*

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ВОДИ ТУРИСТИТЕ В 7 ГРАНИЧНИ ОБЛАСТИ

|
МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ВОДИ ТУРИСТИТЕ В 7 ГРАНИЧНИ ОБЛАСТИ

Приложение за мобилни устройства „Nature in hand.eu” осигурява актуална и полезна информация на туристи, решили да пътуват в 7 крайгранични области на България и Румъния. Създадено е по проект „Мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион”, финансиран по програма V-A Румъния-България. Целта е подкрепа на устойчивото използване на природно

то наследство и популяризиране на туристически услуги в областите Монтана, Видин, Враца и Плевен в България и Долж, Олт и Мехединци в Румъния. Водещ партньор е „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“, Монтана и партньори „Румънска асоциация за трансграничен трансфер и иновации“ в Крайова и „Агенция за регионално развитие и бизнес център Видин“.

Приложението работи и „оf line”, т. е. след като бъде свалено през интернет остава в телефона и може да бъде ползвано дори , ако в момента потребителят няма достъп до мрежата. Мобилното приложение може да се изтегли безплатно от Apple App Store и Google Play под наименованието NATURE IN HAND. За улеснение на потенциалните туристи са разработени QR кодове за бърз достъп, като кодовете ще бъдат показани на табели във всички общини в 7-те области, откъдето лесно могат да бъдат копирани.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez