*

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА САНИРАНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. „НИКОЛАЕВСКА“ В БЕРКОВИЦА

|
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА САНИРАНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. „НИКОЛАЕВСКА“ В БЕРКОВИЦА

Днес се състоя церемонията по официалното откриване на обект „Многофамилна жилищна сграда“, нахождаща се в гр. Берковица, ул. „Николаевска“ № 31, реализиран в рамките на проект с № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-С02 и № РД-02-37-247/08.11.2016 год. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“ се финансират със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, ще се проведат церемонии за откриване на следните обекти.

Официални гости днес на събитието бяха: г-жа Деница Николова – Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ и Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, инж. Милчо Доцов – кмет на Община Берковица, зам.-кметовете г-жа Ася Велиславова, г-н Радослав Найденов, г-жа Биляна Тодорова, председателят на Сдружението на собствениците „Димитрови и сие, ул. Николаевска 31, гр. Берковица“ – г-н Иван Димитров, представители на фирмата упражняваща строителен надзор – ДЗЗД ЕКИП 2 и екипът по управление на проекта.

Бенефициент по проекта е Община Берковица.

Общата стойност на проекта е 3 040 531.46 лв., финансирани със средства от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които европейското финансиране е в размер на 2 584 451.74  лева, а национално съфинансиране възлиза на 456 079.72 лв. Продължителността на проекта е 30 месеца и приключва на 08.05.2019 г.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez