*

НЧ „ПРОСВЕТА 1925“ - ГР. МЕЗДРА ОБЯВЯВА ШЕСТИ ЧИТАЛИЩЕН КОНКУРС „ГЕОРГИ ТОДОРОВ”

|
НЧ „ПРОСВЕТА 1925“ - ГР. МЕЗДРА ОБЯВЯВА ШЕСТИ ЧИТАЛИЩЕН КОНКУРС „ГЕОРГИ ТОДОРОВ”

Уважаеми творци,

Народно читалище „Просвета 1925“ - гр. Мездра обявява Шести читалищен конкурс в памет на Георги Тодоров (1928-2001 г.) - дългогодишен учител по български език и литература в община Мездра, училищен инспектор, журналист, писател, краевед и читалищен деец.

Регламент: Право на участие в конкурса имат всички жители на община Мездра, които са навършили пълнолетие, включително ученици от XI и XII клас.

Раздели:

  1. Поезия - приема се по 1 (едно) непубликувано стихотворение от автор;
  2. Художествена проза - приема се по 1 (един) непубликуван разказ, не по-дълъг от 3 стандартни машинописни страници;
  3. Краезнание - приема се по 1 (един) непубликуван текст, не по-дълъг от 5 стандартни машинописни страници.

Срок за подаване на творбите: до 15 април 2022 г.

Текстовете могат да бъдат подадени по един от следните начини:

  • по пощата на адрес: гр. Мездра 3100, ул. „Просвета“ №2, НЧ „Просвета 1925-Мездра“ (за читалищния конкурс „Георги Тодоров“);
  • на място в читалището, при Моника Петкова, секретар на НЧ „Просвета 1925-Мездра”,

• или на e-mail: prosveta_1925@mail.bg  

Награден фонд: В трите раздела ще бъде връчена по една парична награда, а всички автори ще получат грамота за участие в конкурса.

Резултатите от конкурса ще бъдат отчетени на 21 април 2022 г. в НЧ „Просвета 1925“ - гр. Мездра.

Очакваме творбите ви! Успех!


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez