*

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ! ПРЪСКАТ С ПРЕПАРАТИ В ЗЕМЛИЩАТА НА МАЛОРАД И ДОБРОЛЕВО

|
НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ! ПРЪСКАТ С ПРЕПАРАТИ В ЗЕМЛИЩАТА НА МАЛОРАД И ДОБРОЛЕВО

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредба 13 от 26 август 2016 година за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни , дезинфекциозни и дезинсекционни дейности , кметство с. Малорад уведомява населението и всички пчелари , че :

В периода от 25.05.2019 г. до 27.05.2019 г. от залез слънце до 10.00 часа на следващия ден, “ТРЕЙД – МАРК КОНСУЛТ„ ООД с. Рогозен ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на култура „ ПШЕНИЦА „ с продукт за растителна защита с Инсектицид „ЦИПЕРФОР„ – 25 мл / дка

Фунгоцид „ТАНГО СУПЕР / ОПУС ТОП„ – 80 мл / дка „ДУЕТ УЛТРА„ – 60 мл / дка и „ПРИАКСОР„ – 75 мл / дка,   с карантинен срок не се налага на терени граничещи с землището на с. Малорад , както следва:

1. Масив 28 местността „ КОЛИБИТЕ „ – 193 дка дата на третиране 27.05.2019 г.

2. Масив 29 местността „ТУРСКИ КЛАДЕНЕЦ„ – 323 дка дата на третиране 27.05.2019 г.

3. Масив 30 местността „СРЕДЕН ПЪТ„ и „ОГРАДИТЕ„ – 550 дка дата на третиране 27.05.2019 г.

4. Масив 38 местността „ДОБРОЛЕВСКИ ПЪТ„ – 92 дка дата на третиране 27.05.2019 г.

5. Масив 42 – 43 местността „КРАЙЩЕТО„ „КОЛАРИЦА„ – 1005 дка дата на третиране 25.05.2019 г.

Съгласно получено уведомително писмо с вх. № 23 / 20 .05 .2019 год. в Кметство с. Малорад.

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА , ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА !

Цено Цоловски

Кмет на кметство с. Малорад

Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни дейности,кметство с.Добролево уведомява населението и всички пчелари, че:

В периода от 22.05.2019 г. до 22.05.2019 г. от 08:00часа до 10:00 часа, ЗП Павел Бешировски гр.Враца, ж.к.“Дъбника” - ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на култура „царевица“ с продукт за растителна защита „Капрено“- 0,029мл./дка карантинен срок няма на терени в землището на с. Добролево,както следва:

1/ „Горанов връх“               - 119дка

2/ „Горанов връх“               - 241дка

Съгласно получено уведомително писмо с вх.№214/20.05.2019г.в кметство с.Добролево.

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА,ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!

Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни дейности,кметство с.Добролево уведомява населението и всички пчелари,че:

В периода от 22.05.2019 г. до 22.05.2019 г. от 08:00 часа до 10:00 часа, ЗП Павел Бешировски гр.Враца, ж.к.“Дъбника” - ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на култура „слънчоглед“ с продукт за растителна защита „Шадоу експрес“- 120мл./дка карантинен срок 30 дни на терени в землището на с. Добролево,както следва:

1/ „Сираковски път“               - 164,4дка

2/ „Орехите„                           -     37,7дка

3/ „Греда“                                - 117дка

4/ „Денински блок“               - 105,5дка

5/ „Мандински блок“             - 114,3дка

6/ „Горанов връх“                   - 247дка

Съгласно получено уведомително писмо с вх.№215/20.05.2019г.в кметство с.Добролево.

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА,ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez