*

НОВ УПРАВИТЕЛ НА БОЛНИЦАТА В БЕЛОГРАДЧИК

|
НОВ УПРАВИТЕЛ НА БОЛНИЦАТА В БЕЛОГРАДЧИК

Новата година донесе и нов управител на МБАЛ "Белоградчик" ЕООД, при представянето на д-р Соня Иванова гости на здравното заведение бяха кметът на общината Борис Николов и председателят на Общинския съвет Мирослава Чавдарова. В краткото си слово кметът сподели, че едва ли новият управител се нуждае от по-обстойно представяне, тъй като тя е работила 24 години в здравното заведение като ординатор във вътрешно отделение, а 9 от тях - във филиала за спешна медицинска помощ. Натрупала е достатъчно опит и знания, има неоходимите сертификати и притежава нужните качества за заеманата длъжност. Той пожела успешна работа на новия управител. И още, че е нужна воля, твърда ръка, принципно управление и пожела ползотворно сътрудничество, защото и занапред проблемите на здравеопазването ще бъдат един от основните приоритети на общинското ръководство.
Отдадено бе и дължимото на досегашния управител доктор Дочкова, която, макар и за кратък период от време, вложи много сили и енергия за стабилизиране състоянието на болницата, за да се превъзмогне угрозата от нейното закриване. Не бяха спестени и съществуващите проблеми, свързани най-вече с финансовата сфера. Обобщението бе, че картината не е лека, но битката не е загубена. Стана ясно, че болницата няма да бъде закрита по финансови причини.
До този момент община Белоградчик е инвестирала 250 хил. лв. в здравното заведение. По проект на Международен фонд „Козлодуй” е санирана сградата, подменена е парната инсталация, която вече е на дървен чипс и отоплението е значително по-икономично. След договаряне с кмета на община Димово - Лозан Лозанов, чиито жители са също пациенти на болницата, ежемесечно се превеждат по 500 лв. Стана ясно, че е поет ангажимент и предстои болницата да бъде посетена от здравния министър Таня Андреева. Очакванията, свързани с посещението, са за добри новини.
Председателят на Общински съвет Мирослава Чавдарова също поздрави новия управител и сподели, че като бивш общински съветник и председател на постоянната комисия по здравеопазване д-р Иванова винаги е отстоявала интересите на болницата, а сега се надява тя конкретно да работи усърдно и иска да вижда в нейно лице един добър администратор. От своя страна д-р Иванова, декларира,  че активно ще работи с медицинския съвет за взимането на важни решения, ще има твърда ръка и ще се полагат усилия да се върви напред.
След официалната част на представянето, в кратка дискусия за бъдещото фунциониране на болничното заведение бяха направени конкретни предложения и препоръки. Д-р Николов говори за по-пълното интегриране на болничната, доболничната и спешната помощ и за по-близка връзка с личните лекари. Други предложения бяха свързани с кадровите проблеми,  промяна на работата за набирането на пациенти и оборудването на физиотерапията с хидромасажна вана.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez