*

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ С ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

|
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ С ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

Областният управител на област Видин, инж. Кръстьо Спасов разписа писмо до кметовете на общини в област Видин, с което изиска издаваните административни актове, касаещи обществен интерес, да бъдат изпращани в Областна администрация Видин, с цел осъществяване на контрол за законосъобразност. Основание за искането на областния управител са вменените му задължения в Закона за администрацията, свързани с осигуряване спазването на законността на територията на областта и осъществяване на административен контрол по изпълнението на административните актове, както и упражняване на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация. Съгласно посочения нормативен акт, ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта, кметовете и председателите на общинските съвети предоставят исканите от областния управител информация и документи във връзка с изпълнение на правомощията му, освен когато те съставляват държавна или служебна тайна. Кметовете на общини от областта следва да изпращат в Областна администрация Видин, административните актове от обществен интерес в 7 – дневен срок от издаването им -  е посочено още в писмото на Областния управител на област Видин.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez