*

ПАРТИЙНА ИНТРИГА БЕЛЕЖИ ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

|
ПАРТИЙНА ИНТРИГА БЕЛЕЖИ ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

С партийна интрига е белязано предстоящото на 27 февруари редовно заседание на Общински съвет – Враца. Общинските съветници от СДС Венелин Петков, който бе осветлен от Комисията по досиетата като агент Максим и д-р Здравко Златев са вносители на докладна за освобождаване от функциите заместник председател на общинския съвет на доскорошната си съидейничка от ДСБ Владислава Лакова.

Извън махленската политическа свада, в проекта за дневен ред са включени 25 докладни по важни за общината въпроси. Сесията ще започне, както обикновено, с отговори на питания, поставени към кмета от общински съветници на предходното заседание. Управителят на “Тролейбусен транспорт” Николай Вълков ще представи информация за реализираните продажби и ефекта от увеличението на цените на превозните документи, даващи право за пътуване в градския транспорт. Общинските съветници трябва да предоставят мандат за представяне на позицията на Община Враца по въпросите от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.

Прехвърляне на активи от „БКС – Враца“ ЕООД (в ликвидация) на Община Враца е шеста точка в дневния ред, а т. 7 е за приемане на правила за кандидатстване по Проект “Малки граждански инициативи 2018”.

Общинският съветник д-р Георги Комитски  е вносител на две докладни, касаещи отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се наши съграждани и финансово подпомагане на семейства за изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

Кметът на община Враца Калин Каменов е вносител на 17 докладни – Извършени промени по бюджета на Община Враца към 31.12.2017 година; Одобряване на бюджетните прогнози на Община Враца за периода от 2019 г. до 2021 г. в частта за местните дейности; Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги; Приемане на Отчет за събития и дейности в областта на туризма през 2017 година и Програма за развитие на туризма през 2018 година; Годишна програма за 2018 година за развитие на читалищната дейност.

Следват докладни, отнасящи се до промяна на предназначението на имоти публична общинска собственост; прекратяване на договор за концесия на язовир “Омарски геран” в землището на с. Вировско; Определяне на пазарни цени за недвижими имоти частна общинска собственост, за продажба чрез търг; Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част на недвижими имоти; Продажба на общински жилища; Определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 208/2019 година; Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2018 година в горски територии на община Враца. Две са докладните за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация.

Заместник кметът Петя Долапчиева е вносител на две докладни – Промяна в състава на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта, както приемане на Отчет на общинския план за младежта за изминалата година и План за младежта за 2018 година.

Заседанието ще завърши с питания на граждани и точка “Разни”.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez