*

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ПО „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

|
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ПО „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Проект „Красива България” (ПКБ) е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата, стимулиране на заетостта в страната и постигане на устойчива заетост на работната сила в общините и населените места. С него се подпомагат проекти за изграждане, обновяване и поддържане на социалната инфраструктура и се финансира в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда за съответната година по бюджета на МТСП. В периода от 26.11.2012 г. – 28.01.2013 г се проведе кампания за набиране на кандидати за участие по проект „Красива България” през 2013 г. Община Берковица е допустим кандидат по обявените мерки. След обсъждането на възможностите за кандидатстване стана ясно, че с проекти по „Красива България” може да кандидатства по Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове” с проект за ТЕКУЩ ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА БЛОК „Б” В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ (ІІ и ІІІ жилищни етажи и ОвИ)– ГРАД БЕРКОВИЦА. ПО МЯРКА 02-02 максималната обща стойност на бюджета за един кандидатстващ за финансиране обект е 600 000 лева с ДДС, като съфинансиращата вноска от кандидата е най-малко 20%, а финансирането от ПКБ е най-много 320 000 лв. с ДДС. За целта е разработен проект за „Текущ вътрешен ремонт на Блок “Б“ в Дом за Стари Хора с Отделение за Лежащо Болни“ град Берковица, на обща стойност 327 747,60 лв. с ДДС, съфинасирането със собствени средства е в размер на 20% от общата стойност на проекта, представляващ сумата от 65 549,52 лв. с ДДС. На 25 януари 2013 г. ОбС Берковица даде съгласие община Берковица да кандидатства по «Красива България» и на 28 януари 2013 г. Проектът бе внесен в МТСП.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez