*

МЕЖДИННА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ВЪВ ВИДИН

|
МЕЖДИННА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ВЪВ ВИДИН

Информация заизвършените към 31.08.2017 г. дейности по проекта бе представена на междинна пресконференция от Десислава Тодорова, заместик-кмет по европейски политики и инвестиции и ръководител на проекта. Тя съобщи, че са проведени индивидуални занимания, консултации и обучения на родители и деца с увреждания, като от услугата са се възползвали 11 потребители. Във връзка с дейността „Формиране и развитие на родителските умения. Ссемейно консултиране и подкрепа“, са организирани индивидуални и групови консултации, като услугата се ползва от 235 потребители. От подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията са се възползвали 470 души - проведени са прегледи и диагностика на психомоторното развитие на децата, кактои и консултации и здравни обучения на родители.

   В рамките на дейност „Допълнителната педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ е проведена екскурзия до исторически забележителности - средновековния замък „Баба Вида” и музей „Кръстата казарма” в град Видин.

   Във връзка с дейност „Управление и функциониране на услугите“, екипът на Общностен център се стреми да създаде условия за подкрепа към родителите на деца в ранна възраст за сигурна грижа в семейна среда; да повиши чувствителността към нуждите им, тяхното разпознаване и посрещане в семейството; да създаде условия за ранно разпознаване на уврежданията и затрудненията в развитието на децата и услугите; да подобри условията за социалното включване на децата от изолирани общности, чрез създаване на достъп до услуги за деца и семейства.

   По отношение на информацията и публичността на проекта, до момента са изготвени информационни брошури и презентация, изработен информационен банер, проведена начална пресконференция и е осигурен информиран достъп на населението на Община Видин.

     Основната цел на проекта „ Устойчиво развитие на услугите за социално включване в Община Видин”е децата в риск да получат максимално добри условия, които да им осигурят нормално включване в образователния процес, ефективна, качествена и достъпна подкрепа за тяхното пълноценно развитие, превенция на социалното изключване и намаляване на бедността, както и интегриране на деца с увреждания. Това е възможно чрез развиване на мрежа от услуги, консултиране и обучение на родители, оказване на психологическа помощ като резултатите са постигане на по-висок процент на обхванатите в задължителната предучилищна подготовка деца.

   Проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Той стартира на 1.07.2016 г. и е с продължителноскт 29 месеца.  Стойността на проекта е 391 395 85 лв., като средствата от Европейския социален фонд са в размер на 332 686 47 лв., а националното съфинансиране е 58 709 38 лв.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez