*

МАЛИНА НИКОЛОВА: ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЩЕ ПРОВЕРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ЛЕДЕНИКА

|
МАЛИНА НИКОЛОВА: ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЩЕ ПРОВЕРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ЛЕДЕНИКА

Временна комисия на общинския съвет ще провери изпълнението на проекта „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без сезони”, решиха съветниците на 28 януари. Предложението бе направено от председателя на местния парламент Малина Николова, която в началото на сесията отправи питане към кмета на Враца по същата тема. „След многобройни подадени сигнали на електронната поща на Общински съвет – Враца във връзка с некачественото изпълнение и несъответствията в одобреното проектно предложение, заданията в обществените поръчки, договорите с изпълнителите и извършените до момента строително-монтажни работи и доставки на оборудване по Проект „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без сезони”  е наложително и неотложно да настоявам за пълна и достоверна информация от страна на възложителя по проекта – кмета на Община Враца“, заяви Николова. Преди да зададе останалите въпроси председателят на общинския съвет представи пред колегите си визуализация на проекта и видеоматериал, показващ моментното състояние от неговото изпълнение. „Настоявам в три-дневен срок да предоставите на вниманието на Общински съвет – Враца:  Информация за изпълнение  на проект „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без сезони”. Същата да представлява анализ за   съответствието на заложеното в одобрените технически проекти, техническите спецификации в проведените обществени поръчки, заложеното в офертите на избраните изпълнители и реално изпълненото на терена около пещера „Леденика”. В информацията да се сравнят, както техническите параметри  на предвидените в проекта  материали като количества и вид, така и реално вложените и тяхното визуалното съответствие на предвидените в проекта атракционни елементи. Като общински съветник и гражданин на Враца Ви питам: 1. Колко пъти сте упражнили контрол по изпълнението на проекта? 2. Одобрявате ли случващото се с най-значимата туристическа атракция на Враца?  3. Какво предприехте в процеса на изпълнение на проекта относно неестествения и опасен наклон на приказната алея, което я прави неизползваема, зловещите кукли, липсата на ударопоглъщаща настилка под съоръженията на Модул „Мама, татко и ние”, течащата сграда на охлюва, оцветена с кафяв цвят и оборудвана с бели PVC врати, изкъртените градински бордюри, „атрактивния” стиропорен входен модул „Ледениче” и т.н.? Предстои повторно обявяване на обществената поръчка „Доставка на специализиран софтуер, дизайн и експониране на подземен атракцион Леденика”. Без да подценявам техническите средства за изпълнение на атракциите в пещерата, тяхното качество и безопасност, моля да ми отговорите: 4. В новата документация ще има ли изисквания, които да поставят на преден план постановката, дизайна, творческият елемент на спектакъла, защото за посетителите това е най-важно? Какви специалисти ще бъдат привлечени за оценка на този елемент от офертите и какъв ще бъде механизмът за оценка? Предвиждате ли обявяване на отделен конкурс или обществена поръчка за избор на идея, сценарии, постановка на атракциите в пещерата?  Само доставката на средства за ефектно осветление и кабели  няма да опредмети целите и концепцията на проекта. 5. Какви да бъдат нашите очаквания за изпълнението на всички важни за Враца проекти, които наследихте от предходното общинско ръководство?“, допълни питането Малина Николова. В края на редовното заседание Общински съвет – Враца одобри състава на временна комисия с председател Малина Николова и членове Пламен Кръстев, инж. Борислав Стоев, Цветелина Дамяновска, Васил Драганов, д-р Антонио Георгиев, Златка Карамелска, Валери Стаменов, Милица Кирилова, инж. Лъчезар Генов и Красимир Ангелов. Работната задача на комисията е да анализира изпълнението на сключените договори на всички обществени поръчки, обявени и проведени по проекта за Леденика, както и да изготви Доклад за резултатите от проверката, който да бъде внесен за разглеждане и обсъждане на следващо заседание на местния парламент. До участие в заседанията и проверките се допускат представители на медиите и граждани на Враца, проявяващи интерес към изпълнението на проекта. Графикът на заседанията и проверките на временната комисия ще бъдат обявявани на официалния сайт на Община Враца.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez