*

НОВА ПАРАЛЕЛКА В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА „ИГОР КУРЧАТОВ“

|
НОВА ПАРАЛЕЛКА В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА „ИГОР КУРЧАТОВ“

Новата специалност Управление на радиокативните отпадъци е обусловена от развитието на дейността по управление на ядрените отпадъци

 

Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“ в град Козлодуй обяви прием за новосъздадената от тази година паралелка със специалност „Управление на радиоактивните отпадъци“. Учениците от новата паралелка ще завършат средното си образование с професионална квалификация „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“. Обучението в нея ще осигури добра отправна точка за продължаване на образованието във висши учебни заведения с техническа насоченост или научни профили в областта на химията, физиката и радиобиологията.

Новоткритата специалност отговоря на нарастващата нужда от квалифицирани кадри в отрасъла от ядрената енергетика, който се занимава с управлението на радиоактивни отпадъци. Развитието на този отрасъл е продиктувано от необходимостта за професионално обработване и отговорно съхраняване на радиоактивните отпадъци, генерирани в най-различни области на дейност в съвременното общество. Освен ядрената енергетика, такива отпадъци се създават от промишлеността, селското стопанство, медицината, науката и дори устройства, които използваме в бита.

Учениците в новата паралелка ще получат знания и компетентности за безопасно управление на радиоактивните отпадъци: събиране, манипулиране, предварителна обработка, преработка, кондициониране, съхраняване и погребване на радиоактивните отпадъци, включително извеждане от експлоатация на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.

През целия цикъл на обучение паралелката ще бъде подкрепена с инициативи и събития от националния оператор по управление на радиоактивни отпадъци – ДП „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО). Това ще допринесе за разширяване на компетенциите и кръгозора на учениците в новия клас, а завършилите успешно обучението си ще могат да работят в различните специализирани поделения за управление на радиоактивни отпадъци, обединени в държавното предприятие.

Подкрепяме откриването на тази нова специалност и вярваме в нейната перспективност. Професията ни се развива, прилага не само отговорни, но и иновативни практики и изисква квалифицирани и добре подготвени кадри. Професионалната гимназия по ядрена енергетика в град Козлодуй е точното място за изграждането им. Ще следим с положителен интерес израстването на учениците, особено от първия випуск на паралелката по управление на радиоактивни отпадъци и ще подкрепяме развитието на специалността като цяло., споделиха от ръководството на ДП РАО, което е един от основните поддръжници на идеята за създаването на паралелката.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez