*

НАД 600 ПЪРВОКЛАСНИЦИ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА ЩЕ ПРЕКРАЧАТ ПРАГА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ

|

В Община Враца учебната година ще започне нормално във всички учебни заведения. Материално техническата база е подготвена. Санитарно- хигиенните условия са добри и отговарят на нормативните изисквания. В  Община Враца има 3 начални, 6 основни и 5 средни училища. Професионалните гимназии са 3, като в две от тях от учебната 2016 /2017г. стартира и дуално обучение. Профилираните гимназии са 2. От изброените училища, 11 са средищни и едно е защитено. Има и 16 детски градини и едно помощно училище.

На 15 септември в училищните сгради ще влязат над 7 700 ученици, от тях първокласниците са над 600, а в детските градини ще се отглеждат и обучават 2 500 деца.

Извършените текущи ремонти в училищата на повечето места  са завършени, а  там където не са приключили няма да нарушат нормалния учебен процес. Детските и учебни заведения са кадрово обезпечени.

И през тази учебна година на пътуващите ученици до 16 години ще бъде осигурен безплатен транспорт от населените места до средищните училища. Във връзка с преминаване на още училища към едносменен режим предстои оптимизиране на транспортната схема, за да се превозят максимален брой ученици. За останалите ще бъдат осигурени безплатни карти.

Всички училища във Враца, в които има целодневна организация, ще ползват услугите на ОП „Социални дейности”. Около 1 000 ученици ще ползват ученическите столове.

Специалисти от Община Враца правят оглед на пешеходни пътеки, пътни знаци и светофарни уредби около училищата, за да се осигури максимална безопасност на учениците. Всички училищни автобуси са минали технически преглед.

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez