*

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА ПРЕДЛАГА ПРИОРИТЕТ ПО ВРЕМЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЕС ДА БЪДАТ ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЕЦАТА

|
НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА ПРЕДЛАГА ПРИОРИТЕТ ПО ВРЕМЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЕС ДА БЪДАТ ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЕЦАТА

Национална мрежа за децата изпрати до Меглена Кунева, зам. министър председател и министър на образованието, мотивирано предложение за включване на темата за инвестициите в децата като част от приоритетите по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

От началото на 2018 година България ще поеме председателството на Съвета не Европейския съюз. Тази позиция е съществен етап от развитието на България като пълноправен член на ЕС, а приоритетите, които страната ни ще избере, ще бъдат индикатор за това, кои сектори и политики ще бъдат във фокуса на бъдещите ни усилия.

С настоящото предложение Национална мрежа за децата изразява позицията, че един от политическите приоритети, за които българското председателство трябва да се застъпи, е инвестирането в децата, защото вярваме, че то е не по-малко важно от инвестирането в конкретни икономически сектори или в изпълнението на важни геополитически цели. Това становище се подкрепя от редица изследвания, които доказват, че инвестициите в децата, особено в ранното детско развитие, са с много по-висока обществена възвращаемост от инвестициите в повечето други сфери.

Децата са сред най-засегнатите от бедността и социалното изключване и са по-уязвими към техните последствия. През 2015 г. повече от едно на всеки четири деца в Европа (27.7%) е в риск от бедност или социално изключване докато за България този показател е почти двойно по-висок – 45,2%, което означава, че страната ни се подрежда сред първенците в тази непрестижна класация. През 2014 г. седем страни, сред които и България, чрез специфичните за страните препоръки, бяха призовани да увеличат усилията си за намаляване на детската бедност, което е аргумент за важността на темата не само за България, но и за други държави членки.

Национална мрежа за децата се обръща с апел към Меглена Кунева, като ръководител на Националния щаб и Националния център по подготовката и провеждането на българското председателство на ЕС през 2018 г., да приоритизира темата за инвестирането в децата.

Отразявайки основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето, под които всички страни, членки на ЕС, са се подписали, от Национална мрежа за децата вярваме, че изграждането на приобщаващи, стабилни, демократични и проспериращи общества започва с отстояването на правата на децата и инвестирането в тяхното бъдеще.


ОЩЕ ОТ "БОДИЛИ"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez