*

ЛЪЖЕ ЛИ МИНИСТЪР МОСКОВ ЗА ВРАЧАНСКАТА БОЛНИЦА?!

|
Зареждане на видео плеър...

Лъже ли министърът на здравеопазването Петър Москов за състоянието на врачанската болница? Това е въпросът, който си задаваме след днешната пресконференция, дадена от управителя на МБАЛ „Христо Ботев“ във Враца Светозар Луканов. Той се усъмни в данните относно финансовото състояние на лечебното заведение, представени от министъра на здравеопазването Петър Москов в пленарна зала на Народното събрание в отговор на поставен въпрос от народните представители инж. Петя Аврамова и Красен Кръстев.

Според Луканов, справката, представена в парламента, не отговаря на действителното състояние на нещата и препоръча да се видят данните в Търговския регистър.

„...Към 31.12.2014 г. общо финансовият резултат, включващ непокрити загуби от минали отчетни периоди, е в размер на 7 893 хил. лв., като този размер НАДВИШАВА размера на записания капитал на дружеството /към 31.12.2014 г. последният е 3 968 хил. лв. И представлява основен капитал в размер на 2 857 хил. лв. И неконтролиращо участие в размер на 1 111 хил. лв./.

Приложено представям справка за размера на задълженията на МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца, в т.ч. просрочени, като следва да се има предвид, че към настоящия момент в Министерството на здравеопазването е получена информация само за размера на просрочените задължения към 31.03.2016 г. / 8 027 хил. лв./, а данните за общия размер на задълженията към 31.03.2016 г. ще бъдат представени от лечебното заведение в министерството до 30.04.2016 г....“, се казва в отговора на министър Москов.

Справката за размера на задълженията на МБАЛ „Христо Ботев“ АД – Враца, представена в Парламента показва, че към 31.12.2013 г. общият размер на задълженията са в размер на 6 646 хил.лв., в т.ч. просрочени – 2 645 хил.лв.;

Към 31.12.2014 г. общият размер на задълженията е 8 019 хил.лв., в т.ч. просрочени – 4 522 хил.лв.;

Към 31.12.2015 г. общият размер на задълженията е 10 635 хил.лв., в т.ч. просрочени 7 202 хил.лв.;

Към 31.01.2016 г. общият размер на задълженията е 10 910 хил.лв., в т.ч. просрочени – 7 643 хил.лв.;

Към 29.02.2016 г. общият размер на задълженията е 11 173 хил.лв., в т.ч. просрочени - 7 877 хил.лв.

Светозар Луканов не отрече, че просрочените задължения на управляваното от него лечебно заведение са над 8 млн.лв., но според него това не означава, че болницата е декапитализирана.

Спазвайки препоръката на Луканов да погледнем в Търговския регистър установихме, че ...  данните, представени от министър Москов, СА ВЕРНИ, а именно – записаният капитал на МБАЛ „Христо Ботев“ е 3 968 хил.лв. С което, май, се дава отговор на въпроса – лъже ли министър Москов за състоянието на врачанската болница? Разбира се, става ясно и кой всъщност лъже.

Наред с разясненията по финансовото състояние на болницата, Луканов съобщи и за дадената от него оставка като управител, като подробно обясни колко пъти са се опитвали да го махат и какъв административен хаос ще настъпи в болницата сега. С трогателна загриженост обаче заяви, че е готов да остане на поста, докато бъде изчистен юридически казуса, за да поема ударите.

Светозар Луканов не пропусна да отбележи, че е подложен на изключителен натиск, счита, че ударите срещу него са целенасочени и политически.

„Оказван е натиск и върху контрагенти на болницата. Имаме вече 17 запора за неразплатени задължения. Въпреки това, няма опасност работещите в болницата да останат без заплати“, коментира Луканов.

На фона на това финансово състояние на здравното заведение, управителят в оставка не счита, че болницата е в неплатежоспособност?!

 В отговора на министър Москов се казва още – „...МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, в което държавата притежава 71.99% от капитала, а останалата част е разпределена между общините в региона...

Видно от гореизложените данни, които паказват тенденция към влошаване на финансовите показатели през последните две финансови години /2013 и 2014 г., съгласно приетите годишни финансови отчети/, в качеството ми на упражняващ правата на държавата – акционер в капитала на дружеството, съм предприел мерки по отношение на смяна на управленския екип на МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца, който ясно е показал, че не е в състояние да управлява с грижата на добър търговец повереното му дружество. На 11.03.2015 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца, инициирано от мен с цел освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов състав. Взетите от Общото събрание на акционерите решения бяха обжалвани от община Враца и отменени от Врачанския окръжен съд Враца /т.д.№21/2015 г./. На 26.06.2015 г. отново се проведе Общо събрание на акционерите /ОСА/ на МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца, инициирано от мен с цел освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов състав. Взетите от Общото събрание на акционерите решения бяха обжалвани от община Кнежа /т.д.№48/2015 г. по описа на Врачански окръжен съд/. Към настоящия момент един от членовете на съвета на директорите е отписан от Търговския регистър на 23.10.2015 г. при условията на чл.233, ал.5 от Търговския закон и дружеството се управлява само от двама членове на съвета на директорите“.

Като по поръчка, решенията за смяна на управленския екип на врачанската болница отново бяха обжалвани, този път от кмета на община Мездра. Това осуети вписването и влизането във функция на новоизбрания съвет, а решението на съда ще стане факт едва в края на октомври. Всичко това означава, че управителят в оставка Светозар Луканов ще „понася ударите“ до изтичането на управленския му договор – на 11.09.2016 г., та и отгоре.

С други думи, вече втора година се разиграва театър и с процедурни хватки се пази поста на управителя в оставка. Т.е. героичният жест на Светозар Луканов с подаването на оставка е добре обмислен сценарий.

За какво е всичко това, ще попита някой. Вероятно има доста хора, които не желаят промяна на статуквото във врачанската болница. Здравното заведение стана убежище за една част от „доброволно“ напусналите ценни кадри на община Враца, които си тръгнаха със завидни обезщетения, но с експертизата си в обществените поръчки намериха пристан при Луканов. В болницата се подвизава и съпругата на бившия заместник кмет Николай Йорданов, което също е разбираемо, предвид факта, че преди да стане управител на МБАЛ „Христо Ботев“ Луканов беше заместник кмет на община Враца.

Със сигурност и фирма „КАМБА“, която доставя хранителни продукти на врачанската болница ще е доволна управителят в оставка да продължи да „поема ударите“. Едва ли тя е сред контрагентите с неразплатени сметки, а договорите й с болницата са доста съблазнителни – вижте линка.

http://contracts.bivol.bg/?q=%40%28executant%2Cexecutant_eik%2Cexecutant_full%29+106503454

В крайна сметка, МБАЛ „Христо Ботев“ във Враца е напълно декапитализирана /капитал 3 968 хил.лв., срещу дълг над 8 млн.лв./, 17 фирми са наложили запор върху сметките на търговското дружество, всеки, който е ползвал услугите на болницата знае на какъв хал е, а управителят е в оставка, но докато му изтече договора. Дотогава врачанската болница вероятно ще я сполети съдбата на оряховската, която също бе управлявана от Светозар Луканов. 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар