*

ОБЩИНА КУЛА ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ „ЧИСТ И ЗЕЛЕН ЖИВОТ“

|
ОБЩИНА КУЛА ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ „ЧИСТ И ЗЕЛЕН ЖИВОТ“

Община Кула изпълни проект „Чист и зелен живот“, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия в партньорство с Общинско комунално дружество "Стандарт"– Княжевац, област Зайчар, Република Сърбия. Проектът продължи 18 месеца (22.11.2016 г. – 21.05.2018 г.) и e на приблизителна стойност 586 958,62 Евро.

Проектът „Чист и зелен живот“ стимулира опазването на околната среда в региона Кула-Княжевац чрез изпълнението на редица съвместни инициативи за премахване на нерегламентираните сметища и изграждане на еко нагласа в трансграничното общество. Реализирани бяха както смекчаващи, така и превантивни мерки, за да се повиши капацитета и честотата на сметопочистване за да се намали обема на депонирания общински боклук и да се предизвика поведенческа промяна в трансграничното общество по отношение на изхвърлянето на боклука.          

По проекта се работи за премахне първопричините за формирането на неурегулирани сметища и за подобряване на управлението на общинските отпадъци, като бе закупено модерно оборудване за повишаване капацитета за сметосъбиране, бе обменено ноу-хау и добри европейски практики, бе направен морфологичен анализ на отпадъците и бе изработен съвместен план за управление на отпадъците в общините Кула и Княжевац. Проведоха се публични дискусии и обществени дебати с представители на местните общности по темата за сметосъбирането и се повиши информираността на всички нива относно важността на личния и обществен принос за опазване на околната среда в региона Кула-Княжевац.

Проектът „Чист и зелен живот“ реализира трансгранична еко инициатива "Моя зелен дом", в която се включиха всички жители в почистването на неурегулираните сметища и разпиления боклук. Специално внимание се обърна на младежите чрез съвместна училищна кампания, която създаде еко нагласа в следващото поколение.

Подробности за дейностите и постигнатите резултати от проектa ще бъдат представени на закриваща пресконференция, която ще се проведе на 21 май 2018 г., понеделник, от 12,00 ч. /Сръбско часово време/ в град Княжевац, Р. Сърбия. За удобство на желаещите да присъстват Община Кула организира пътуване с автобус от Автогара Алексиев град Видин в 8,00 часа и организиран обяд от организаторите в град Княжевац . Поради ограничения брой места, моля заявете участие на телефон 087 87 16 488 до 18,00 часа на 17.05.2018 г.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez