*

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА ПРОВЕДЕ ВЪВ ВРАЦА ДВУДНЕВНА РАБОТНА СРЕЩА

|

Национална мрежа за децата проведе във Враца двудневна работна среща, на която бяха обсъдени темите “Образование” и “Правосъдие”.

Срещата на неправителствените организации, работещи в сферите на образованието и правосъдието за деца се организира от Национална мрежа за децата – обединение на 150 граждански организации и съмишленици, работещи със и за деца и семейства в цялата страна. Целта на срещата бе обсъждането на застъпническите приоритети на организацията, както и диалог между практици от цялата страна, който да генерира идеи за това как работата им да бъде по-ефективна по отношение на подобряване на благосъстоянието на децата в България.

Експертите в област „Образование“ дискутираха теми като работа с родители и общности в райони с висок социален риск, както и резултатите от срещата между представители на НПО и експерти от Министерството на образованието и науката, която цели да даде отговор на въпроса как да се постигне ползотворно партньорство между министерството и гражданските организации. Бяха представени и добри практики в областта на приобщаващото образование от училищата във Враца и областта.

В област „Правосъдие“ експертите обсъдиха необходимостта от реформа в системата за детско правосъдие и проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица, изготвен от Министерството на правосъдието през 2016 г. Законът цели да замени Закона за борба срещу противообществените прояви и да въведе работещи механизми за отнасяне към децата в конфликт със закона. Представителите от гражданския сектор посетиха Центъра за права на децата във Враца, управляван от ФИЦЕ – България, който предоставя подкрепа за децата с проблемно поведение и деца правонарушители в града. Услугата бе открита миналата година по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“ на Национална мрежа за децата с подкрепата на Фондация „Велукс“.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez