*

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ! ПРЪСКАТ С ХЕРБИЦИД В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МАЛОРАД

|
НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ! ПРЪСКАТ С ХЕРБИЦИД В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МАЛОРАД

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредба 13 от 26 август 2016 година за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности, кметство с. Малорад уведомява населението и всички пчелари, че:

     В периода от 17.05. 2019 г. до 24 . 05. 2019 г. от 9.00 часа до 21.00 часа, ЗП „ХРИСТО ЦЕНОВ„ с. Малорад ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на култура „СЛЪНЧОГЛЕД„ с продукт за растителна защита Хербицид „МАЗА 4 СЛ„ - 20 мл / дка с карантинен срок не се налага на терени граничещи с земли-щето на с. Малорад , както следва:

1. Местността „ ВИСОКО ПОЛЕ„ – 300 дка дата на третиране 17.05.2019 год.

Съгласно получено уведомително писмо с вх. № 20 / 15 .05 .2019 год. в Кметство с. Малорад.

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА, ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредба 13 от 26 август 2016 година за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни , дезинфекциозни и дезинсекционни дейности , кметство с. Малорад уведомява населението и всички пчелари , че :

В периода от 17.05. 2019 г. до 24 . 05. 2019 г. от 9.00 часа до 21.00 часа, ЗП „ХРИСТО ЦЕНОВ„ с. Малорад ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на култура „ЦАРЕВИЦА„ с продукт за растителна защита Хербицид „ЛОТОС„ - 125 мл / дка и „ПИК„ -1.5 гр./ дка с карантинен срок не се налага на терени граничещи с земли-щето на с. Малорад, както следва:

1. Местността „ТАШОВА ПАДИНА„ – 90 дка дата на третиране 17.05.2019 год.

2. Местността „БИЛОТО„ – 40 дка дата на третиране   17.05.2019 г.

Съгласно получено уведомително писмо с вх. № 19 / 15.05.2019 г. в Кметство с. Малорад.

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА , ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА !

Цено Цоловски

Кмет на кметство с. Малорад


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez