4, 9, 1, 3, 5; Индустриална: 1, 3, 3, 5, бл. ХамБар-стопански Двор; Йордан Йовков: 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8; Йордан Къшльов: 2, 3; Качо Първанов: 1, 3; Кирил Целков: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 23а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 42, 44, 46, 5, 6, 8, 9; Китката: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 4, 6; Местност Стублата: бл. Пс; Мильо Мильов: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 4, 6, 7, 8, 9, 3,  Инвестиционна програма

Община Брусарци  

На 27.07.2015 г. /10:00 - 16:00 ч./ - Крива Бара, Общ. Брусарци 9 Ти Септември: 7; Александър Стамболийски: 1, 11, 12, 16, 2, 3, 5; Васил Левски: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Владимир Максимов: 3; Гео Милев: 1, 2, 3; Георги Димитров: 3; Димитър Благоев: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 6, 9; Людмила Живкова: 14; Митко Палаузов: 1, 2, 4; Никола Парапунов: 2; Трайчо Костов: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 5, 6, 8; Хаджи Димитър: 3; Христо Смирненски: 11, 14, 3, 7, 9 Инвестиционна програма

Община Вълчедръм  

На 27.07.2015 г. /09:45 - 16:00 ч./ - Комощица Борис Първанов: 10, 4, 5, 7; Генерал Столетов: 1, 2, 2, 3, 5, 7; Гео Милев: 1, 2, 3, 4, 5; Гладстон: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 4, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 8, 9; Кирил и Методи: 2; Ломска: 1а, 22, 24, 26; Мизия: 5; Симеон Ив. Бонев: 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 16, 35, 50, 54, 61, 63, 67, 68, 69, 71, 73, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87а, 90, 91, 92, 94, 96, 98; Славейков: 11, 13, 2, 3, 6, 7, 8, 9; Хаджи Димитър: 11, 12, 13, 14, 15, 19, 7 Профилактика на съоръжения СрН

На 27.07.2015 г. /09:15 - 09:45 ч./ - Дългоделци 23-ти Септември: 1, 25, 3, 4, 6, 2; Александър Стамболийски: 1, 10, 11, 14, 16, 19, 2, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 22; Ангел Йотов: 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Баба Тонка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Бачо Киро: 1, 3; Бдинска: 5, 6; Бенковска: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 31, 32, 33, 4, 6, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7; Благой Иванов: 1, 10, 3, 4, 6, 8, 2; Васил Коларов: 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5; Васил Левски: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 5, 6, 7, 9; Веслец: 11, 2, 3, 7, 9; Волов: 2, 3, 4, 5, 7, 9; Възраждане: 2, 3, 4, 5; Гаврил Генов: 10, 11, 13, 14, 15, 22, 30, 4, 12, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Гео Милев: 1, 3, 4, 5, 6; Георги Горанов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 20, 27, 28, 29, 3, 33, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 12, 14; Георги Димитров: 101, 103, 113, 46, 48, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 74, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 4, 42, 45, 47, 49, 5, 53, 57, 58, 59, 6, 61, 8, 22, 39, 46, 48, 52, 58, 59, 60, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 75, 77, 79, 8; Георги Стоянов: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Гурко: 2, 2, 3, 4, 5, 7; Дамян Найденов: 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 28, 34, 37, 38, 40, 5, 6, 7, 8, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 7; Девети Май: 1; Девети Септември: 1, 2, 5, 7, 8; Димитър Благоев: 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Евгени Дамянов: 1, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33; Замфир Попов: 11, 15, 19, 3, 5, 7; Извън село то: 1; Кирил и Методи: 1, 3, 4, 5, 7; Лика Рачин: 13, 14, 15, 16, 18, 2, 22, 23, 26, 28, 32, 35, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 6, 2; Лилия Карастоянова: 1, 10, 12, 13, 14, 2, 4, 5, 6, 9, 6; Лиляна Димитрова: 3; Ломска: 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 1, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Любен Каравелов: 1, 10, 11, 12, 15, 19, 2, 21, 21а, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Мерата: 1, 2; Милко Василев: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 22, 24, 28, 3, 38, 6, 7, 8, 9, 40; Оборище: 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Паисий: 1, 2, 3; Петър Берон: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Пролет: 4, 5, 6; Първи Май: 1, 11, 2, 3, 6; Райко Даскалов: 1, 109, 2, 3, 36, 5, 7; Раковска: 1, 15, 2, 21, 22, 23, 25, 26, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 28, 32, 33, 34, 37, 39, 5, 6, 7, 9, 41, 43; Румянцев: 1, 2; Станко Тодоров: 1, 10, 13, 7; Тодор Станков: 1, 4, 6; Торловица: 4, 5; Търговска: 2, 3, 4; Хаджи Димитър: 1, 2, 3, 4, 5, 9; Христо Ботев: 4, 5; Христо Смирненски: 2, 4; Ценко Попов: 1, 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3; Чайка: 1, 2; Червената Стена: 11, 19, 7, 13, 17, 5, 6, 8; Шипка: 2, 4; Юри Гагарин: 10, 14, 20, 24, 28, 30, 7, 8; Комощица; Антим Първи: 1, 1, 11, 13, 15, 17, 2, 23, 3, 5, 6, 7, 9, 17; Антон Иванов: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Асен Златаров: 1, 12, 14, 2, 4, 6, 7, 9, 12; Бачо Киро: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Бенковски: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Борис Първанов: 10, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 6, 8; Братя Миладинови: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 30, 6, 7, 8, 22, 3; Бузлуджа: 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Вапцаров: 1, 11, 15, 17, 19, 4, 6, 7, 2; Васил Друмев: 10, 11, 14, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Васил Левски: 11, 13, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19, 21, 24, 27, 30, 32, 38, 40; Вела Пеева: 10, 12, 21, 6; Веслец: 1, 11, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Генерал Гурко: 1, 10, 2, 3, 5, 7, 8, 9; Генерал Скобелев: 11, 2, 6, 7, 9; Генерал Столетов: 1, 2, 2, 3, 5, 7; Гео Милев: 10, 11, 13, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 12, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 1, 2, 3, 4, 5; Гладстон: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 4, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 8, 9; Граф Игнатиев: 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Девети Септември: 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 23а, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 49, 51, 55, 56, 58, 59, 61, 7, 9, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 70, 82; Димчо Дебелянов: 4, 6; Дончо Атанасов: 10, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 6, 8, 1, 11, 2, 4, 5, 7, 16, 18, 20, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 53; Замфир Хаджийски: 1, 2, 3, 4, 5, 7; Иван Вазов: 1, 2, 21, 2а, 4, 6, 9; Извън Регулацията: 1, 2, бл. Мелница; Каблешков: 1, 1, 2, 4, 6, 8; Кирил и Методи: 10, 11, 12, 13, 6, 9, 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 2а; Ломска: 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 19, 1а, 22, 24, 26, 21, 23, 25, 27, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 37; Любен Каравелов: 20 Профилактика на съоръжения СрН

На 27.07.2015 г. /15:30 - 16:00 ч./ - Дългоделци 23-ти Септември: 1, 25, 3, 4, 6, 2; Александър Стамболийски: 1, 10, 11, 14, 16, 19, 2, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 22; Ангел Йотов: 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Баба Тонка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Бачо Киро: 1, 3; Бдинска: 5, 6; Бенковска: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 31, 32, 33, 4, 6, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7; Благой Иванов: 1, 10, 3, 4, 6, 8, 2; Васил Коларов: 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5; Васил Левски: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 5, 6, 7, 9; Веслец: 11, 2, 3, 7, 9; Волов: 2, 3, 4, 5, 7, 9; Възраждане: 2, 3, 4, 5; Гаврил Генов: 10, 11, 13, 14, 15, 22, 30, 4, 12, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Гео Милев: 1, 3, 4, 5, 6; Георги Горанов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 20, 27, 28, 29, 3, 33, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 12, 14; Георги Димитров: 101, 103, 113, 46, 48, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 74, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 4, 42, 45, 47, 49, 5, 53, 57, 58, 59, 6, 61, 8, 22, 39, 46, 48, 52, 58, 59, 60, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 75, 77, 79, 8; Георги Стоянов: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Гурко: 2, 2, 3, 4, 5, 7; Дамян Найденов: 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 28, 34, 37, 38, 40, 5, 6, 7, 8, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 7; Девети Май: 1; Девети Септември: 1, 2, 5, 7, 8; Димитър Благоев: 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Евгени Дамянов: 1, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33; Замфир Попов: 11, 15, 19, 3, 5, 7; Извън село то: 1; Кирил и Методи: 1, 3, 4, 5, 7; Лика Рачин: 13, 14, 15, 16, 18, 2, 22, 23, 26, 28, 32, 35, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 6, 2; Лилия Карастоянова: 1, 10, 12, 13, 14, 2, 4, 5, 6, 9, 6; Лиляна Димитрова: 3; Ломска: 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 1, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Любен Каравелов: 1, 10, 11, 12, 15, 19, 2, 21, 21а, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Мерата: 1, 2; Милко Василев: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 22, 24, 28, 3, 38, 6, 7, 8, 9, 40; Оборище: 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Паисий: 1, 2, 3; Петър Берон: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Пролет: 4, 5, 6; Първи Май: 1, 11, 2, 3, 6; Райко Даскалов: 1, 109, 2, 3, 36, 5, 7; Раковска: 1, 15, 2, 21, 22, 23, 25, 26, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 28, 32, 33, 34, 37, 39, 5, 6, 7, 9, 41, 43; Румянцев: 1, 2; Станко Тодоров: 1, 10, 13, 7; Тодор Станков: 1, 4, 6; Торловица: 4, 5; Търговска: 2, 3, 4; Хаджи Димитър: 1, 2, 3, 4, 5, 9; Христо Ботев: 4, 5; Христо Смирненски: 2, 4; Ценко Попов: 1, 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3; Чайка: 1, 2; Червената Стена: 11, 19, 7, 13, 17, 5, 6, 8; Шипка: 2, 4; Юри Гагарин: 10, 14, 20, 24, 28, 30, 7, 8; Комощица; Антим Първи: 1, 1, 11, 13, 15, 17, 2, 23, 3, 5, 6, 7, 9, 17; Антон Иванов: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Асен Златаров: 1, 12, 14, 2, 4, 6, 7, 9, 12; Бачо Киро: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Бенковски: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Борис Първанов: 10, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 6, 8; Братя Миладинови: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 30, 6, 7, 8, 22, 3; Бузлуджа: 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Вапцаров: 1, 11, 15, 17, 19, 4, 6, 7, 2; Васил Друмев: 10, 11, 14, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Васил Левски: 11, 13, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19, 21, 24, 27, 30, 32, 38, 40; Вела Пеева: 10, 12, 21, 6; Веслец: 1, 11, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Генерал Гурко: 1, 10, 2, 3, 5, 7, 8, 9; Генерал Скобелев: 11, 2, 6, 7, 9; Генерал Столетов: 1, 2, 2, 3, 5, 7; Гео Милев: 10, 11, 13, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 12, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 1, 2, 3, 4, 5; Гладстон: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 4, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 8, 9; Граф Игнатиев: 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Девети Септември: 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 23а, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 49, 51, 55, 56, 58, 59, 61, 7, 9, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 70, 82; Димчо Дебелянов: 4, 6; Дончо Атанасов: 10, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 6, 8, 1, 11, 2, 4, 5, 7, 16, 18, 20, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 53; Замфир Хаджийски: 1, 2, 3, 4, 5, 7; Иван Вазов: 1, 2, 21, 2а, 4, 6, 9; Извън Регулацията: 1, 2, бл. Мелница; Каблешков: 1, 1, 2, 4, 6, 8; Кирил и Методи: 10, 11, 12, 13, 6, 9, 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 2а; Ломска: 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 19, 1а, 22, 24, 26, 21, 23, 25, 27, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 37; Любен Каравелов: 20 Профилактика на съоръжения СрН

На 28.07.2015 г. /10:00 - 16:00 ч./ - Септемврийци, Общ. Вълчедръм Балканска(т. костов): 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Васил Левски: 10, 14, 3; Дунав: 1, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 2, 8, 9; Егея: 2, 4, 6; Златия(катюша): 1, 2, 4, 6, 8; Климент Охридски(г. кирков: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Морава(д. благоев): 10, 11, 12, 13, 17, 2, 25, 3, 31, 33, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 6, 7, 8, 9; Мътница: 3, 7; Общинска: 4, 9; Опълченска(с. трънски): 1, 2, 4, 6; Паисий(ц. драгойчева): 2; Самуил(московска): 10, 12, 2, 3, 8; Свобода(г. Димитров): 1, 10, 100, 109, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 73, 74, 76, 78, 8, 80, 84, 86, 87, 88, 90, 92; Тито: 2, 3 Инвестиционна програма

На 28.07.2015 г. /10:00 - 16:00 ч./ - Вълчедръм Ангел Кънчев: 2, 3, 5, 6, 7; Ахелой: 1, 10, 12, 2, 3, 6; Балатон: 36, 38, 61; България /г. Димитров/: 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119А, 120, 121, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 80, 88, 96, 99, бл. СЛАДКАРНИЦА; Верила: 19; Витоша: 1, 2, 3, 4, 6; Изгрев /м. гвардия/: 1, 10, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Кирил Марков: 1, 10, 12, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Климент Охридски: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8; Освобождение /ленин/: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Отец Пайсий: 39, 43, 45, 46, 47, 49, 62, 68, 70, 72, 76, 78, 80; Стефан Караджа: 3, 9; Христо Ботев: 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 39; Христо Давидов: 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34; Шейново: 1, 2, 3, 5; Шипка: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 8, 9; Комощица; Симеон Ив. Бонев: 11 Инвестиционна програма

На 29.07.2015 г. /10:00 - 16:00 ч./ - Септемврийци, Общ. Вълчедръм Александър Стамболийски: 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Възрожденска(в. коларов): 31, 35, 37; Добри Чинтулов: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Елин Пелин: 1, 3, 5, 7, 9; Захари Стоянов: 1, 2; Николай Петриний: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52; Патриарх Евтимий(ф. козов): 1, 3, 4, 5; Райко Даскалов: 100, 102, 104, 108, 45, 47, 49, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98; Тодор Каблешков(и. николов: 1, 10, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 72, 9; Тракия(хр. михайлов): 3, 5; Христо Смирненски: 1, 2, 3, 4, 7; Янтра: 4, 8 Инвестиционна програма

На 30.07.2015 г. /10:00 - 16:00 ч./ - Игнатово 9-ти Септември: 2; Александър Карастоянов: 1, 2, 4; Вапцаров: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Васил Левски: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 9; Веселец: 1, 10, 3, 6, 8; Витоша: 1, 2, 3; Вола: 2, 4; Гагарин: 1, 10, 2, 3, 4; Георги Димитров: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 3А, 4, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Димитър Благоев: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов: 1, 2, 3, 5; Ленин: 2, 3, 4, 6; Любен Каравелов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 6, 8; Люлин: 2, 3, 5, 6, 7; Неофит Бозвели: 1, 3, 4, 6, 7; Никола Кръстев: 2, 3, 5, 6; Паисий: 5; Пирин: 2, 4, 6, 8; Попович: 1, 2; Рила: 4; Смирненски: 2, 4; Стара планина: 1, 2; Стефан Караджа: 1, 2, 4; Страхил Войвода: 1, 2, 4, 6; Тодор Павлов: 1, 2, 5, 7; Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Чапаев: 1, 2, 4, 6 Инвестиционна програма

Община Вършец  

На 30.07.2015 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Вършец Алеко Константинов: 11, 12, 13, 14, 15; Архитект Нешев: 6; Банкя: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 35; Ботуня(9-ти Септември): 26, 50, 44; България(в. коларов): 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 3, 34, 43, бл. 4; Д-р Дамян Иванов: 12; Д-р Елена Теодосиева(л. с): 10, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 5, 7, 9, бл. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9; Д-р Константин Пенев(з. к): 5, бл. 15; Иван Вазов: бл. Изток; кв. изток Извън Регулация: бл. Стопанска Сгрда; Климент Охридски(и. манк. ): 12; Липа(Асен Дионисиев): 15; Местност Пречиствателна станция: бл. Кс; Република(г. Димитров): 1, 16, 2, 52; Сан Стефано: 13; Тодорини Кукли: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, бл. 5; Горна Бела Речка; Втора: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 7, 73, 75, 77, 79,


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар