*

НАПРАВИХА ПЪРВА КОПКА НА ДЕПОТО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ВЪВ ВИДИН

|
НАПРАВИХА ПЪРВА КОПКА НА ДЕПОТО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ВЪВ ВИДИН

С официална церемония бе поставено началото на строителните дейности по проект „Изграждане на система за управление на отпадъците в регион Видин, България”.

 

На първата копка присъстваха Владимир Стоилков – управител на „Аква Темпус” ЕООД (участник в дружеството-изпълнител на проекта ДЗЗД Обединение „Депо Видин”), Илиян Иванов – изпълнителен директор на фирмата, осъществяваща строителен надзор „Рутекс” ООД, инж. Любомир Иванов – директор на РИОСВ – Монтана, както и кметове на общини-партньори в проекта.

Заместник-кметът и изпълняващ функциите кмет на Община Видин инж. Добромир Дилов, който е и ръководител на проекта се обърна с кратко приветствие към всички присъстващи. „Събитието, което ни събира днес, е една от най-значимите стъпки, които се предприемат не само за развитието на Община Видин, но и на всички общини в областта” – каза Дилов.

Заместник-кметът и изпълняващ функциите кмет на Община Видин инж. Добромир Дилов, който е и ръководител на проекта се обърна с кратко приветствие към всички присъстващи. „Събитието, което ни събира днес, е една от най-значимите стъпки, които се предприемат не само за развитието на Община Видин, но и на всички общини в областта” – каза Дилов.

Той подчерта, че общата цел на проекта е изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразно обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на общините от област Видин. „Всичко това се прави в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на националното законодателство.

С новата система за управление на отпадъците ще се създадат условия за ликвидиране на съществуващи общински депа и за намаляване броя на старите замърсявания” – допълни Дилов.

Заместник-кметът сподели, че като водеща организация в осъществяването на този мащабен проект Община Видин изпълнява задълженията си изключително отговорно, с ясното съзнание, че той е свързан с редица ползи за населението от цялата Видинска област.

Тържествен водосвет бе отслужен от йеромонах Максим.
За да гарантира успешния старт на строителството, Дилов спази традицията и ритуално счупи бутилка шампанско в багера, с който бе направена първата копка. След официалната церемония бе дадена встъпителна пресконференция. В нея взеха участие заместник-кметът и изпълняващ функциите кмет на Община Видин инж. Добромир Дилов, координаторът на проекта Борислав Борисов, изпълнителният директор на фирмата, осъществяваща строителен надзор „Рутекс” ООД Илиян Иванов и представителят на ДЗЗД Обединение „Депо Видин” инж. Николай Банчев.

Инж. Дилов припомни, че общата стойност на проекта възлиза на 20 515 302,00 лв. Той се реализира чрез договор с Министерството на околната среда и водите за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност.

„Регионалното депо е разположено на площадка в местността “Рамова ливада” на територията на Община Видин, като покрива площ от 22 хектара с общ капацитет 516 000 тона. Ефективният експлоатационен живот се определя в рамките на 20 години.

Обхватът на проекта включва изграждане на клетка 1 на новото регионално депо за неопасни отпадъци, в това число стопански двор, пречиствателна станция за отпадни води, инсталация за улавяне на отделяните газове, помощна инфраструктура и необходимите съоръжения; инсталация за компостиране с капацитет 8000 тона на година; съоръжение за оползотворяване на строителни отпадъци – ще се обработват 10 000 тона на година; закриване и рекултивация на съществуващото депо; доставка на необходимите машини и съоръжения за работата по депонирането, компостирането и преработката на строителните отпадъци” – обясни Дилов.

Той допълни, че развитието на регионална система за управление на отпадъците ще допринесе и за създаване на работни места. Очаква се минималният брой заети със сметосъбирането, извозването и депонирането да бъде 30, а максималният – 44 души.

Изпълнителният директор на фирмата, осъществяваща строителен надзор Илиян Иванов изрази своето удовлетворение от реализирането на този мащабен проект и уточни, че сега в цялата страна започват да се изграждат системи за разделно събиране на отпадъци.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар