*

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ ПРИЕ ЕДИНОДУШНО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА

|

Днес се проведе заседание на Общото събрание на Югозападния университет „Неофит Рилски“, на което бе представен годишният доклад за състоянието на университета за периода 2020 – 2021 година. Събранието обсъди и единодушно прие представения от ректора проф. д-р Борислав Юруков годишен доклад.

Проф. Юруков приветства членовете на Общото събрание и отбеляза, че въпреки пандемията изминалата година дава много поводи за удовлетворение от постигнатите резултати. В изказването си ректорът отбеляза, че само преди няколко дни две от списанията, издавани от Югозападния университет „Неофит Рилски“ – „Балканистичен форум“ и „Езиков свят“ са повишили своя рейтинг в световните бази данни.

Макар и изпълнена с предизвикателства, вследствие на пандемията от Ковид-19, ректорското ръководство отчита като успешна втората година от 4-годишния мандат. Университетът е изпълнил почти на 100% държавния план-прием и регистрира голям интерес към платеното обучение. През отчетния период Югозападният университет е повишил активността при кандидатстването и спечелването на проекти по различни международни и национални програми. От ръководството отчитат и трайна тенденция към повишаване броя на публикациите на академичния състав в международните бази данни. За поредна година ЮЗУ „Неофит Рилски“ регистрира ръст на мобилностите на студенти, докторанти, преподаватели и служители.

По време на заседанието Общото събрание изслуша и доклада на Контролния съвет, в който не бяха констатирани нарушения и нередности, в рамките на неговата компетенция.

Предложен бе и се прие начинът на разпределение на средствата за социално-битово и културно обслужване за 2022 г.

 

 

 

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар