*

ПЪРВИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ ДУАЛНАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В ПГ ПО МСС ЗАПОЧНАХА РАБОТА В ЛОКОМОТИВНО ДЕПО - МЕЗДРА

|
ПЪРВИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ ДУАЛНАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В ПГ ПО МСС ЗАПОЧНАХА РАБОТА В ЛОКОМОТИВНО ДЕПО - МЕЗДРА

Благодарение на доброто сътрудничество между „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД и Професионална гимназия по механизация на селското стопанство - гр. Мездра учениците от първия випуск в специализираната паралелка по специалността „Електрообзавеждане на железопътна техника”, професия „Електротехник”, вече са назначени на трудови договори в Локомотивно депо - Мездра, съобщиха от националната железопътна компания.

Осигуряването на трудова заетост на завършилите средно образование е част от дуалната форма на обучение, след като през миналата учебна година те преминаха практическо обучение в дружеството по производствена практика.

Специалността „Електрообзавеждане на железопътна техника”, професия „Електротехник”, е в списъка със защитените от държавата специалности от професии, за които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Записалите тази специалност възпитаници на гимназията могат да се възползват и от стипендиантски програми, които „БДЖ - Пътнически превози” предлага, възможности за преквалификация след дипломирането за други правоспособности и продължаващо обучение във висшите училища.

Мездра е основен железопътен център за Северна България и в тази връзка БДЖ се стреми към реализирането на бъдещо сътрудничество с професионални гимназии в област Враца. Идеята е след придобиването на квалификация да бъде предоставена възможност за намиране на свободни работни места в сферата на железопътния транспорт на бъдещи специалисти.

Осигуряването на качествено обучение на своите служители и създаването на бъдещи професионални кадри в железопътния транспорт е една от приоритетните задачи на ръководството на „БДЖ - Пътнически превози”. Дружеството подкрепя професионалното обучение и образование на ученици, като по този начин се изгражда здрава основа за успешно развитие на БДЖ като бъдещ потенциален работодател.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez