*

ПЕТ КАНДИДАТИ ЗА ИНФООБСЛУЖВАНЕ НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ВИДИН

|
ПЕТ КАНДИДАТИ ЗА ИНФООБСЛУЖВАНЕ НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ВИДИН

Общо пет са кандидатите, подали документи за участие в обществената поръчка „Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност“, в рамките на проекта „Рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализационната системи във Видин“, който се изпълнява по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“.

Офертите бяха отворени от комисия с председател инж. Добромир Дилов – заместник-кмет „Устройство на територията и развитие на инфраструктурата“ на Община Видин, в присъствието на външен експерт, представители на фирми-участнички в процедурата и на медии.

За изпълнител на обществената поръчка кандидатстват 4 софийски и една видинска фирма – „Студио Бленд“ ООД, „БИК – Българска издателска компания“ АД, „Издателство Стандарт“ ЕАД, „ПРИМА – Продуцентска, Рекламна, Информационна и Медийна Агенция“ АД, ЕТ „НИЕ – Савов -Вл. Савов“.

Проектът за Водния цикъл на Видин е на стойност 75 021 684,29 лв., от които общинско съфинансиране – 2 685 776,30 лв. Финансирането е от Кохезионния фонд и Структурни фондове по ОП “Околна среда”. Той предвижда инвестиции във водоснабдяването с питейна вода, както и събирането и пречистването на отпадните води. Включва изграждане на пречиствателна станция; на канализационна мрежа с дължина 2 684 м; рехабилитиране /реконструиране/модернизиране на канализационни мрежи, (вкл. колектори) – 10 974 м; на водоснабдителни мрежи – 13 648 м и на 2 броя канализационни помпени станции


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez