*

ОТ ДНЕС СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

|
ОТ ДНЕС СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява прием на документи за платено обучение по магистърски програми от летния семестър на учебната 2021/2022 година. Срокът за подаване на документи е от 10 януари 2022 г. до 10 февруари 2022 г.

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „Магистър“ за магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление. Информация за магистърските програми можете да намерите тук.

За магистърските програми от  професионално направление Педагогика: „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика“, „Специална педагогика“, „Интеркултурно образование“, „Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение“, „Социално-педагогическа превенция и консултиране“, „Педагогика за надарени деца“, „Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст“ и „Предучилищна музикална педагогика“ няма да се осъществява прием от летния семестър, поради запълнен капацитет в професионалното направление.

Подробна информация за условията за кандидатстване и необходимите документи е публикувана на университетския сайт: www.swu.bg  

           


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez