*

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГРАД ВРАЦА – АКТИВЕН ПАРТНЬОР В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

|

През месец май финализира  Международен проект: „Математиката като игра”. Успешното приключване на единия проект е нов старт за училището. Учебната 2013/2014 г. стартира Международен проект по Програма „Учене през целия живот”, секторна програма Коменски – многостранни училищни партньорства. В проекта са включени 9 /девет/ страни – партньори: Полша /кординатор/, България, Кипър, Румъния, Гърция, Испания, Италия, Турция и Франция.    Името на  проекта е: „Виж света през детските очи”. Целта е развиване на детското въображение, проява на творчество и интерес в различните видове изкуство: литература, музика, театър, изобразително изкуство и др. Проектът  дава възможност за изява на творческото и нетрадиционно възприемане на света от децата. В мобилностите ще участват ученици, учители, които ще споделят и обменят опит и добри практики, свързани с представяне богатата гама от възможности на изкуството.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez