*

ОБРАЗОВАНИЕ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО Е НОВИЯТ ПРОЕКТ НА БЕРКОВСКОТО ПЪРВО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

|
ОБРАЗОВАНИЕ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО Е НОВИЯТ ПРОЕКТ НА БЕРКОВСКОТО ПЪРВО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

С встъпителна конференция, проведена в румънския град Рошиори де Веде от 2 до 4 август 2017 г., стартира поредният образователен проект на берковското Първо основно училище „Н. Й.  Вапцаров”.

Проектът се осъществява по програмата за трансгранично сътрудничество и има амбициозни цели – „Разработване на общ подход към образованието в предприемачеството в училище“ /Developing a Common Approach to Education in Entrepreneurship at School/ съвместно с училище Захария Станку” град Рошиори де Веде.

Средствата за реализация на дейностите са осигурени от  Програма Интеррег V А Румъния – България 2014-2020 и са на стойност 123 267, 53 евро.

Берковското школо е водещата организация и, освен румънското училище, има още един партньор –  РУО Монтана.

Встъпителната конференция срещна партньорите с институциите и медиите в румънския град. Лично кметът на общината поздрави гостите от България и пожела ползотворно и дълготрайно сътрудничество.

В двете сесии на конференцията бяха представени  трите партньорски организации, екипът за управление на проекта и експертният тим, както и детайлно бе представен проектът.

С изцяло практическа насоченост е сътрудничеството между двете учебни заведения. В нашата съседка от години в училище се изучава предприемачество, а в берковското Първо училище също стана традиция в различни извънкласни форми да се създават предприемачески умения у малчуганите, включително с организирането на базари за продажба на изработени от децата изделия. В Първо училище ще се обособят три предприемачески зони, наречени „Новите стари занаяти” – грънчарства, килимарство и бродерия, дърворезба. Ще бъде изградена и осъществена видеоконферентна връзка между двете училища. Взаимната обмяна на опит и идеи цели създаването и на уеб портал и виртуално ръководство за обучение по предприемачество.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez