*

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО ВЪВ ВРАЦА

|

В отговор на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността в детските градини бе организирана и проведена Национална седмица на четенето. Мероприятията в цялата страна надхвърлят 3000. Дял в това богатство на идеи и инициативи имат учителите и децата на област Враца. На 04.12.2018 г. в Регионално управление на образованието-Враца се проведе представяне на добри практики. Г-жа Т.Борисова-старши експерт по предучилищно образование в РУО-Враца, обобщи водещите дейности, а учители от общините на област Враца представиха разнообразни инициативи от своите детски градини. Програмата включваше представяне на добри практики от детски градини, училища с подготвителни трупи, читалища, библиотеки и работа във фокус групи.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez