*

ОБЩО 21 ПРОЕКТА В ОБЛАСТ ВРАЦА ЩЕ ПОЛУЧАТ ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПУДООС В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 2019 Г.“

|
ОБЩО 21 ПРОЕКТА В ОБЛАСТ ВРАЦА ЩЕ ПОЛУЧАТ ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПУДООС В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 2019 Г.“

И тази година МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обявиха конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам”. Двадесет и един проекта на общини, кметства, училища, ЦПЛР/ОДК и детски градини от област Враца ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2019 г”.

След като разгледа постъпилите 805 проекта на общини и кметства, комисията реши през 2019 г. да бъдат финансирани 234 проекта за територията на цялата страна. До 10 хил. лв. ще получат 13 общини и кметства на територията на РИОСВ – Враца:

 1. ОБЩИНА ОРЯХОВО за проект: ПОЧИСТВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА КЪТ ЗА ОТДИХ И ИГРИ, ГР. ОРЯХОВО.
 2. КМЕТСТВО ЗВЕРИНО, ОБЩИНА МЕЗДРА за проект: ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ ОТ С. ЗВЕРИНО, ОБЩ. МЕЗДРА.
 3. КМЕТСТВО СИНЬО БЪРДО, ОБЩИНА РОМАН за проект: ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ ОТ С. СИНЬО БЪРДО, ОБЩ. РОМАН
 4. КМЕТСТВО АЛТИМИР, ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА за проект: С ГРИЖА ЗА ПАРКА НА С. АЛТИМИР, ОБЩ. БЯЛА СЛАТИНА.
 5. КМЕТСТВО БЕЛИ ИЗВОР, ОБЩИНА ВРАЦА за проект: ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПАРКОВОТО ПРОСТРАНСТВО И ПРИЛЕЖАЩИЯ ШАДРАВАН В ЦЕНТЪРА НА С. БЕЛИ ИЗВОР.
 6. КМЕТСТВО ЛЕСУРА, ОБЩИНА КРИВОДОЛ за проект: ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ.
 7. ОБЩИНА КРИВОДОЛ за проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪТ ЗА ИГРИ И ОТДИХ В ОБЩ. КРИВОДОЛ.
 8. КМЕТСТВО ДОЛНА БЕШОВИЦА, ОБЩ. РОМАН за проект: ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ.
 9. КМЕТСТВО КАМЕНО ПОЛЕ, ОБЩИНА РОМАН за проект: ОБНОВЯВАНЕ НА ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО ЗА ОТДИХ И ФИТНЕС НА ОТКРИТО ОТ С. КАМЕНО ПОЛЕ, ОБЩ. РОМАН
 10. КМЕТСТВО БУТАН, ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ   за проект: ОБЛАГОРОДЯВАНЕ ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО ЦЪРКВА „СВЕТО ВОЗНЕСЕНИЕ“ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ПАРК УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“, С. БУТАН, ОБЩ. КОЗЛОДУЙ, ОБЛ. ВРАЦА.
 11. КМЕТСТВО ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА МЕЗДРА    за проект: ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ.
 12. КМЕТСТВО ОХОДЕН, ОБЩИНА ВРАЦА за проект: ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ ОТ С. ОХОДЕН, ОБЩ. ВРАЦА.
 13. КМЕТСТВО ГОРНО ПЕЩЕНЕ, ОБЩИНА ВРАЦА за проект: ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ ОТ С. ГОРНО ПЕЩЕНЕ, ОБЩ. ВРАЦА.

В кампанията са подадени 585 проекта от училища и ЦПЛР/ОДК, от които ще бъдат финансирани 134 за цялата страна. До 5000 лв. ще получат 3 училища на територията на РИОСВ – Враца:

 1. СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. ГАЛИЧЕ, ОБЩ. БЯЛА СЛАТИНА за проект: АЗ И ПЧЕЛИТЕ - ПРИЯТЕЛИ НА ПРИРОДАТА.
 2. ПГ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ, С. КУНИНО, ОБЩ. РОМАН за проект: ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ.
 3. СУ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“, ГР. ВРАЦА за проект: УЧА, ИГРАЯ, СПОРТУВАМ БЛИЗО ДО ПРИРОДАТА.

В кампанията са подадени 414 проекта от детски градини, от които са финансирани 107 в цялата страна. До 5000 лв. ще получат 5 детски градини на територията на РИОСВ – Враца:

 1. ДГ „КАЛИНА МАЛИНА“, С. ПУДРИЯ, ОБЩ. КРИВОДОЛ, ОБЛ. ВРАЦА за проект: ИГРАЯ БЕЗОПАСНО - НА ЧИСТО И КРАСИВО МЯСТО В ДГ „КАЛИНА МАЛИНА“, С. ПУДРИЯ.
 2. ДГ „КАЛИНА МАЛИНА“, С. ЛЕСУРА, ОБЩ. КРИВОДОЛ, ОБЛ. ВРАЦА за проект: РЪКА ЗА РЪКА ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА В ДГ „КАЛИНА МАЛИНА“, С. ЛЕСУРА.
 3. ДГ „ПРОЛЕТ“, ГР. ОРЯХОВО за проект: СЦЕНА СРЕД ЦВЕТЯТА В ДГ „ПРОЛЕТ“, ГР. ОРЯХОВО.
 4. ДГ „ЕВРОПЕЙЧЕТА“, ГР. ВРАЦА за проект: ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ.
 5. ДГ „РАДОСТ“, С. ГЛОЖЕНЕ, ОБЩ. КОЗЛОДУЙ за проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКО КЪТ С МИНИ БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНКА И ПЛОЩАДКА ЗА ИГРИ НА ОТКРИО ОТ ДГ „РАДОСТ“, С. ГЛОЖЕНЕ, ОБЩ. КОЗЛОДУЙ .

 

Кампанията „Чиста околна среда 2019 г.“ се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Пълният текст на протокола с одобрените проекти е публикуван на интернет страницата на ПУДООС – http://pudoos.bg/.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez