*

П. АВРАМОВА: НАД 6,3 МЛН. ЛВ. ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДОСТАВЯ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ОБЩИНА ВРАЦА

|
П. АВРАМОВА: НАД 6,3 МЛН. ЛВ. ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДОСТАВЯ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ОБЩИНА ВРАЦА

Над 6,3 млн. лева ще получи Община Враца за реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции. Това съобщи народният представител инж. Петя Аврамова. Одобрените обекти са 6, като Община Враца е в процес на сключване на договор за Безвъзмездна финансова помощ. Две от проектните предложения са с включени инвестиции в спортна инфраструктура, допълни Аврамова - ремонт на физкултурния салон в ППМГ „Акад. Иван Ценов” и изграждане на нова спортна площадка в СУ „Христо Ботев“. Средства са предвидени и за ремонт и на четири детски градини във Враца – „Знаме на мира”, „Европейчета”, „Зора” и „Дъга”. 

Близо 3 млн. лева ще бъдат вложени за реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – гр. Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място.

Три от общините в област Враца вече имат сключени договори за безвъзмездна финасова помощ. За община Козлодуй са на обща стойност  805 039,52 лева . Със средствата ще бъдат обновени и внедрени мерки за енергийна ефективност в сградата на Начално училище „Васил Левски”, столовата на Средно общообразователно училище „Христо Ботев” и сградата на Обединен детски комплекс.

В община Мездра ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност в пет детски и учебни заведения - СОУ „Иван Вазов”, ОУ „Христо Ботев”, ОУ „Кирил и Методий”, ОДЗ №1 и ОДЗ №2. Предвидените средства са в размер на 958 404,71 лева.

В община Бяла Слатина е одобрен проект „Създаване на модернизирана учебна среда за професионално образование” на стойност 1 300 000 лева.

Над 500 млн. лв. европари по управляваната от регионалното министерство програма „Региони в растеж“ имат на разположение общини, министерства и университети в страната за ремонт на учебни заведения. Досега са сключени 75 договора за 349,7 млн. лв. С тези средства училища, детски градини и висши учебни заведения ще бъдат модернизирани и ще се повиши енергийната ефективност в тях. Освен това ще бъдат осигурени ново обзавеждане и оборудване, ще се облагородяват дворни пространства и прилежащи терени.

130,7 млн. лв. безвъзмездна помощ са предоставени на общини за 17 проекта за ремонт на общински училища, детски градини и професионални училища. Още 22 общини ще получат нови над 213 млн. лв. Така в 39-те най-големи общини в страната ще бъдат реализирани общо 75 проекта за близо 350 млн. лв.

5 проекта на министерствата на културата и на младежта и спорта за училища към тях за близо 14 млн. лв. също ще бъдат финансирани от програмата. 40 професионални училища ще бъдат ремонтирани със 162,5 млн. лв. Модернизирани ще бъдат и 13 университета с над 42,5 млн. лв.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez