*

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ЗА ЧИТАЛИЩНИ БИБЛИОТЕКАРИ СЕ ПРОВЕДЕ В РБ „ГЕО МИЛЕВ”

|

В рамките на Програма за регионални дейности и във връзка с експертно-консултантска и методична дейност за обществените библиотеки в област Монтана, днес /18 май 2017 г./ в Регионална библиотека „Гео Милев” – гр. Монтана бе проведен квалификационен семинар за читалищни библиотекари. Участие в него взеха четиридесет и четири читалищни библиотекари от област Монтана. Директорът на библиотеката Анелия Иванова-Тодорова откри семинара, представяйки неговите цели и задачи. „Средствата за днешния семинар и за следващия, който ще се състои на 23 май 2017 г. и се отнася до обучение-практикум за новопостъпили читалищни библиотекари, са осигурени от Министерството на културата. С част от тях ще бъде закупен скенер и софтуер, разработен специално за дигитална колекция. РБ „Гео Милев” ще направи дарение на всички библиотеки – центрове на общини по един екземпляр от новото издание на Универсалната десетична класификация”.

            Новото издание на Универсалната десетична класификация /2017 г./ бе представено от Елена Томова, библиотекар в отдел „Комплектуване, обработка и каталози”. Тя нагледно запозна присъстващите с промените в него. Кети Костадинова, главен библиотекар на „Обслужващи звена” запозна читалищните библиотекари с Регистъра на обществените библиотеки – правила, инструкции, регистрация,  пререгистрация, новости и изменения и регистрация онлайн.

            На 23 май 2017 г. от 10:00 ч. в РБ „Гео Милев” ще бъде проведен следващия обучителен семинар-практикум за новоназначени читалищни библиотекари от област Монтана. 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez