*

ПЪТЯТ ОТ ИНОВАТИВНАТА ИДЕЯ ДО ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ

|

По инициатива на РУО-Враца в края на седмицата бе проведена работна среща на тема „Пътят от иновативната идея до иновативното училище“ с участието на  директори на училища от област Враца, началникът на РУО – г-жа Галина Евденова и експерти. Гост-модератор бе г-н Иван Муцовски - държавен експерт в МОН.

Домакинът на срещата Средно училище „Козма Тричков“ представи иновацията си „Обучение по финансова грамотност“ - универсална за образователната ни система иновация и с голям потенциал за пренасяне в други училища според експерти от МОН. Присъстващите наблюдаваха занятия с ученици от пети и девети клас на тема „Лоши и добри заеми“ и „Инвестиционни стратегии“, като учителите по финансова грамотност в училището Лала Банева и Румяна Витньова демонстрираха добра практика за представяне на учебното съдържание по иновативния учебен предмет финансова грамотност. Училището за втора година изпълнява проекта и ще продължи и през следващата учебна година. 

Гост-модераторът Иван Муцовски запозна присъстващите с условията и основните моменти в процедурата за кандидатстване за иновативно училище, както и с особеностите на организацията на работа за реализиране на програмата за иновации в средното образование. Идеята е създаване на мрежа от иновативни училища в България, които да бъдат модел на училище, в което учениците подобряват резултатите си, развиват критичното си мислене, анализират ситуации, формулират и предлагат решения, усъвършенстват способностите си за себепредставяне и себеизразяване  и др. чрез прилаганите иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

Предвид потенциала на много от образователните институции в област Враца и успешните им политики очакванията са директорите на училища заедно с екипите си да подготвят конкурентноспособни проектни предложения и броят на иновативните училища в областта, които сега са едва четири, да се увеличи.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez