*

ОТЧУЖДАВАТ ИМОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТ ДО НОВИЯ ГРАНИЧЕН ПУНКТ САЛАШ-НОВО КОРИТО

|
ОТЧУЖДАВАТ ИМОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТ ДО НОВИЯ ГРАНИЧЕН ПУНКТ САЛАШ-НОВО КОРИТО

Стартира процедура по отчуждаване на имоти за изграждане на път до новия граничен пункт Салаш – Ново корито               Със заповед от 08.01.2014 г. областният управител на Видин инж. Кръстьо Спасов обяви процедура за отчуждаване на имоти в землището на с. Салаш, община Белоградчик. Обявлението е във връзка с предстоящото строителство на 5-километров пътен участък от с. Салаш до границата с Република Сърбия. В тази част на българската северозападна граница при прохода „Кадъ боаз” ще се изгради нов граничен контролно - пропускателен пункт.   Предвижда се да бъдат отчуждени 99 имота с обща площ 32,298 дка. На 189 лица – собственици и наследници, ще бъдат изплатени парични обезщетения, които възлизат на обща стойност 7 115 лева. Средствата са осигурени от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), която е инвеститор на обекта.   На отчуждаване подлежат  части от имоти – частна собственост, представляващи земеделски земи и поземлени имоти в урбанизирана територия, находящи се в землището на с. Салаш. С решение на Общински съвет – Белоградчик е одобрен подробния устройствен план – парцеларен план на обекта. Комисията за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните е променила предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и е утвърдила площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи. Процедурата по отчуждаването е одобрена със съвместна заповед на министъра на регионалното развитие и министъра на финансите. В проекта на АПИ е предвидена рехабилитация и реконструкция на Път III - 1102 „Арчар - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб – Салаш – граница с Република Сърбия” от км 45+582 до км 50+075,52.              С реализацията на обекта ще се ускори откриването на ГКПП на българо - сръбската граница при Салаш – Ново корито. В напреднала фаза е подготовката съответно и от сръбска страна.                   Изграждането на нов път и на пропускателен пункт до граничещото със Сърбия с. Салаш са приоритетни за Видинския регион проекти, с които председателят на Народното събрание Михаил Миков и областният управител на Видин инж. Кръстьо Спасов са ангажирани още от мандата на управление в периода 2005-2009 г.          За откриването на ГКПП Салаш – Ново корито има сключено споразумение от 27.06.2007 г. между президентите тогава на България и Сърбия, както и междуправителствена спогодба, утвърдена с решение от 19.05.2009 г. на Министерския съвет.           ***                Пълният текст на заповедта е публикуван в сайта на Областна администрация - Видин, раздел „търгове и обяви”: http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/obqvi.html.   


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez