*

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В ОБЛАСТ ВИДИН

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В ОБЛАСТ ВИДИН

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 05 - 09 февруари 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ВИДИНСКА ОБЛАСТ  

Дата/период   Времетраене  Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

Община Белоградчик  

На 05.02.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Пролазница: Втора, Махала Среден Рът, Махала Чуката, Осма, Пета, Първа, Седма

На 06.02.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Белоградчик: Цоло Тодоров

Община Видин  

За периода 05-09.02.2018 г. /08:00 - 08:15 ч./ - Градец, Общ. Видин: Втора, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Първа, Шеста, Шестнадесета

За периода 05-09.02.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Градец, Общ. Видин: Втора, Двадесет и Осма, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Шеста, Първа, Първа, Тридесет и Втора, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Четвърта, Четиридесет и Шеста, Четиридесета

За периода 05-09.02.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Новоселци: Втора, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесета, Дванадесета, Дванадесета, Девета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Осма, Пета, Петнадесета, ПИ 338, Първа, Първа, Път 14, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесета, Тринадесета, Тринадесета, ул. Първа до Площада, Четвърта, Четиридесет и Седма, Четиридесета, Четиринадесета, Четиринадесета, Шеста, Шеста, Шестнадесета

На 05.02.2018 г. /08:30 - 08:35 ч.; 16:25 - 16:30 ч./ - Видин: VII-5029 кв. 600 Юпз, Акад. Стефан Младенов, Акад. Стефан Младенов, Безименна, Безименна, Заводско Селище, Имот 10971. 157. 14 М. Шуговец, Парцел 10971. 502. 972, УПИ I-5051, Цар Александър II, Цар Иван Асен II, Южна Пром. Зона, Южна Пром. Зона, Южна Промишлена Зона, Южна Промишлена Зона, Юпз

На 05.02.2018 г. /08:30 - 08:35 ч.; 16:25 - 16:30 ч./ - Петрич, Общ. Петрич: Цар Борис III

На 08.02.2018 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Видин: Южна Пром. Зона

На 08.02.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 14:00 ч.; 13:30 - 14:00 ч./ - Войница: |||-79 кв. 15, Втора, Девети Септември, Пета, Първа, Седма, Трета, Четвърта, Шеста, Яташка

На 08.02.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч./ - Бела Рада: Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Площада, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, ул. Втора, УПИ XI-276 кв. 11, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 08.02.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч./ - Новоселци: до Тп Сметище, Трета

На 08.02.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч./ - Слана Бара: Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулация № на Имото 020054, Осемнадесета, Осма, Парцел 2 кв 4, Парцел 6 кв 6, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, УПИ 21 - 248 - кв 35, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 08.02.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч./ - Чичил: Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 08.02.2018 г. /09:30 - 15:00 ч./ - Капитановци: Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Дванадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, кв. 49 Парцел 704, Осма, Пета, Пета, Първа, Първа, Седемнадесета, Седма, Седма, Трета, Трета, Тридесет и Първа, Тридесета, Тринадесета, Тринадесета, Четвърта, Четвърта

На 08.02.2018 г. /11:00 - 16:30 ч./ - Плакудер: Втора, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Четвърта

На 09.02.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Кошава: 592, кв. 65, Ix . кв. 60, Двадесет и Втора, Дванадесета, Девета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма-А, Тридесет и Втора, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесет и Шеста, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шестнадесета

На 09.02.2018 г. /13:00 - 13:05 ч.; 15:55 - 16:00 ч./ - Видин: 10971. 409, 2, 10971. 511. 200, 10971. 511. 34, V-3876 Зап. Скл. Зона, Акад. Стефан Младенов, Безименна, Бонония, Екзарх Йосиф I, Зап. Склад. Зона-10971. 511. 175. 1, Запад, Запад, Западна Складова Зона, Землището на Видин № 000741, Зпз, Зпз Тп Тпк Окс - Рем Р-Ца, Зпз 10971. 511. 300, Зсз, Зсз Окс 10971511171, извън регулация-База Кос, местност Алимана, местност Северна Промишлена Зона, местност Северна Промишлена Зона, Нора Пизанти, Пчеларска, УПИ 1-5109 кв. 557 Зсз, УПИ 10971. 511. 154, УПИ 10971. 511. 167, УПИ IV-5110 Зсз, УПИ-V-5097 Зсз, Южна Пром. Зона

Община Димово  

На 05.02.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Бела: I кв. 64, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 05.02.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Гранитово, Общ. Белоградчик: Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 05.02.2018 г. /09:45 - 15:15 ч./ - Димово, Общ. Димово: Александър Стамболийски

Община Макреш  

За периода 05-09.02.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Киреево: Втора, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осма, Петнадесета, Първа, Тринадесета, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

Община Ново село  

На 09.02.2018 г. /13:00 - 16:30 ч./ - Ново Село, Общ. Ново Село: VI-62, кв. 75, Архитект Илия Попов, Георги Бенковски, Георги С. Раковски, Димитър Полянов, Иван Рилски, Отец Паисий, Рибарска, Страцин

Община Чупрене  

На 05.02.2018 г. /12:30 - 15:30 ч./ - Чупрене: Асен Балкански, Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Тридесет и Първа

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez