*

МЕЖДУНАРОДЕН ЕКИП ОТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ПРОУЧВА ПОСЛЕДИЦИТЕ ВЪРХУ ПСИХИКАТА ЗАРАДИ КОРОНАВИРУСА

|
МЕЖДУНАРОДЕН ЕКИП ОТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ПРОУЧВА ПОСЛЕДИЦИТЕ ВЪРХУ ПСИХИКАТА ЗАРАДИ КОРОНАВИРУСА

Международен екип от изследователи (психолози, психиатри и медицински сестри) проучва как националните мерки за предотвратяване на разпространението на епидемията COVID-19 са се отразили върху психиката на гражданите. Изследването се провежда в България, Великобритания, Холандия, Финландия, Швеция, България, Румъния, Полша, Чехия, Латвия, Белгия и Индия.  У нас проучването се ръководи от д-р Ирина Георгиева, под егидата на Нов Български Университет и е финансирано от Европейската Комисия.

 

След разпространението на COVID-19 в почти всички страни по света, националните правителства предприеха различни ограничителни мерки за спиране разпространението на заразата. Засега липсват доказателства подкрепящи ефективността на тези мерки, докато те оказват огромно влияние върху милиарди хора и повдигат сериозни етични въпроси доколко се нарушават основни човешки права.

 

Чрез анкетно проучване международният екип от учени се допитва до гражданите за тяхното мнение относно ефективността на тези мерки, и до колко те са ограничили техните основни човешки права да работят, да се образоват, да се срещат с други хора, да се движат свободно в страната или да посещават други страни. Данните се събират чрез допитване, което вече е преведено на 9 езика и може да бъде намерено на уебсайта на проекта: www.impact-covid19.com

 

Това е уникална възможност да се сравнят практиките и политиките за справяне с епидемии в различни страни и да се потърси по научен начин, подход, който е по-щадящ за гражданите. Тоест мерки, които са по-ефективни, но имат по-малко негативно въздействие върху човешката психика. По първоначални данни, от 43 разновидности на мерки за ограничаване на заразата от COVID-19 приложени в гореизброените държави, в България и Румъния са били използвани най-много - 36 от тези мерки, докато правителството в Швеция е било най-щадящо към своите граждани и е приложило 13 от тях.

Всички резултати от научното изследване ще бъдат публикувани в реномирани научни списания и докладвани на Европейската комисия. Със събраната информация учените се надяват да помогнат на политиците да се справят по-добре с бъдещи епидемии на инфекциозни заболявания. Целта на екипа в България е да събере представителна извадка за страната ни, за да може да се оцени въздействието на епидемията и взетите от правителството мерки за българските граждани. Информацията ще бъде съпоставена с практиките в други страни.

 

В проучването могат да участват всички български граждани на възраст над 18 години: http://impact-covid19.com/survey/bulgaria/

 

Споделената информация ще се третира като строго поверителна и никой от участниците в изследването няма да бъде идентифициран в бъдещи публикации и доклади.

 

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez