*

ОВЛАДЯВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК В ДГ „ЕДИНСТВО ТВОРЧЕСТВО КРАСОТА” В БОГАТА НА ТЕХНОЛОГИИ СРЕДА

|

Госпожа Ани Тошева – старши учител в ДГ „Единство Творчество Красота” във Враца отлично владее и ефективно използва новите интерактивни технологии за преподаване на чужд език в предучилищна възраст. Проведената от нея открита педагогическа практика с децата от ІV-та възрастова група „Усмивка” е част от дейностите на екипа на детската градина по Национална програма „Успяваме заедно”, Модул 2: „Иновативна детска градина”.

Създадените от учителя електронни образователни ресурси на тема: „Диви животни” представят образователното съдържание по атрактивен и достъпен начин, което провокира детския интерес и допринася за максималното усвояване на езиковите структури.

В процеса на игровата дейност чрез откриване на липсващи картинки, отгатване на гатанки, подреждане на пъзели, виртуална разходка в джунглата, децата показаха високо ниво на чуждоезикови компетентности и дигитални умения при използване на електронни образователни ресурси.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez