*

ОБЩИНА БОРОВАН ПОЛУЧИ БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 5 607 303,80 лв. ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА

|
ОБЩИНА БОРОВАН ПОЛУЧИ БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  В РАЗМЕР НА       5 607 303,80 лв.  ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА

На 12 февруари кметът на община Борован инж.Десислава Тодорова подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ПО ПОДМЯРКА 7.2“ ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКИ ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ОТ МЯРКА 7„ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПРСР 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

По проекта се предвижда да се извърши реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в Община Борован, в селата Борован, Малорад , Добролево, Нивянин и Сираково. Срока за завършване на инвестицията: 36 месеца от дата на подписване договора за предоставяне на финансовата помощ от Разплащателна Агенция към ДЗФ – гр.София

Община Борован в лицето на кмета, продължава своята инвестиционна политика, относно подобряване на инфраструктурата във всички населени места в общината. С цел подобряване на условията на живот на своите жители.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez