*

ОБУЧЕНИЕ ПОДПОМАГА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ

|
ОБУЧЕНИЕ ПОДПОМАГА  КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ

Александър Стефанов,  Елица  Маринова, Мария Коцева и Божидар Тошев - гимназисти  от СУ „Козма Тричков“ се включиха в обучение по проект „Кариерна РАКЕТА: уважение, възможности, избор, знание, равенство и обучение”, чиято основна тема  бе свързана с кариерното ориентиране, избора на професия и подпомагане на младите хора при избор на кариера и професия чрез премахване на стереотипите, определени от пола.

В продължение на три дни заедно с връстници от Козлодуй, Елена, Русе и Варна те се запознаваха с историите на известни личности, успели в своята професия. Въз основа на интерактивно поднесена теоретична част младежите интерпретираха сериозните въпроси за равнопоставеността и стереотипите, наложени в обществото под формата на проектни задания, ролеви игри, решаване на казуси, разиграване на етюди по даден сюжет. Врачанските ученици получиха овациите на публиката и организаторите и заслужено спечелиха първо място за разиграния от тях етюд.

Участието в проведеното обучение е една от многото дейности, които се изпълняват в училището, както от учителите, така и от учениците с активното участие на родителите. Чрез специално разработени модули темата за равнопоставеността на половете се интерпретира чрез различните учебни предмети, провеждат се обучения по метода „връстници обучават връстници“, споделят се знания, преживявания, информация. Предстои провеждането на училищен фестивал „Кариерна ракета“, по време на който учениците ще имат възможност да се срещнат с професионалисти от различни сфери, да се запознаят с нетрадиционни за съответния пол професии, ще дискутират темата за равнопоставеността на половете и правото на кариерен избор.

Международният проект „Кариерна ракета“ се изпълнява още в Румъния, Гърция и Хърватска, а основната му цел е да подпомогне равния старт в професионалния живот момичетата и момчетата и да повиши капацитета на учителите и възпитателите да интегрират темата за равнопоставеността в цялата учебна програма и я поставят в основата на гражданското образование. Чрез дейностите на проекта се очаква да се повиши  тяхната информираност и чувствителност  по отношение на равнопоставеността в кариерното развитие и да се привлекат повече ученици към избор на високотехнологични специалности и научна кариера, за да се улесни и постигането в обозримо бъдеще на глобалните цели за устойчиво развитие, към които България се присъедини. 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez