*

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В ОБЛАСТ ВИДИН

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В ОБЛАСТ ВИДИН

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 12 - 16 февруари 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ ВИДИН  

Дата/период   Времетраене  Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

Община Брегово  

На 16.02.2018 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Гъмзово: Александър Стамболийски, Асен Балкански, Борис Димитров, Гаврил Генов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Ленин, Любен Каравелов, Райчо Даскалов, Спортист, Станке Димитров, УПИ VII-444 , Кв, 55, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Самуил, Цар Симеон

На 12.02.2018 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Косово, Общ. Брегово: Фец Косово 3

На 16.02.2018 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Ново Село, Общ. Ново Село: УПИ III кв. 44

Община Видин  

За периода 12-16.02.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Гомотарци: 168 Квартал VII, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Девета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Парцел 49, кв. 29, Пета, Петнадесета, ПИ 425, Първа, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Трета, Тридесет и Осма, Тридесет и Първа, Тридесет и Първа, Тринадесета, Уния Маре, Четвърта, Четиринадесета, Четиринадесета, Шеста

За периода 12-16.02.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Синаговци: Втора, Девета, Десета, Пета, Петнадесета, ПИ 001009 - Стоп. Двор, Първа, Стопански Двор, Трета, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Шеста, Шеста, Шестнадесета

На 12.02.2018 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Видин: Зри

На 12.02.2018 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./   На 13.02.2018 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ - Капитановци: 019071, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, кв. 49 Парцел 704, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, ПИ 4/412/8100604, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Първа, Тридесета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шестнадесета

На 12.02.2018 г. /09:15 - 15:30 ч.; 09:15 - 09:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./   На 13.02.2018 г. /09:15 - 09:30 ч.; 09:15 - 15:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ - Гомотарци: 168 Квартал VII, В Близост До Автобусната Спирка, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Девета, Десета, Единадесета, Имот №005015, Осемнадесета, Осма, Парцел 49, кв. 29, Пета, Петнадесета, ПИ 000153, ПИ 425, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Уния Маре, УПИ 99 кв. 3, Четвърта, Четиридесет и Пета, Четиринадесета, Шеста

На 12.02.2018 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Видин: Младост

На 14.02.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 16:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Кутово: Осемдесет и Втора, Осемдесет и Първа, Осемдесет и Трета, Осемдесета, Петдесет и Девета, Петдесет и Пета, ПИ 098055, Първа, Седемдесет и Втора, Седемдесет и Девета, Седемдесет и Осма, Седемдесет и Пета, Седемдесет и Първа, Седемдесет и Седма, Седемдесет и Шеста, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Четвърта

На 14.02.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 16:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Сланотрън

На 14.02.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Антимово, Общ. Видин: 96007

На 14.02.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Видин: Имот №000827, Панония, Цар Симеон Велики

На 14.02.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Капитановци: Първа

На 14.02.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Видин

На 15.02.2018 г. /08:30 - 08:35 ч.; 12:25 - 12:30 ч./ - Видин: I - 323, кв. 24

На 15.02.2018 г. /08:30 - 08:35 ч.; 12:25 - 12:30 ч./ - Иново: 290, 547 Кв 51, VII-557, кв. , Бдин, Битоля, Бяло Море, Валентина Терешкова, Васил Левски, Втора, Георги Димитров, Димитровски Завет, Добруджа, Еделвайс, Имот 030008, Имот№024065, Индже Войвода, Иновото, Лозенград, Лозенец, Македония, Мангалия, Мизия, Михалаки Георгиев, Осма, Охрид, Парцел 027 Масив 029, Пета, Пирин, Първа, Рила, Седма, Скопие, Славянска, Сливница, Смърданска Битка, Солун, Тимок, Тракия, Трета, УПИ XI-701 кв. 4, Христо Ботев, Черно Море, Четвърта, Шеста

На 15.02.2018 г. /08:30 - 08:35 ч.; 12:25 - 12:30 ч./ - Майор Узуново: Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, УПИ-9 кв. 41, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 15.02.2018 г. /08:30 - 12:30 ч.; 08:30 - 08:35 ч.; 12:25 - 12:30 ч./ - Гъмзово: Асен Балкански, Борис Бенчев, Борис Попарданов, Боян Чонос, Братя Миладинови, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Владимир Заимов, Гаврил Генов, Георги Димитров, Гоце Делчев, Граф Игнатиев, Иван Вазов, Ленин, Мадара, Мико Нинов, Никола Й. Вапцаров, Петко Д. Петков, Сергей Румянцев, Тимок, Тодор Петров, Толбухин, Хан Аспарух, Цанко Церковски, Шипка

Община Димово  

На 12.02.2018 г. /12:30 - 15:30 ч./ - Плешивец: Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 12.02.2018 г. /12:30 - 15:30 ч./ - Ружинци: 23 Септември, Александър Ангелов, Александър Стамболийски, Ангел Хитров, Боян Статев, Боян Чонос, Васил Иванов, Васил Левски, Вихрен, Гаврил Генов, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Младенов, Георги Първанов, Георги С. Раковски, Горан Богданов, Горан Ценов, Девети Септември, Драгомир, Живко Мончев, Живко Пуев, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Коста Йорданов, Ломска, Малчика, Миджур, Младост, Найден Найденов, Оборище, Петър Глухчев, Петър Първанов, Поп Андрей, Седемнадесет Партизани, Стефан Караджа, Тодор Влайков, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 13.02.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Средогрив: Безименна, Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста

На 13.02.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 14.02.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./   На 15.02.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./   На 16.02.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Димово, Общ. Димово: Александър Стамболийски, Васил Коларов, Димитър Благоев, Еленко Богданов, Комсомолска, Мико Нинов, Стефка Александрова

Община Кула  

За периода 12-16.02.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Извор махала: Втора, Главна, Двадесет и Втора, Двадесет и Първа, Двадесета, Дванадесета, Десета, Единадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шестнадесета

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez