*

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ГРУПАТА НА ГЕРБ, КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВРАЦА КАЛИН КАМЕНОВ И ЗАМ.ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ СЕ СРЕЩНАХА С ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛАТА ТРИ КЛАДЕНЦИ, ДЕВЕНЕ И ЧИРЕН

|

Общинските съветници от групата на ГЕРБ Димитър Динков, Цветелина Николаев и Сашка Александрова, кметът на Община Враца Калин Каменов и зам.областният управител Мирослав Комитски се срещнаха с жителите на селата Три кладенци, Девене и Чирен.

Сред основните теми в дискусиите и в трите населени места са проблеми, свързани с уличната инфраструктура, сметосъбирането и сметоизвозването, състоянието на уличното осветление и автобусния транспорт.

 В село Три кладенци  до края на годината ще бъде извършен ремонт на оградата на гробищния парк. Пътните участъци, които са в най-лошо състояние  ще бъдат възстановявани с помощта на осигурените количества бетон и трошен камък.

С осигурените  от държавата средства в размер на 3 млн. лв., ще бъде извършен ремонт на  9-километровия участък от м.“Деривол” до село Чирен. През следващата година ще бъде продължена рехабилитацията на пътната инфраструктура, която ще обхване още 9 км. между Чирен и Девене. В село Девене предстои да бъде извършен ремонт на покрива на читалището, ремонтира се и покривната конструкция на църквата в селото. Жителите споделиха за проблем, свързан с трафика на тежкотоварни автомобили през населеното място и настояват за изграждането на обход.

Жителите на село Чирен коментираха интензитета на сметосъбирането в населеното място и състоянието на уличната инфраструктура.Те изразиха желание сградата на бившето училище да бъде превърната в център за социални услуги, както и да бъде възстановен  градския транспорт по линия Чирен - Девене - Три кладенци. В селото предстои да бъде ремонтиран покривът на читалището.

Жителите на населените места бяха запознати с предстоящото изграждане на компостираща инсталация като във всички населени места на община Враца ще бъдат доставени допълнителни контейнери за зелени отпадъци.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez