*

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ! ПРЪСКАТ С ХЕРБИЦИД В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОБРОЛЕВО

|
НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ! ПРЪСКАТ С ХЕРБИЦИД В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОБРОЛЕВО

Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни дейности, кметство с. Добролево уведомява населението и всички пчелари, че:

В периода от 17.05.2019г. до 30.05.2019г. от 09:00 часа до 20:30 часа, ЗП „Георги Венков Даскалски“ ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на култура „пшеница“ и „царевица“ с продукт за растителна защита „Капало“- 100мл./дка, „Терагард плюс“ -70мл/дка, карантинен срок 35дни на терени в землището на с. Добролево,както следва:

Пшеница и царевица

1/ „МЛАКАТА“               - 470дка

2/ „ЛОЗЯТА“             - 170дка

Съгласно получено уведомително писмо с вх.№204/14.05.2019г. в кметство с.Добролево.

Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни дейности,кметство с.Добролево уведомява населението и всички пчелари, че:

   В периода от 18.05.2019г. до 24.05.2019 г. от 09:00 часа до 18:00 часа, ЗП Десислава Марковска ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на култура „пшеница“ и „слънчоглед“ с продукт за растителна защита „Циперфор“- 30мл./дка, „диамант“ -150мл/дка, „плонвит“ – 200мл/дка, слънчоглед – „уиштон“ – 100мл/дка, „трирон“ -2,5гр/дка, „келпак“ – 100мл/дка,карантинен срок 30дни на терени в землището на с. Добролево,както следва:

Пшеница

1/ „СОНДА“               - 140дка

2/ „СПИРКА“             - 37дка

3/ „ГЕШОВА МОГИЛА“ - 103дка

Слънчоглед

1/ „ГОРНА БАРА“         - 140дка

2/ „ПРОТОК“                 - 70дка

Съгласно получено уведомително писмо с вх.№204/14.05.2019 г. в кметство с. Добролево.

Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 13 от 26.087.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности, кметство с. Добролево уведомява населението и всички пчелари, че:

В периода от 17.05.2019 г. до 20.05.2019 г. от 09:00 часа до 18:00 ч., “Агропрпдукт –Петрови“ ООД с. Добролево ще проведе растително защитни мероприятия с наземна техника на култура „пшеница,слънчоглед и царевица“,с продукт за растителна защита както следва;

Пшеница – „Баунти“-60мл/дка ,“Танго супер“ 100мл/дка,“Циперфор-20мл/дка,листен тор -200мл/дка с карантинен срок 21 дни на терени в землището на с.Добролево:

1/ „ТЪРНИЦАТА“ - 527 дка

2/ „ГРЕДА“           - 420дка

3/“БАРИЙСКИ БЛОК“ – 480дка

4/“ТЪРНИЦАТА     - 274ДКА

5/“ЛОЗЯТА И СИРАКОВСКИ ПЪТ-- 310дка

Слънчоглед – „Експрес“-4гр/дка, „Статус ултра“-120мл/дка,микроелементи -200мл/дка с карантинен срок 21 дни на терени в землището на с.Добролево:

1/“ГЕШОВА МОГИЛА“   - 725дка

2/“ПАРЦЕЛИТЕ“             - 130дка

3/“МЛАКАТА“                 -   320дка

Царевица - „Каспър“ -30гр/дка, микроелементи-листен тор -200мл/дка с карантинен срок 30дни на терени в землището на с.Добролево:

1/“ЯЧКОВСКИ БЛОК“       - 300дка

2/“ДЕНИНСКИ БЛОК“       - 446дка

3/“ГЕШОВА МОГИЛА“     - 160дка

4/“ПАРЦЕЛИТЕ“                 - 86дка

5/“СКОРЧОВА ПАДИНА“ - 200дка

Съгласно получени уведомителни писма с вх.№198,199,200,201,202 и 203 от 14.05.02019г.в кметство Добролево

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА,ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez