*

ОБЩИНА ВРАЦА УВЕДОМЯВА ЗА ПРЕДСТОЯЩО ПРОВЕЖДАНЕ РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ ДЕЙНОСТИ

|
ОБЩИНА ВРАЦА УВЕДОМЯВА ЗА ПРЕДСТОЯЩО ПРОВЕЖДАНЕ РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ ДЕЙНОСТИ

Във връзка с постъпило уведомително писмо от едноличен търговец за предстоящо провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия, Община Враца уведомява собствениците на пчелни семейства, че дейностите ще се проведат на 9 и 10 април. Местностите, които ще бъдат обработени против плевели са – „Басак“ и „Сливова“, с обща площ от 400 дка.

Третирането ще се извършва с препарат „Палас 75 ВГ“, с карантинен период от 35 дни. Продуктът е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделска култура , съобразен с климатичните особености за периода, начинът на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez