*

НАЦИОНАЛНИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ СЕ ПРОВЕДОХА В ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

|

За тринадесета поредна година в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведоха Националните филологически четения за студенти и докторанти, организирани от Филологическия факултет. Форумът, който е в чест на Светите братя Кирил и Методий, привлече участници от български и чуждестранни висши училища.

Научното събитие бе открито от заместник-ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Антони Стоилов. Приветствие към участниците отправи и деканът на Филологическия факултет проф. д-р Магдалена Панайотова.

В тазгодишното издание на Националните четения участваха студенти и докторанти от ЮЗУ "Неофит Рилски", СУ "Св. Климент Охридски", ВТУ " Св. св. Кирил и Методий", ПУ "Паисий Хилендарски", Университета в Тирана, Албания и Пекинския университет, Китай.

Традиционно форумът се проведе в две секции – „Литературознание“ и „Езикознание“. Тази година част от научното жури бяха проф. Анелия и проф. Дария Петкова от Софийския университет и проф. Магдалена Панайотова, декан на Филологическия факултет в ЮЗУ „Неофит Рилски“ за секция „Литературознание“ и доц. Красимира Петкова (Софийски университет), доц. Раки Бело (Великотърновски университет) и проф. Антони Стоилов (ЮЗУ „Неофит Рилски“) за секция „Езикознание“.

На първо място в секция„Езикознание“ журито отличи Йоана Балани (Университет в Тирана) и Джътин Чън (СУ „Св. Клименнт Охридски“). На второ място бяха класирани Мариана Керанджиева (ЮЗУ „Неофит Рилски“, Олег Александров (ЮЗУ „Неофит Рилски“) и Юлия Манасиева („ЮЗУ „Неофит Рилски“). Трета награда получиха Юлияна Карпузова (ЮЗУ „Неофит Рилски“), Александра Клечорова (ЮЗУ „Неофит Рислки“) и Радостина Николова (ЮЗУ „Неофит Рилски“).

            В секция „Литературознание“ на първо място журито класира Надежда Александрова (ЮЗУ „Неофит Рилски“). Втора награда спечелиха Десислава Тимчева (СУ „Св. Климент Охридски“) и Гентиан Дочи (Университет в Тирана). Третото място бе за Ено Базе (Университет в Тирана) и Ядзун Ли (Пекински университет).

Националните филологическия четения за студенти и докторанти се проведоха със съдействието на Радио Благоевград.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez