*

ОБЩНОСТНИЯТ ЦЕНТЪР ПОСРЕЩНА ГОСТИ ОТ УНИЦЕФ

|

На 12 декември 2018 г. на официална визита в Общностния център за деца и семейства – Враца, реализиращ услуги за ранно детско развитие, бяха представители на офиса на УНИЦЕФ в България и Холи Хикс-Смол – международен консултант от САЩ.

         Поводът за посещението е реализирането на съвместен План за изпълнение програмата на страната, свързан с гарантиране правата и благосъстоянието на децата за периода 2018 - 2020 г. Съвместно с Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, и Министерство на образованието предстои проучване на съществуващите здравни, социални и образователни услуги, които предоставят подкрепа на деца с/или в риск от затруднения в развитието или увреждания.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez