*

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ С АКТИВНА ПОЗИЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г.

|
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ С АКТИВНА ПОЗИЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г.

Политиката за сближаване на ЕС няма алтернатива за развитие на малките населени места, това заяви кметът на Община Чупрене Ваньо Костин, по време на среща, организирана от ОИЦ Видин. На нея бяха представени новите регламенти на политиката за сближаване за програмен период 2014-2020. Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова запозна присъстващите с Кохезионната политика за 2014-2020 г. и представи основните промени, отнасящи се до условията за финансиране, свързани с публично- частните партньорства и проектите, генериращи приходи. По време на срещата бяха  обсъдени конкурентните предимства на общината и подходът за “умна специализация”. Кметът Костин добави, че такава е визията за развитие на общината –като се стъпи на сериозен анализ на даденостите и предимствата на региона, да се планира неговото дългосрочно развитие. Мариела Савкова, подчерта че новата “обща стратегическа рамка“ олекотява значително процедурите и дава възможност за комбиниране на средства от различни източници, за да се постигнат целите за растеж и работни места в периода до 2020 г. Савкова посочи още, че натрупаният опит през първия програмен период е добра база, която трябва да се използва така, че да бъдат привличени освен публични и частни ресурси в местното икономическо развитие, гарантиращи устойчиви във времето инвестиции и резултати.   


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez