*

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВАВ Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило Уведомително писмо с вх. №АБ-94-155/07.04.2020 г. от фирма “Агротехрем” ООД, адрес: гр. Оряхово, ул. “Аспарух

|
ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВАВ Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило Уведомително писмо с вх. №АБ-94-155/07.04.2020 г. от фирма “Агротехрем” ООД, адрес: гр. Оряхово, ул. “Аспарух

В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило Уведомително писмо с вх. №АБ-94-155/07.04.2020 г. от фирма “Агротехрем” ООД,

адрес: гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности:

от 15.04.2020 г. до 16.04.2020 г. от 16:30 до 18:30 часа. ще се третира пшеница с препарати:

- Палас - хербицид - с карантинен срок 0 дни при доза 20 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредител – див овес.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:


Землище Лесковец:

- Масиви - 2,6,8 и 12 – 960 дка, отстояние от населено място2 км. отстояние от съседно селище на 4 км.; дата на третиране 15.04.2020г.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez