*

ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ВЪВ ВИДИН ПРИЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА

|
ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ВЪВ ВИДИН ПРИЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА

Областният консултативен съвет по земеделие и гори във Видин прие правилника за работа на първото си заседание днес, ръководено от заместник областния управител Николай Тодоров. В състава му влизат представители на териториални структури на държавни институции, общини, браншови сдружения и асоциации в селското и горското стопанство, както и неправителствени организации.           „Налице е  тенденция на увеличаване на обработваемите земи в област Видин. През 2013 г. са обработвани 1 115 695 дка, което е около 60% от общата площ обработваеми земи. Основен дял се пада на производството на пшеница, ечемик, царевица и ръж”, съобщи Личко Луков, директор на Областна дирекция ”Земеделие” – Видин. Той представи доклад за дейността на земеделската служба.  В сектор „Растениевъдство” анализът показва, площите, които се използват като ниви, през 2013 г. са се увеличили  три пъти в сравнение с 2006 г. В същото време намаляват пасищата за животните. Друг основен проблем в животновъдството е модернизацията на фермите и ниската им конкурентоспособност. Според г-н Луков развитието на земеделието се затруднява от липсата на организираност сред земеделските производители при реализацията на продукцията, недостатъчната връзка наука – производство, липсата на функционираща стокова борса, както и на маркетингова стратегия за развитието на отрасъла в областта.            „В област Видин няма сключен нито едни договор за опазване на горски фонд. Тук е отчетен и най-голям брой на отнети лицензи от частни лесовъди”, съобщи директорът на Регионална дирекция по горите - Берковица инж. Сашко Каменов, който  представи доклад за опазването и контрола на горските територии, попадащи в област Видин. „Обществото очаква някой да опазва горите, но големите собственици са общините и юридическите лица, които не използват законовите възможности за опазването на горите”,  коментира инж. Каменов, като допълни, че само общините Макреш и Бойница са изготвили лесовъдни планове за стопанисване на горите.            От началото на годината РДГ - Берковица е проверила 355 дърводелски цехове, работилници и тържища на дървен материал, 292 превозни средства и 297 ловци и риболовци. Съставени са 187 акта за административни нарушения по Закона за горите. Издадени са 80 наказателни постановления, като начислените суми по тях са в размер на близо 10 000 лв.    


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez