*

ОБЩИНА ВРАЦА КУПУВА ТРИ НОВИ ЕЛЕКТРОМОБИЛА

|
ОБЩИНА ВРАЦА КУПУВА ТРИ НОВИ ЕЛЕКТРОМОБИЛА

Три нови електромобила от категория М1 ще бъдат купени от община Враца, които ще обслужват общинската администрация, при изпълнение на нейните социални функции. Кметът Калин Каменов очаква предложението му за осигуряване на съфинансиране на проект по покана на Инвестиционна програма за климата, Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства, на Национален доверителен екофонд да получи подкрепа от общинския съвет на редовното заседание на 25 април.

 

В докладната на градоначалника са посочени мотивите:

“Община Враца е подготвила проектно предложение за закупуване до три броя електрически превозни средства от категория М1. Според Закона за движение по пътищата превозни средства от категория М1 са дефинирани като превозни средства с не повече от 8 места за сядане, без мястото за сядане на водача; в превозните средства от категория М1 няма място за стоящи пътници.

Проектното предложение е по покана на Националния доверителен екофонд за финансиране по Инвестиционна програма за климата (ИПК) за насърчаване изпозлването на електрически превозни средтва, в съответствие с чл. 66, чл. 68 от Закона за опазване околната среда на Република България, §4 от Предходните разпоредби на закона за ограничаване изменението на климата и Решения на МС № 80 от 11.02.2016 г. и № 27 от 13.01.2017 г. 

Новите ектромобили, ще заменят до три броя излезли от употреба МПС – та, бракувани в началото на 2017 г. Предназначението на нoвозакупените превозни средства ще бъде да обслужват общинската администрация, при изпълнение на нейните социални функции. Предвижда се новите електромобилите да се движат в рамките на града и близките населени места.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ за закупуване на един брой електромобил от категория М1 е 20 000 (двадесет хиляди) лева. След провеждане на обществена поръчка по ЗОП и събиране на оферти за доставка на електрически превозни средства, е възможно да възникне необходимост от дофинансиране на разликата от получените оферти и размера на безвъзмездната финансова помощ, която НДЕФ предоставя.

Необходимо е Общински съвет да даде принципно съгласие за дофинансиране на разликата между гранда и стойността на превозните средства.”

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez