*

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ТРЯБВА ДА ВЪЗСТАНОВИ В УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПРР 307 571 ЛЕВА САНКЦИЯ ЗА АТРАКЦИОННО ВЛАКЧЕ

|
ОБЩИНА ЛОВЕЧ ТРЯБВА ДА ВЪЗСТАНОВИ В УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПРР 307 571 ЛЕВА САНКЦИЯ ЗА АТРАКЦИОННО ВЛАКЧЕ

Община Ловеч получи финансова корекция в размер на 307 571.33 лв. във връзка с проверката на проекта с т.нар. „атракционно влакче“, съобщи днес на пресконференция кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.

С документа, издаден от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство Деница Николова , приключва сигнал № 1834 от регистъра за нередности на Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ във връзка с разходите по договор  от 03.09.2014 г с изпълнител ДЗЗД „Еврогеймс“ – Варна. Става дума за изпълнение на дейност  „Доставка на атракционно влакче“ по проект „Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч“ по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013. Извършеното нарушение е по три точки от регламентите на европейските органи за контрол.

С писмото се приканва общината в срок от 14 дни от получаването на писмото  да  възстанови на Управляващия орган на ОПРР доброволно сумата 307 571.33 лв.(с ДДС), представляваща верифицирана и изплатена безвъзмездна финансова помощ и съставляваща дълг на бенефициента. В противен случай започват да се начисляват лихви.

Многобройни са несъответствията между поръчката и доставката, като само при техническите параметри на влакчето те са  шест на брой – включително маса, дължина, височина, ширина и т.н.

Документът в обем от 60 стр.  недвусмислено доказва вината на Община Ловеч с кмет Минчо Казанджиев по тази поръчка, като поръчителят не само не е отстранил единствения кандидат, но го и направил печеливш.

С резолюцията на кмета Корнелия Маринова докладът е изпратен на Окръжна прокуратура.

„Досега за същото влакче веднъж сме платили 35 000 лв. финансова корекция за допуснати нередности при провеждането на обществената поръчка. Платили сме и близо 60 000 лв. собствено участие при закупуване на влакчето ( 299 000 лв. беше безвъзмездната финансова помощ). Сега трябва да платим още 307 571.33 лв. и всичко излиза близо 400 000 лв. Тези пари са за сметка на данъкоплатеца, който получи „знаменитото“ влакче, което даже не може да се движи по уличната пътна мрежа, защото не е регистрирано като МПС. Има срещу кого да бъде заведено дело за тези загуби, но същевременно ще изпразним хазната с тази корекция“, каза в заключение Корнелия Маринова.

http://lovechtoday.eu


ОЩЕ ОТ "С/ЪС/ КОМЕНТАР"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez