*
МАГДАЛЕНА МЛАДЕНОВА ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА

МАГДАЛЕНА МЛАДЕНОВА ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА

Нов младши съдия встъпи в длъжност в Окръжен съд - Враца след спечелен конкурс и успешно завършен деветмесечен курс в Националния институт на правосъдието. Магдалена Бориславова Младенова положи клетва и подписа клетвен лист, съгласно изискванията на Закона за съдебна...

ОТПАДАТ КНИГИТЕ ЗА ДНЕВНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА

ОТПАДАТ КНИГИТЕ ЗА ДНЕВНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА

Електронните системи с фискална памет ще могат да работят в авариен режим

От 2 юли 2019 г. за лицата, използващи фискални устройства за отчитане на продажби на стоки/услуги в търговски обекти, отпада задължението за водене...

СЪДИЯ СНЕЖАНА НАУМОВА СИ ТРЪГВА С “ЛИЧЕН ПОЧЕТЕН ЗНАК: ПЪРВА СТЕПЕН – ЗЛАТЕН”

СЪДИЯ СНЕЖАНА НАУМОВА СИ ТРЪГВА С “ЛИЧЕН ПОЧЕТЕН ЗНАК: ПЪРВА СТЕПЕН – ЗЛАТЕН”

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от Закона за съдебната власт поощри Снежана Наумова – съдия в Окръжен съд – Враца, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“,...

ЗАПОЧВА ТРЕТАТА ОБРАБОТКА НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ ВЪВ ВРАЦА, ПРЪСКА СЕ И СРЕЩУ КОМАРИ

ЗАПОЧВА ТРЕТАТА ОБРАБОТКА НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ ВЪВ ВРАЦА, ПРЪСКА СЕ И СРЕЩУ КОМАРИ

Трето наземно пръскане срещу кърлежи, бълхи и гризачи започва от 09 юли /вторник/ на територията на град Враца. Обработката се извършва с наземна техника на „ДДД Груп Дезинфекционна станция“ ООД.

Ще бъдат третирани обще...

ПОРЕДЕН АКТ ЗА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

ПОРЕДЕН АКТ ЗА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Служители на звено „Инспекторат“ съставиха акт на лице, което изхвърля нерегламентирано отпадъци в съдовете за сметосъбиране, разположени на улица „Драган Цанков“. Нарушителят е санкциониран за неспазване на разпоредбите на чл. 22, т. 2 от Наре...

АКТ ЗА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

АКТ ЗА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Служители от звено „Инспекторат“ санкционираха лице, което изхвърля нерегламентирано строителни отпадъци в съдовете за сметосъбиране. Нарушението е установено в района на „ОКС“, където контейнерите са поставени за изхвърляне на биоразградими отпадъци от търговците на улица...

ВНЕСОХА ПОДПИСКА С ИСКАНЕ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВРАЦА

ВНЕСОХА ПОДПИСКА С ИСКАНЕ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВРАЦА

Съветници внесоха подписка с искане за извънредно заседание на Общински съвет-Враца. Подписката е във връзка с критичното състояние на МБАЛ „Христо Ботев“.

Инициативата е подкрепена от общо 17 общински съветници, предст...

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА 2018 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА 2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл.53, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне...

Д-Р ПЕТЪР КЕРЕМЕДЧИЕВ: НЯМА ДА ЗАКРИВАМЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Д-Р ПЕТЪР КЕРЕМЕДЧИЕВ: НЯМА ДА ЗАКРИВАМЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Д-р Петър Керемедчиев е новият изпълнителен директор на МБАЛ “Христо Ботев” във Враца. Смяната на ръководството бе осъществено на днешното Общо събрание на акционерите. Кворумът бе осигурен от държавата, която държи над 70 процента. Общините Враца, Мездра,...

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ВРАЦА ПОСРЕЩНА ГОСТИ ОТ ОБЩИНА СИЛИСТРА

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ВРАЦА ПОСРЕЩНА ГОСТИ ОТ ОБЩИНА СИЛИСТРА

Днес, 05.07.2019 г., Средно училище „Христо Ботев“ – гр. Враца посрещна гости от Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – гр. Силистра. Посещението бе по инициатива на г-жа Денка Михайл...

„СПОМЕНИ ЗА ТОДОР РАЧИНСКИ“

„СПОМЕНИ ЗА ТОДОР РАЧИНСКИ“

На официална церемония, кметът Калин Каменов, председателят на Фондация „Тодор Рачински“ – Младен Цолов и внукът на агронома – Николай Рачински, откриха паметен знак по повод 90-годишнината от рождението на известния врачанин.

юли 05 2019

ОТКРИХА ПАМЕТЕН ЗНАК НА ВРАЧАНИНА ТОДОР РАЧИНСКИ

ОТКРИХА ПАМЕТЕН ЗНАК НА ВРАЧАНИНА ТОДОР РАЧИНСКИ

На официална церемония, кметът Калин Каменов, председателят на Фондация „Тодор Рачински“ – Младен Цолов и внукът на агронома – Николай Рачински, откриха паметен знак по повод 90-годишнината от рождението на известния врачанин.

юли 05 2019

СЪВЕТНИЦИ ВИКАТ С ПОДПИСКА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВ ВРАЦА

СЪВЕТНИЦИ ВИКАТ С ПОДПИСКА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВ ВРАЦА

Внася се подписка с искане за извънредно заседание на Общински съвет-Враца. Подписката е във връзка с критичното състояние на МБАЛ „Христо Ботев“. Инициативата е подкрепена от общо 17 общински съветници, представители на различни политически партии. Настоя...

ОТКРИХА ПАМЕТЕН ЗНАК НА ВРАЧАНИНА ТОДОР РАЧИНСКИ

ОТКРИХА ПАМЕТЕН ЗНАК НА ВРАЧАНИНА ТОДОР РАЧИНСКИ

На официална церемония, кметът Калин Каменов, председателят на Фондация „Тодор Рачински“ – Младен Цолов и внукът на агронома – Николай Рачински, откриха паметен знак по повод 90-годишнината от рождението на известния врачанин.

юли 04 2019

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez